EN NY TRUSSEL
EN NY TRUSSEL www.advarselspartiet.dk

KORT og GODT

EN NY TRUSSEL

En befolkningseksplosion uden sidestykke i historien har ramt store dele af verden. FN har beregnet, at indbyggertallet i Nordafrika og Mellemøsten i år 2025 vil være det dobbelte af Vesteuropas!

Der er ikke plads til de mange mennesker hjemme, og de søger derfor til lande, hvor der er bedre sociale kår.

Det samme gør talrige af dem, der har etniske konflikter hjemme.

DE KOMMER OG KOMMER OG KOMMER...

Nye tusinder hvert år. Næsten hvert 3. barn i de københavnske kommuneskoler er i dag indvandrer. Det såkaldte indvandringsstop fra 1973 virker ikke - antallet af tyrkere er f.eks. syvdoblet, siden det blev indført.

De bliver ved med at komme under alle påskud og med alle midler - som "flygtninge", som "familiesammenførte", som ulovlige grænseoverløbere.

Det er ikke længere et naturligt internationalt samkvem og kulturudveksling, der foregår. I dag er det indtrængen - og den skaber problemer.

URO OG KONFLIKTER

Når en helt fremmed kultur trænger sig ind i et land, springer der gnister. Ikke så længe gæsterne er et lille fåtal, men så snart de bliver mange. De, der i dag trænger ind i vort land, vil ikke blive "integreret". Dertil er de alt for mange. Og erfaringerne fra europæiske lande, der længe har haft masseindvandringen, viser, hvad der venter os: Ufred og konflikter.

Hovedparten af indvandrerne kommer med et helt andet livssyn end vort. For de fleste muslimer gælder ingen lighed for kvinder og andre religioner. Og den højeste lov er ikke den, der vedtages ved demokratisk afstemning, men derimod Allahs lov, Koranen. Denne ordning vil de søge at sætte igennem hos os - når de bliver mange nok.

VI VIL FRED HER TIL LANDS

Der hviler et tungt ansvar på vore skuldre for at bevare freden og trygheden også for vore kommende generationer. Vi har en pligt over for fremmede i nød - men vi har også pligter over for vore egne. Og vi har ingen pligt over for dem, der snyder sig ind i landet.

Og vi kan bevare freden. Men kun ved at stoppe masseindvandringen.

VI SKAL LÆRE AT SKELNE

Vi har før været truet, men har overlevet som selvstændig nation, fordi vi kunne stå fast, når det gjaldt. Fordi vi kunne skelne mellem rigtigt og forkert, når vi blev presset.
I dag må vi skelne igen:

- Skelne mellem de ægte flygtninge, der har brug for vores hjælp, og så de uægte, der bare hævder, at de har brug for den, og som misbruger vor gode vilje og trænger sig ind i vort hjem.

- Skelne mellem de indvandrere, der kommer enkeltvis som led i et naturligt mellemfolkeligt samkvem, og så dem, der flytter massivt ind.

- Skelne mellem de af vore landsmænd, som virkelig erhumanister, og så dem, der blot prøver at se ud som humanister, fordi det tjener deres egne interesser.

- Skelne mellem de landsmænd, som virkelig er internationalister, og så dem, der blot prøver at se ud som internationalister ved at sælge ud af Danmark.

MEDMENNESKELIGHED - IKKE FORRETNING

Det er blevet en hel industri at sende mennesker til Vesteuropa. Bagmænd i indvandrernes og "flygtningenes" hjemlande tjener på det, transportselskaberne og mange andre ligeså.

Også hos os har mange en levevej ved at holde indvandringen i gang. På bekostning af alle de virkeligt nødlidende ude i verden, der har hårdt brug for de penge, som bruges på at sluse indvandrere og falske flygtninge ind her.

Der bruges i dag flere penge på "flygtninge" her i landet, end FN har til rådighed for samtlige verdens virkelige flygtninge. Og de færreste af dem, som kommer nu, er ægte, politisk forfulgte flygtninge. Flertallet er folk, der søger et bedre levested.

Er det rimeligt?

Hvad med vore egne gamle, syge, arbejdsløse, uddannelsessøgende og tvangsauktionsramte?

KENDSGERNINGERNE FREM I LYSET!

Befolkningen får ikke ordentlig besked om alt dette. Der ties, fordrejes og censureres - og vigtige oplysninger "glemmes", når der informeres om indvandringen. Med beroligende tale prøver man at dæmpe folks lyst til at stille spørgsmål. Og med spil på følelserne og tilsværtning af alle, der forlanger klarhed, trædes ansvarsbevidsthed og fremsyn under fode.

Lad os få kendsgerningerne op på bordet, og lad vælgerne selv tage stilling.

PAS GODT PÅ DANMARK - MENS DU HAR DET!

Danskerne er et fredeligt folk. Vi har et sprog, en kultur og en demokratisk tradition, som vi er stolte af. Og vi er glade for inspiration fra fremmede kulturer. Så længe det sker i fred og harmoni, og så længe vi selv kan bestemme farten.

Men Danmark er også et lille land i en stor verden, som bliver mere og mere usikker. Der skal ikke meget til, førend vort land og vore livsværdier går tabt. Et lille land er let at løbe over ende.

BESØG
www.Sappho.dk   og læs ( interviewet ) af GUNNAR HEINSOHN  og besøg derefter www.dendanskeforening.dk og læg derefter ( 2 og 2 sammen ) Vi har en INTELLEKTUEL ELITE ,der kan tænke,men hvad er deres POLITISKE AMBITIONER ??? Hvad med at læse bogen =

ET DELT FOLK  af forfatteren  MORTEN UHRSKOV JENSEN.

DE 7 DØDS-SYNDER

Dødssynder

I middelalderen talte man om følgende syv dødsynder: Overmod, gerrighed, utugt, misundelse, frådseri, vrede, dovenskab. Man kaldte dem "dødsynder", fordi de blev regnet for at være ophav til alle andre synd er og vendte mennesket bort fra Gud s nåde . Døddsynderne medførte ifølge middelalderens teologi evig straf.Henning Nørhøj/

Hører det med,at være ligeglad, under dødssynden dovenskab ???

BESØG eventuelt 
www.kristeligt-dagblad.dk

Er overmod en døds-synd ??? 

I følge bogen ( krigskunsten ) af SUN TZU side 24 står der.
Den feltherre der tabte,gjorde sig kun få overvejelser.Således bringer grundig planlægning sejr,og dårlige planer nederlag.Slet ingen planlægning er den sikre ødelæggelse.Ved at studere dette,kan jeg forudsige hvem der vil vinde kampen.

Har nogle freds-elskende idealister haft et overmod,og en indflydelse i samfundet for cirka 20 til 30 år siden ,der har truffet afgørelser,som de næste generationer må leve med ???

HVEM KAN DE OVERMODIGE HAVE VÆRET,DER HAR UNDLADT FREMTIDS-ANALYSER INDEN ( DE ÅBNE GRÆNSER PROJEKTET ) BLEV SAT I GANG.

INDVANDRINGS-BØLGEN er i gang til DANMARK. Ingen POLITIKERE i DANMARK ønsker tilsyneladende,at gøre noget konkret,for at stoppe INDVANDRINGS-BØLGEN ??? Der er ingen hjælp at hente i EU. Der fremmer de indvandringen gennem den en SAMARBEJDSPOLITIK ,som jeg her fra bunden af samfundet,med mine 7 års skolegang anser som total HJERNEDØD. 13 JULI 2008 blev denne samarbejdsaftale underskrevet i PARIS.

HVORNÅR ER ET FOLK FORRÅDT ???
Jeg spørger bare ???

HVEM ER DE OVERMODIGE,DER ÅBNEDE FOR DANMARKS GRÆNSER ??? ER DU NYSGERRIG ??? SÅ SKAL DU KØBE BOGEN

KAMPEN MOD GRÆNSERNE skrevet af PETER NEERUP BUHL

Vi har de politikere vi har fortjent,fordi VI SELV HAR VALGT DEM.Personligt har jeg også bedrevet en DØDS-SYND.Jeg har været doven,når det gjadt om,at sætte mig ind i hvilke POLITIKERE jeg kunne stole på.Nu er jeg en HEL DEL KLOGERE,for jeg har læst bogen KAMPEN MOD GRÆNSERNE BIND II ( MULTIKULTURALISMEN ETABLERES )

KÆRE VÆLGER

Hvis du ikke ønsker flere indvandrere til Danmark,så er det denne bog du bør læse,for der er tilsyneladende POLITIKERE i flere partier,der ikke KAN få indvandrere til Danmark hurtigt nok og mange nok.Prøv at kæmpe mod en af de 7 døds-synder nemlig dovenskab og tag dig sammen til,at læse denne bog således,at du ved hvilke POLITIKERE der skal FRAVÆLGES på VALGDAGEN.

Besøg  www.dendanskeforening.dk  og læs om HØNEN og ÆGGET af
BJARKE ROSENKILDE


 sorgløs lederskab

Jeg fandt denne kronik i jyllandsposten skrevet af Can - jur OLE  HASSELBALCH  dateret ,den 10 marts 2008,takket være http://www.siad.dk/  s hjemmeside. Overskriften på kronikken var.

 DAGEN DERPÅ MED EN ELENDIG STATSLEDELSE.

Jeg ved jo godt,at mange danskere er bange for,at åbne grænser,kunne føre til ,at Danmark blev oversvømmet med af,foreksempel en halv eller en hel million mennesker udefra.Det ville skræmme folk,men sådan går det jo ikke.
Var det Poul Slüter der sagde det i 1985 ??? - - - ???

Jeg tror ikke ,at der er mange--om nogen overhovedet--som kunne tænke sig,at omdanne Danmark til et multietnisk samfund.Jeg ønsker det ikke.Men ved,at oppiske et kunstigt og overdrevet skræmmebillede,kan det medvirke til et overdrevent skræmmebillede,og så kan man være med til,at oppiske en stemning af en frygt og lukkethed over for andre ,som dybest set rummer en større trussel mod danskheden end påvirkningerne udefra.Var det UFFE ELLEMANN--JENSEN,der i 1994 sagde det ??? - - - ???

Indvandrerne kommer til os,med alt det vi har brug for.Solide familie-værdier,sunde instillinger i retning af,at man skal yde,før man kan nyde -- samt en stærk trang til,at etablere selvstændige virksomheder.Var det BERTEL HAARDER, der kom med denne udtalelse i 1997 ??? - - - ???

Er det rigtigt,at efter de radikales KIRSTEN LEE,s opfattelse,så var flygtningene,hverken en samfundsmæssig eller en kulturel trussel ??? - - - ???

Var det JYTTE HILDEN der sagde.Den islamiske verden er blevet  en mangfoldig del af vores hverdag med spændende butikker og smilende folk,--uden denne påvirkning ville Danmark være farveløs ??? - - - ???

Var det ANKER JØRGENSEN der sagde.Folk her i landet ser spøgelser ved højlys dag,hvis de mener ,at de fremmede rent national-økonomisk -- er et af de største problemer.

Hvad mente Thøger Saidenfaden i midten af 1990 erne da OLE HASSELBALCK fortalte ham,at om føje år ,så ville Danmark stå med et alvorligt sikkerhedsproblem ??? - - - ??? Gå ind på JYLLANDSPOSTEN,og læs hele kronikken skrevet af OLE HASSELBALCH.    WWW.JP.DK

 MIN VURDERING SOM VÆLGER.

DER FINDES NOGET DER HEDDER FRIHED OG FREMTID ??? TROR DU PÅ FRIHED I FREMTIDEN ??? Besøg www.durban2.dk hvis du ikke har været der endnu,og vurder det selv ???


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE