ÅNDSFÆLLER
ÅNDSFÆLLER www.advarselspartiet.dk
 
16.10.2008

Retsvæsenets mange vigtige gøremål

Forfatter: Tomas Kierstein

Retsvæsenets mange vigtige gøremål

Idag (16.10.08) er overskriften på DRs tekst-TV side 118 følgende:

"BETJENT I RETTEN FOR BLOG-RACISME"

Nedenunder berettes det, at en kvindelig politibetjent skal møde i retten på Frederiksberg, anklaget for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om racistiske ytringer.

Grunden er, at hun på sin internet-blog har skrevet følgende, ramsaltede melding:

"Så tag dog hjem I fucking perkere, skrid for helvede ud af vores by og vores land, jeg hader jer."

Man kan selvfølgelig bruge en masse tid på at forarges over den måde, betjenten har formuleret sine synspunkter på. Man kan også indgive politianmeldelse, og få prøvet grænsen af, hvis man enten føler sig forurettet, eller har en professionel interesse i juraens finere mekanismer (Det fremgår ikke, hvem der har anmeldt betjenten.).

Endelig kunne man begynde at fundere over, hvilke forhold i betjentens dagligdag, hvilke erfaringer, med det system hun arbejder for og det bestemte klientel, hun så bramfrit refererer til, der har gjort hende så gal og frustreret, at hun åbent har tilkendegivet sin utilfredshed og sin desperation på en så firekantet en måde.

Skal man tro diverse adfærdseksperter,er der nemlig tale om et råb om hjælp,når eksempelvis unge muslimske mænd brænder biler og børnehaver ned til grunden,og når de autonome kaster sten i hovedet på politiet eller oversmører H.C.Andersens gravsten med grafitti.

Kunne det tænkes, at der lå en lignende frustration bag betjentens udbrud? Kunne det tænkes, at hun føler sig trængt op i en krog og ladt i stikken af de politikerne og de trend- og tonebevidste topfolk i politietaten, hvis ageren i tidsånden, man kan bivåne på TV-kanalernes talk-shows og i bladenes personfikserede portrætinterviews?

Er det mon sådan, at disse topfolk, der overfor befolkningen lover at sørge for lov og orden, samtidig, i kammertonens og tolerancens hellige navne, forpester vilkårene for de menige betjente, der skal opfylde disse gyldne løfter på gadeplan, således, at disses daglige virke er præget af usikkerhed og en nagende følelse af, at man ingen loyalitet skal forvente fra toppen af systemet, hvis noget går galt - tværtimod!

Men, det er nok et naivt og forfængeligt håb, at nogen i retssystemet eller i politietatens højere luftlag skulle gribe til en sådan selvrensagelse.

Voldshandlinger ses nemlig kun som mere alvorlige og mere truende end ord, i den udstrækning man opfatter sig selv som beskytter af den virkelighed, der består af rigtige, levende mennesker og deres reelt eksisterende liv og ejendom - det man her til lands engang kaldte det danske folk.

Hvis man derimod ser sig selv som beskytter af et rent ideologisk baseret tanke- og værdisæt, så er man selvfølgelig mere bange for ord end for voldshandlinger. For ord kan udlevere ens illusion og afsløre at "Kejseren" ikke har noget tøj på.

Kilde: DRs tekst-TV

SUPER  VILLYs  kommentarer
EN ÅNDSFÆLLE


                                                                        SUPER  VILLY
                                                                          21-02-2008

Den 19-02-2008 havde  SUPER  VILLY  SØVNDAL følgende udmelding og opfordring til Hizb-ut-Tahrir under følgende overskrift.

                                                      Hizb-ut Tahrir   I  ER GÅET FORKERT.

Hizb-ut-Tahrir er ikke alene galt afmarcheret i er gået forkert.Hvis de er så fladpandede ,at de virkelig ønsker KALIFATET og SHARIA indført,så er de ganske enkelt kommet til det FORKERTE LAND.De har intet,at GØRE i DANMARK,og de vil ikke opnå det de stræber efter.
Jeg har med årene lært mig,at man skal vælge sine kampe med omhu.Så et godt råd til Hizb-ut-Tahrir -- IKKE VENSKABELIGT,men ikke destro mindre DYBFØLT,at de med FORDEL,kan søge andre GRÆSGANGE.

Der er --HVILKET i SIG SELV er TRAGISK --  lande, der er meget tættere på disse TOSSERS ((våde)) DRØM.Så hvis i ønsker et KALIFAT eller SHARIA,så er potentialet meget,meget større i foreksempel IRAN og SAUDI-ARABIEN.Så herfra en klar melding : I må videre,og det kan kun gå for langsomt.

Derfor er min melding til Hizb-ut-Tahrir og  deres tilhængere -- herunder åbenbart talsmanden fra ISLAMISK TROSSAMFUND,som gladelig har marcheret ved en demonstration arrangeret  af Hizb-ut-Tahrir : FIND ANDRE GRÆSGANGE.Jeres forehavende har intet perspektiv,og ingen fremtid i DANMARK.

Jeg er også træt af dem ; ((Lad os derfor  sende en besked.)) JERES ÅNDSFORMØRKEDE IDIOTI, har ingen gang på jord,for i længden vil ingen leve i UFRIHED og UVIDENHED i jeres patetiske UBEHJÆLPSOMHED.

Disse var ordene fra SUPER VILLY , SFs LEGENDARISKE FORMAND  den 19. februar 2008. 
Hvilken rolle spiller en kalif i islam.Besøg www.islam-info.dk og find ud af det.


                                                          NÆGTER AFSTAND til Hizb-ut-Tahrir.

Danske Politikere med SF  Formand  SUPER VILLY SØVNDAL i spidsen,som FRONTFIGUR,tager MEGET KRAFTIG AFSTAND  FRA,den ISLAMISKE BEVÆGELSE ((Hizb-ut-Tahrir))
Samme afstand vil det ISLAMISKE trossamfund IKKE TAGE.Tros-samfundet holder en dør ÅBEN,og mener ,at de 2 foreninger godt kan samarbejde,lyder det fra KASSEM AHMAD.
KASSAM AHMAD er den seneste tid blevet kraftigt KRITISERET,for at gå i forreste linie  i fredagens Hizb-ut-Tahrir-demonstrationen den 15-02-2008
Det skete for,at vise de unge,at man godt kan demonstrere sin UTILFREDSHED på fredelige måder,siger han i dag ,den 21-02-2008

SKUDSIKKER BRYSTHOLDER

I DAG,DEN  ( 17-10 - 08 ) ER DET TID TIL AT OVERVEJE,OM DER GØRES NOK,FOR AT BESKYTTE VORE KVINDELIGE BETJENTE.
HVILKE OVERVEJELSER GØR VORES NYE JUSTITSMINISTER SIG I DEN ANLEDNING.

DEN STØRSTE TRUMF

DEN STØRSTE TRUMF, I DET JURIDISKE SPIL,ER DET RACISMEPARAGRAFFFEN ELLER YTRINGSFRIHEDEN  ??? BESØG www.durban2.dk  OG GØR NOGET FOR YTRINGSFRIHEDEN ???

POLITIETS OPGAVE

ER DET POLITIETS OPGAVE,AT ARRESTERE VILLY SØVNDAL,OG DEREFTER ANKLAGE HAM FOR ( RACISME ) ???
DER MÅ VÆRE EN VIS ERFARING I POLITIKORPSET MED DENNE RACISME-PARAGRAF,OG DEN MÅ JO GÆLDE,INDTIL LOVEN SKROTTES AF VORE POLITIKERE. BØR SUPER VILLY OGSÅ ANKLAGES FOR ( BLOG - RACISME )  ???

MIN FORVIRRING ( MIT SPØRGSMÅL ) HVEM BESTEMMER ???

Nu har vi jo lige set i udlændingespørgsmål der gælder DANSKE LOVE IKKE. Det kan jo være,at det i virkeligheden er EF - DOMSTOLEN  der i virkeligheden bestemmer ??? Er det ikke bare spild af tid,at besøge de DANSKE DOMSTOLE FØRST ???


Aldrig har EF-Domstolen været så meget til debat herhjemme, som
efter afgørelsen, der reelt underminerer den stramme danske udlændingelovgivning. Men historien rummer også et andet
perspektiv: Danske domstole har bundrekord, når det drejer sig om at spørge EF-Domstolen til råds i RETSSAGER, hvor EU-retten kan være på spil. Forklaring: Regeringen udlægger i stedet for selv teksten, og det er betænkeligt, mangel på uvildighed og på kanten af EUs spilleregler, mener eksperter.

EF-Domstolen? Skulle det nu være nødvendigt?

Hvor dommerne i de fleste andre EU-lande flittigt bruger EF-Domstolen i Luxembourg som juridisk rådgiver, sker det kun sjældent i Danmark. Faktisk har Danmark bundrekord i brugen af EF-Domstolen, som på det seneste er blevet skarpt kritiseret for at politisere og underminere den danske udlændingepolitik. Herhjemme er det i stedet et embedsmandsudvalg under regeringen, der står for rådgivningen, og det er betænkeligt, ikke uvildigt og ude af trit med EUs spilleregler, lyder det fra to danske eksperter, der i årevis har forsket i EU-retten og EF-Domstolens indflydelse på dansk lovgivning.

»Når en national domstol i Danmark skal overveje at sende en sag til EF-Domstolen, så gør den ikke det, enhver uafhængig domstol burde gøre – nemlig selv vurdere, om sagen bør testes ved EF-Domstolen. I stedet spørger domstolene regeringen til råds, men her har man først og fremmest én interesse, og den er at beskytte sig selv og den danske lovgivning mod EUs indblanding,« fastslår Marlene Wind.

Rådgivningen i retssager, hvor EU-retten kan spille en rolle – som det har vist sig i striden om de danske regler om familiesammenføring – varetages af et magtfuldt, men for offentligheden stort set ukendt udvalg, der bærer det anonyme navn Juridisk Specialudvalg. Det er et regeringsudvalg, hvor Justitsministeriet bestrider formandsposten, og lige siden 1978 har anklagemyndigheden i sager, hvor der rejses spørgsmål om forelæggelse for EF-Domstolen, skullet rådføre sig med udvalget. Det betyder, at regeringen via Juridisk Specialudvalg får en uheldig rolle i spørgsmålet om, hvorvidt EF-Domstolen skal involveres, og hvis den skal, hvordan spørgsmålene til EF-Domstolen skal formuleres.

»Juridisk Specialudvalgs medvirken i domstolsprocessen er ikke uvildig, og så vidt jeg ved, kendes denne ordning heller ikke i andre EU-lande,« siger Peter Pagh, professor ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet.

Regeringen bruger Juridisk Specialudvalg til at skærme den danske stat og de danske myndigheder mod de sider af EU-retten, som er uønskelig eller politisk kontroversiel. Og det harmonerer ikke med magtens tredeling, påpeger juraprofessor Peter Pagh, der har skrevet flere artikler om Juridisk Specialudvalgs rolle.

»I forhold til den principielle deling mellem dømmende og udøvende magt i Grundloven må det anses som en anormalitet, at et embedsmandsudvalg bistår dommerne i den juridiske bedømmelse,« fastslår Peter Pagh, der understreger, at dommerne ved de danske domstole som hovedregel afviser tilsvarende juridiske responsa, når de kommer fra advokater og juridiske professorer.

»Jeg mener, at dommerne også burde sige fra, når det gælder responsa fra Juridisk Specialudvalg. Det hører ikke hjemme, at et udvalg af denne karakter blander sig i domstols-processen. Uanset at indflydelsen udøves via staten som part i retssagen, sker det på en måde, der kan opfattes som utidig indblanding i domstolenes virke,« siger Peter Pagh, der understreger, at udvalgets bistand til domstolene »ikke har støtte i EU-retten«. Tværtimod baserer reglerne om forelæggelse af sager for EF-Domstolene sig på de nationale domstoles uafhængighed, påpeger Peter Pagh.

Han har søgt og delvist fået aktindsigt i de sager, hvor Juridisk Specialudvalg i de seneste ti år er blevet spurgt, om en given retssag ved danske domstole burde forelægges EF-Domstolen. Og konklusionen er, at udvalget kun sjældent anbefaler spørgsmål til EF-Domstolen, medmindre Kommissionen allerede har anlagt sag mod Danmark.

I 26 af de sager, Peter Pagh har fået forelagt, har udvalget i 20 tilfælde i stedet anbefalet, at det ikke sker. Undersøgelsen tyder på, at der er en modvilje mod at bruge EF-Domstolen fra dansk side, siger Peter Pagh.

EU-eksperten Marlene Wind er enig.

»Man risikerer jo, at EF-Domstolen tilsidesætter national lov,« siger Marlene Wind, der er leder af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.

Her har hun foretaget en omfattende forskning af EU-landenes brug af EF-Domstolen, og konklusionen er, at Danmark sammen med Sverige har bundrekord. Undersøgelsen omfatter også interview med et stort antal danske dommere og spørgeskemaer til i alt 380 af dommerstandens medlemmer.

»Undersøgelsen viser, at Danmark er meget selektiv med overhovedet at sende sager ned til EF-Domstolen. Det skyldes ikke kun den udbredte skepsis over for det EU-retlige system, men også at vi ikke har en tradition for domstolsprøvelse. Vi er ikke vant til, at dommerne overvåger, om politikerne overholder Grundloven og de fundamentale borgerrettigheder. Vi har den her ide om ingen-over-eller-ved-siden-af-Folketinget. Skal man sige det lidt hårdt, så er magtens tredeling aldrig sivet ind,« siger Marlene Wind, der understreger, at det trods en reform for nogle år siden fortsat er jurister fra Justitsministeriet, der bliver dommere.

»Og de tænker meget mere på statens interesser, og staten har en interesse i at dæmme op for en udvikling, hvor EUs regler tilsidesætter alt for mange af Danmarks egne nationale regler. Og netop EF-Domstolen har jo været meget aktiv i arbejdet med at forsvare EU-borgernes rettigheder og eventuelt give bøder til medlemslande, der ikke overholder EU-retten,« siger Marlene Wind, der understreger, at EF-Domstolen faktisk har opfordret medlemslandene til i langt højere grad at rådføre sig hos domstolen.

Spørgsmålet er så bare, om Danmark vil følge opfordringen

EU bestemmer over DANMARK,derfor dette forslag.

MIN PERSONLIGE OPFATTELSE ER AT,HVIS DET ALLIGEVEL ER ( EF-DOMSTOLEN ) DER GÆLDER,SÅ BURDE DE DANSKE DOMSTOLE KUNNE NEDLÆGGES.PÅ DENNE MÅDE KUNNE STATEN SPARE LØNNINGER TIL 2500 MEDARBEJDERE. DET BURDE VÆRE NOGET SOM  CEPOS  KUNNE REGNE LIDT PÅ. ER DETTE ET DÅRLIGT FORSLAG,OG I GIVET FALD HVORFOR ???

DET ER JO TILLADT AT STEMME FOR,AT GØRE SIG SELV OVERFLØDIG. DET LIGNER FORELØBIG EN SUCCES.Besøg www.hannedahl.eu   og bliv orienteret.

HAR FINANSMINISTEREN ET SPARE-KATALOG  ???  FORSAT GOD ARBEJDSLYST. MED VENLIG HILSEN  Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul  især for POLITIET.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE