SAMARBEJDSPOLITIK
SAMARBEJDSPOLITIK

SAMARBEJDSPOLITIK

I DAG,DEN 14 OKTOBER VIL JEG GERNE ADVARE IMOD DEN SAMARBEJDSPOLITIK,SOM EU HAR MED 9 MUSLIMSKE LANDE,OM MENNESKER OG VARES FRI ADGANG TIL EUs 27 LANDE. DER ER POLITIKERE DER TROR,AT DER KAN FORHANDLES MED EN TOTALITÆR IDEOLOGI. DET ER DOG SAMARBEJDSPOLITIK DER VIL NOGET.HVAD HAR VORE POLITIKERE LÆRT AF HISTORIEN ??

PLAN  B

ER VORE EU-POLITIKERE SÅ SKRÅSIKRE PÅ AFTALER MED MUSLIMSKE LANDE,AT DE IKKE HAR EN ((( PLAN B )))  ???

Dialog med moderate  muslimer, som nu åbenbart er Vestens næste mantra

 

 Chamberlain troede at han havde fundet den moderate Hitler i München 1938.

 

  Det er galskab at forsøge at dele muslimer op imellem, de der er militante  og de der ikke er det.

Man kan sagtens lave statistik over, hvor mange mænd  og kvinder der er i Danmark. Selvom nogle ganske få skifter køn undervejs,  så kan antallet da nogenlunde gøres op. Det kan man også med køleskabe og  vaskemaskiner. De har det sjældent med at skifte til at blive  opvaskemaskiner og tørretumblere.

 Men man kan ikke gøre det med muslimer.   Min erfaringsverden fortæller mig, at en muslim kan være ”moderat” hvis  situationen kræver det. Og kan skifte til at blive militant og yderligt  gående, hvis situationen fordrer det.

  Derfor er det det rene nonsens og galimatias at søge en dialog med moderate  muslimer, som nu åbenbart er Vestens næste mantra. Hvem er de moderate  muslimer, hvor finder man dem og står det i deres pas?   En muslim er en muslim.

 I Iran fyldte radikale muslimer ærligt talt ikke  ret  meget, da Shah’en havde magten. Havde man spurgt politikerne i Danmark  dengang, havde man med garanti fået at vide, at i 1979 var stort set alle  muslimer i Iran, moderate. Dagen efter Khomeini steg ud ad flyveren, var de råbende og skrigende på gaden i hundrede tusinder i Teheran. Hvor kom de fra ? 

Man kan google sig frem til pressebilleder  af de første kvinder fra  muslimske lande, der blev familiesammenførte i Danmark. De bærer stort set  alle tørklæde; men det var et ”mormortørklæde”, som også mig egen mor tog  på, når der skulle gøres rent. Det tørklæde viser masser af hår.

  I dag er det ikke engang nok at bære et hijab, der går helt ned til lænden.  En Burkha skal gøre det. Hvor er de ”moderate” muslimer fra dengang?

  Muslimer kan ikke deles op i fredelige og ufredelige. Det vil være en lige  så stor en fejltagelse at søge ”dem” i en dialog, som dengang Neville  Chamberlain troede at han havde fundet den moderate Hitler i München 1938.

projektet

Projekt-dokumentet har cirkuleret i efterretningskredse,men er stort set ikke været omtalt i pressen.hvorfor ikke,kan der kun gisnes om ??? Det kom først til offentlighedens kendskab med den Schweizske journalist Sylvain Bessons bog "La conquete de i"Ocident : Le projet secret des islamistes ( Erobringen af vesten: Islamisternes Hemmelige projekt) " fra oktober 2005.

Her følger en række af de taktiske tiltag fra  PROJEKTET.

1  Etablering af netværk og koordinering af aktioner mellem ligesindede islamiske organisationer;

2  At undgå åbne alliancer med kendte terroristorganisationer og -individer for at opretholde en tilsyneladende moderat fremtræden;
 

3  Infiltrering og overtagelse af eksisterende muslimske organisationer for at bringe dem på linie med DET MUSLIMSKE BRODERSKABS KOLLEKTIVE mål;

4  Brug vildledning for at maskere målene for islamiske aktioner,blot det ikke er i konflik med sharia-lov;

5  Undgå sociale konflikter med lokale vesterlændinge,nationalt og globalt,når dette kunne skade langtids evnen til at ekspandere den islamiske magtbase i vesten eller provokere et tilbageslag mod muslimer;

6  Etablering af financielle netværk til at betale arbejdet med omdannelsen af de vestlige lande,incl. understøttelsen af fuldtids administratiorer og arbejdere?

7  At foretage overvågning,indhente data,opsamle data og etablere facilliteter til dataoplagring;

8  Etablering af overvågnings-systemer for at følge vestlige medier med henblik på at advare muslimer mod "internationale sammensværgelser imod dem;"

9  At dyrke et Islamisk intellektuelt fællesskab incl. etablering at tænketanke og græsrods-grupper, udgivelse af akademiske studier for at legimitere islamske standpunkter og for at skrive den islamiske bevægelses historie;

10 Udvikling af en sammenhængende 100-års plan for at fremme den islamiske ideolige på verdensplan;

11 Afbalancering af internationale mål med lokal fleksibillitet;
 

12 Udbygning af omfattende sociale netværk af skoler hospitaler og velgørende organisationer dedikeret til islamiske idealer,så kontrakten med bevægelsen af muslimer i vesten er konstant.

13 Ideologisk involvering af engagerede muslimer i demokratiske-valgte institutioner på alle niveauer i vesten incl. regeringer, NGOer, private organisationer og faglige organisationer.

14 Deltage i brugen af vestlige institutioner indtil de kan konverteres og bringes i islams tjeneste;

15 Udformning af islamiske forfatninger,love og politikker for senere ikrafttræden;

16 At undgå konflikter inden for islamiske bevægelser på alle niveauer,incl. udvikling af processer for konfliktløsning;

17 At indgå alliancer med vestlige "progresive" organisationer,der deler lignende mål ;

18 Etablering af selvstændige " sikkerheds styrker " for at beskytte muslimer i vesten;

19 Opflamme til vold og holde muslimer i vesten i en "jihad-sindstilstand"

20 At understøtte jihad-bevægelser overalt i den muslimske verden gennem ledelse af bøn ,propaganda, personel,financering,teknisk og operational støtte

21 At gøre den palæstinensiske sag til en global kernesag for muslimer;

22 At gøre den totale befrielse af Palæstina fra Israel og dannelsen af en islamisk stat til en hjørnesten i planen for den globale islamiske dominans;

23 At ophidse i en konstant kampagne for at opildne til muslimsk had mod jøder og forkaste enhver forsoning og sameksistens og sameksistens med dem;

24 Aktivt at skabe jihad terror-celler i Palæstina;

25 At sammenkæde terrorist-aktiviteter i palæstina med den globale terror-bevægelse;

26 At indsamle tilstrækkelige pengemidler til ubegrænset at forlænge og understøtte jihad verden rundt;

PROJEKTET blev altså skrevet i 1982,da de nuværende spændinger og terrorist-aktiviteter i mellemøsten kun var i deres spæde begyndelse.

I uhyggeligt omfang kan vi konkludere,at disse retningslinier svarer til faktiske islamiske aktiviteter i den vestlige verden,hvad enten vi ser på " de moderate" eller på de egentlige terrorgrupper gennem de seneste par årtier.
Der kan næppe være tvivl om,hvad 100 årsplanen indeholder.
 

 

Kilder:
http://www.frontpagemag.com/articles/Read.aspx?GUID={61829F93-7A81-4654-A2E8-F0A5E6DD3DC4 }
http://www.e-prism.org/aboutprism.html

http://www.cooperativeresearch.org/context.jsp?item=a1282theproject

LIDT ANALYSE SENERE. MÅSKE I MORGEN ???

NU LIDT ANALYSE  ,DEN 15.OKTOBER  2008

Islam er en erobrings-kultur.Islam kan kun erobre ??? eller forsøge at erobre.Islam komponenter er skruet således sammen,at den kun kan forsøge at erobre.

Hver gang en gruppe unge muslimer er specielt religiøse,og ønsker at gøre noget konkret religiøst,så er koranens budskab til dem,dræb de vantro.Når unge muslimer overfalder og dræber vesterlændingene så gør de bare hvad der står i koranen,at de skal gøre. Hele verden skal gøres muslimsk,og alle kneb er åbenbart tilladt efter koranen.

OPDRAGELSEN I MUSLIMSKE HJEM.

Det begynder med opdragelsen af børn.Læs eventuelt i internet-LEKSIKONNET www.islam-info.dk om børneopdragelse og kolonialisme.

Muslimske drengebørn opdrages til,at færdes frit,og finder også en rangfølge internt gennem indre kiv,samt en rangorden i familien.De vænner sig gennem opdragelsen til,at i gaderne hersker de.De lærer også,at muslimer er alle andre overlegne,og derfor holder de sammen i bandekrige,mod alle der ikke er muslimer.

Muslimske pigebørn opdrages strengt til husligt arbejde og til,at servicere deres brødre,og være barnepiger.Stærk troende muslimer kræver,at de bærer tørklæder.Det gør,at muslimer ikke smider syre i hovedet på kvinder, der bærer tørklæde,eller forulemper dem på anden måde.

Mange tørklæde-klædte kvinder i et område viser også,at her hersker muslimerne,og også over deres kvinder.Det beskytter også deres fødemaskiner kvinderne,fordi muslimer i deres kultur ønsker mange fødsler,især af drengebørn.Når islams love følges,så er islam altid beredt til kamp.

Det ligger også i opdragelsen,at muslimske drengebørn søger konfrontationen.Det giver naturligvis konflikter,som efter min opfattelse også er meningen med opdragelsen i islamiske familier.

UDVIKLINGEN I DANMARK

Vil du vide lidt om udviklingen i Danmark,så bør du besøge www.sappho.dk  og læse under overskriften EFTER VOLLSMOSE.
Vil du vide lidt mere om islams måde,at udvikle sig på ude i EUROPA, så bør du igen besøge www.sappho.dk og læse under overskriften  DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN.
Vil du vide lidt mere om,hvordan grønlænderne er blevet fordrevet fra Gjellerup-parken i Århus,så skal du besøge www.siad.dk Hvis du vil vide mere om udsatte områder i Danmark,så besøg www.sagenskerne.dk  og læs på forsiden,hvor mange områder styres mere eller mindre af muslimer.

LIDT MERE ANALYSE

1 Etablering af netværk mellem ligesindede,er allerede sket i mange år,her i Europa. Det VED ALLE,der har læst bogen ( MOD MØRKET ) der kan bestilles  på www.bibliotek.trykkefrihed.dk 

2  De såkaldt moderate muslimer,tager naturligvis afstand til Hizb ut-tahrir ,som lige ud af posen siger,at de vil have et kalifat ,uanset om det skal gennemføres med vold.

3  Det muslimske broderskab ønsker ikke,at deres langstrakte erobringsplan af EU skal ødelægges af indre stridigheder,som dem der ses mellem Hamas og Hizbollah.

4  Når det gælder om,at maskere erobringen af EUROPA, så gøres det allerede ved,at tage afstand til Hizb ut-Tahrir ,og så er det også en pligt at lyve,så en løgn i denne sammenhæng,er faktisk en pligt.

5  Da islams langstrakte plan er,at føde sig til magten her i Europa,så skal interne konflikter mellem vesterlændinge og muslimer undgåes i rimeligt omfang.Lidt drengestrejer af muslimske drenge tolereres dog,fordi,ja tænk selv videre.

6.  De har åbenbart gang i noget som skal finanseres,sker det med Danske midler af kulturinstitutioner og koranskoler ??? Hvem kan vide det ???

7  De midler de skaffer,bruges måske til steder,hvor der fysisk ,kan være plads til indsamlede data i computere og andre oplysninger,og plads til flere arbejdende personer.

8  Når muslimer skal holde øje med medierne,for at holde øje med,at der ikke sker internationale sammensværgelser imod dem,så kunne det være interessant at analysere,hvad en sådan sammensværgelse kan være.Da ALLAH har givet al land på jorden til muslimer,så er blåøjede Danskere naturligvis på muslimsk jord efter deres opfattelse.Det betyder efter min opfattelse,at hvis nogle danskere skulle finde på,at forsvare Danmark,så regnes det for,at være en sammensværgelse mod islam.

9  Der skal også udgives litteratur der styrker en intellektuel udvikling,og det kan blandt andet ske ved,at der indføres nye lærebøger på seminarier og universiteter,som hædrer islam som en fredens religion og andet godt.

10 Broderskabet skal også udarbejde en 100 års plan for islams verdensherredømme.Efter min opfattelse er denne 100 års plan allerede godt i gang.Det kan i læsere også konstatere ved,at besøge www.durban2.dk og læse om 57 muslimske lande,der haft sæde i FN siden 1969 ,og har foreslået,at YTRINGSFRIHEDEN skal bringes under RELIGIØS KONTROL,og da islam er en religion,der står over alle andre religioner,så betyder det nok,at YTRINGSFRIHEDEN på globalt plan,skal bringes under censur af islam. Besøg selv www.durban2.dk og dan din egen mening.

11 koordinering af sammenhængen af globale initiativer i eu-lande og lokale initiativer i danmark,er den store kunst i denne erobrings-plan. Konfrontationen skal ikke blive så tydelig,at de vestlige lande siger ( nu er det nok ) nu må de ud,inden de har født sig til flertallet i danmark.

12 Den islamiske femte-kolonne skal naturligvis infiltrere samfundet,og være i forskellige kulturelle organisationer,og sætte sig på magten i disse bestyrelser hvis det er muligt.du kan læse nærmere om disse netværk i bogen ( MOD MØRKET) som kan bestilles på  www.sappho.dk ,hvor meget vi skatteydere invisterer i opløsningen af danmark på denne måde kan jeg ikke overskue ???

13 Der skal naturligvis uddannes troende muslimer,således de efterhånden kan overtage de ledige pladser i de faglige og private organisationer. Udvælgelsen af unge muslimer,til disse opgaver sker muligvis i de mange MOSKEER her i vesten ? Hvem kan vide det ??? Vore politikere,dem som vi har valgt,og som vi stoler på.Hvad ved de om islams natur gennem over 1000 år ???

14  Når der er etableret flertal,så overtages kontrollen af disse organisationer.Efterhånden som vi ældre dør af alderdom,så overtager muslimerne vores institutioner indefra.

15  De nye muslimske regler og love skal naturligvis være gennemtænkt og klar,i det øjeblik flertallet er på plads i en ny institution.

16  Der skal åbenbart læres konfliktløsning således vi blåøjede danskere ikke opdager,at vi erobres efter ( GØGE - UNGE - STRATEGIEN ) Det gør vi blåøjede danskere nok heller ikke.Vi kan åbenbart ikke se skoven for bare træer.

17  hvis islam skal finde andre progresive partnere,der deler samme mål som islam,så skal de jo finde partnere der kæmper for kun een verdensregering.Sådanne organisationer findes der jo i hele europa.Sidst venstrefløjen og islam vandt en revolution sammen var i IRAN i 1979.Bagefter huggede muslimerne hovedet af deres tidligere  venstre-orienterede allierede. Der er sikkert nogle venstre-orienterede revolutionsromantikkere der samarbejder alligevel.Hvad mener du ???

18  Der skal etableres interne sikkerheds-styrker,og deres opgave er,at holde den indre diciplin.Det betyder at NASAR KHADAR må have sikkerhedsvagt,og andre muslimer der ikke følger sharia-lovene til punkt og prikke risikerer trusler af forskellig art.Desuden overfaldes de svage grupper i samfundet,så som Grønlændere i Gjellerup-parken og homoseksuelle i Ørstedparken. Disse muslim beskyttende "sikkerheds-styrker" er sikkert helt nødvendige for islams erobrings-strategi.

19  Som det står i KRIGSKUNSTEN af SUN TZU,på side 27,så må dine mænds vrede vækkes,for at du kan slå fjenden.Det sker ganske enkelt ved bønnen i moskeerne,hvor tilhængerne fyldes med had,til alle vantro. Moskeerne behersker tilsyneladende,at holde liv i den evige vrede. Det tyder over 1000 års historie på.Spørg en anerkendt islam-forsker som Kim Møller fra www.uriasposten.net  hvis du får muligheden.

20  Vreden skal holdes ved lige,og derfor skal andre ligestillede muslimer og organisationer understøttes.

21  Palæstina-sagen skal vedholdes,således at den evige fornærmelse kan opretholdes.

22   Kræfter i Islam har gjort Palæstina og Israel til et kærnepunkt i sin politiske strategi,for at opnå global dominans
her på jordkloden.Når vi ser på denne konflikt udefra,så må alle erkende,at der er kræfter i Islam,der er ganske udholdende.Desuden må vi erkende,at koranen stadig eksisterer uanset hvor mange muslimer der dør i kampe.Der er også den mulighed,at den militære sammensætning og diciplin er så stærk,at det er umuligt efter koranen at leve i fred med sine naboer.
Hvis Hartvig Frisch-ses tese om,at menneskets natur ikke har forandret sig i 1000 år,så kan forskellen i reaktionsmønstre jo skyldes børneopdragelsen i islam ??? måske ??? Besøg evt. www.islam-info.dk og læs hvad der står på internet-LEKSIKONNET om børneopdragelse i islam.

23 Broderskabet opfordrer til evig vrede og evig  kamp mod jøderne.Det holder den globale kamp mod jøderne i gang.Det har vist sig,at jøderne i Israel ikke længere stiller sig i kø,for at blive kørt i gaskamre.Foreløbig gælder Demokratisk lovgivning i EU,men hvor længe ???

24  Der skal aktivt skabes jihad - terrorceller i Palæstina.Hvad betyder det ??? Besøg igen islam-LEKSIKONNET www.islam-info.dk og find jihad under J.

25  De jihad - grupper ( selvmordsgrupper ) der dannes i Palæstina,skal kombineres med den globale terrorisme,og I 2010 går EUs hemmelige SAMARBEJDSPOLITIK i gang,en SAMARBEJDSTALE,som ikke har været til afstemning hos de forskellige folkeslag,i vores vildt roste demokratier her i Europa.Har EU givet EUs 27-Nationers Demokratier ( KNIVEN I RYGGEN )  ??? på grund af vigtige nationale folkeafstemninger ikke er mulige. Det er jo en vurderingssag.
Det er jo i 2010 at SAMARBEJDSTALEN går i gang med Marokko Algeriet Tunis Egypten Jordan Libanon Tyrkiet Israel og ( ja netop ) Palæstina.Kære kvinder, de fleste af disse lande,har jo en anden børneopdragelse end os,her i Danmark og i Europa.

26  Islam skal naturligvis indsamle midler,til denne erobring af Europa,og de terrorgrupper,der nu skal komme fra Pælastina og sprede skræk og rædsel,skal naturligvis bruge penge.Vi danske skatteydere betaler så til de,af islams ( trojanske heste ) der allerede er her i landet,og som skal være de nye kampfæller behjælpelige med orienteringen i et nyt fjendeland.

DET VAR MIN BEDØMMELSE.

Dette er bare min bedømmelse af hvordan ( Det Muslimske Broderskabs ) ( PROJEKT ) skrider fremad. Du har naturligvis lov til,at være direkte uenig med mig.

RELIGIONEN ISLAMS BUDSKAB TIL SINE TROENDE.

Sura 47v.2-5 de, som er vantro og holder folk borte fra Allah,s vej - deres handlinger vil han gøre til intet. Men de, som tror og handler retfærdigt og tror på det som er åbenbaret til Muhammad, hvilket er sandheden fra deres herre...Når I da møder de vantro så hug deres halse over, og når I så har fået magt over dem, så bind dem fast i bånd.
Sura 47.v.36 Vær derfor ikke tøvende og svage så i (muslimer) opfordrer til fred når I er overlegne. Allah er med jer og vil ikke berøve jer frugten af jeres handlinger.

SAMARBEJDSPOLITIK DER VIL NOGET.

Sarkozy: ”Fremtidens sprog er arabisk”

præsident Nicolas Sarkozy mener arabisk er fremtidens  sprog

Den franske regering plæderer kraftigt for undervisning i arabisk sprog og civilisation i franske skoler. Ikke overraskende i betragtning af antallet af arabere og muslimer i Frankrig, og den salvelsesfulde respekt de mødes med af franske myndigheder, begyndende med Nicolas Sarkozy, der ikke højt nok kan prise den arabiske verdens bidrag til verden.

Den Franske Nationalforsamling var tidligere i denne måned scene for et møde for den første ”Conference on the Teaching of Arabic Language and Culture”, overværet af et antal interesserede politiske partier. Der var megen trættende snak om behovet for ”dialog”.

I sin henvendelse til deltagerne kaldte den franske præsident Nicolas Sarkozy arabisk for ”fremtidens sprog, for videnskab og modernitet”, og udtrykte håbet, at ”flere franskmænd deler sproget, der udtrykker store civilisationsmæssige og spirituelle værdier”.

”Vi må investere i det arabiske sprog, for at belære, at det symboliserer et udvekslingsmoment af åbenhed og tolerance, og bringer med sig én af de ældste og mest prestigefyldte civilisationer i verden. Det er i Frankrig vi har det største antal personer af arabisk og muslimsk oprindelse. Islam er den 2. største religion i Frankrig”, mindede Sarkozy sin tilhørere om.

Han fortsatte med at opregne de talrige ”fremskridt i termer af diversitet”, det tiltagende antal muslimske kirkegårde, træningen af imamer og præster, og udnævnelserne af ministre med forskellige baggrunde.

”Frankrig er ven med de arabiske lande. Vi søger ikke sammenstødet mellem Øst og Vest”, understregede han, pegende på den store repræsentation af arabiske ledere ved det stiftende topmøde af ”Union for the Mediterranean”, d.13 juni. ”Middelhavet er der hvor vore håb blev grundlagt. Vort fælles hav er hvor vore største udfordringer mødes: holdbar udvikling, sikkerhed, uddannelse og fred”, tilføjede den franske præsident

PLAN  B

Kan vore politikere indføre en eller anden lovgivning,en PLAN  B ???  Min vurdering er,at viljen mangler til at stoppe denne ( SAMARBEJDSPOLITIK ) er ikke ekstisterende.Jeg vil også formode,at TV og vore aviser her i Danmark er under intens overvågning,så hvorfor skulle ( vore politikere ) tage risikoen for at lægge afstand til de kommende magthavere ???

Sharia er had


Supna Zaidi er redaktør af Muslim World Today og assisterende direktør for Islam Watch på Middle East Forum.


Forestil dig Dodger Stadium, fuld af højlydte og hujende tilhængere, begejstrede tilråbe, ikke baseballspillere, men den ugentlige stening og piskning af mennesker der har begået utroskab, sammen med tyve og afvigere fra det sydlige Californien.


Det vil være Amerika under islamisk lov, eller Sharia, et system alle bør frygte. Eller som Alan Kornman, direktør for United American Committee (UAC) mener. Han vedholder at rejse penge til et hovedvejsskilt i Florida, der siger: ”Sharia er had”, for at belære amerikanerne før det er for sent.


Som Kornman argumenterer, ”hvis du under Sharia anklages for at stjæle, hugges en hånd eller fod fra modsatte side af. Hvis du tages i at have en affære, stenes kvinden til døde, og manden gives 80 piskslag. Hvis du skifter religion, kan du anklages under frafaldsloven, og dødsdømmes af en Sharia-domstol.


Implementeringen af Sharia er dog meget mere subtil, end citaterne fra Kornman antyder. Gennem Sharia styrer islamisterne individernes private liv, såvel som deres sociale, politiske og økonomiske samfundsliv. Islamismen krydser nationale grænser, med det endelige mål globalt at holde muslimsk Umma i hævd, med alle ikke-muslimer som andenrangsborgere. Den er en totalitær ideologi, og islamisterne ønsker helt sikkert at gøre Europa og Amerika til islamiske stater.


Vent ikke på, at piskningerne kommer til dit lokale nabolag. Overvej følgende hændelser:


1. Muslimske taxichauffører i Minneapolis nægter at køre ture med folk der bærer alkohol, da det i Islam er en synd at drikke alkohol.


Det første eksempel eksemplificerer manglen på tolerance islamister har for ikke-muslimer. Det er én ting at mene, at drikke alkohol er en synd; det er noget helt andet at påtvinge andre dine meninger. Muslimer er ikke alene med dette verdenssyn. Se på Mormonerne der ikke drikker kaffe, grundet koffeinen. Problemet er din overbevisning om, at du har ret til at påtvinge andre mennesker med anderledes tro, eller ingen tro overhovedet, dine meninger.


Metropolitan Airport Commission (MAC), der frygter mulige anklager for diskrimination, prøvede at lave et kompromis, og henvendte sig til Kahlid Elmasry fra Muslim American Society, der sidestillede sig taxachaufførerne: ”Det er udtrykkeligt erklæret, at for muslimer er transport af alkohol imod islamisk tro og er derfor forbudt”.


Men det her er ikke et islamisk land. Konstitutionen regerer os, ikke Sharia.

Derfor forstærker Elmasry´s forsvar af taxachaufførerne den opfattelse, at islamisk lov overtrumfer amerikansk sekulær lov. I et senere sagsanlæg tabte taxachaufførerne, men havde intentioner om at appellere.


2. Burkabærer nægter at blotte ansigtet for ID.


Det andet eksempel vedkommer muslimske kvinder og dydighed. Mens der ikke findes nogen specifik definition af, hvad dydighed ifølge Koranen er, kræver islamister tiltagende burka, der dækker kvindens krop, hår og ansigt. Islamister nægter at tiltræde, at burkaen ikke er et krav fra Islam, men er stærkt debatteret blandt muslimer. Men amerikanerne viser sikkerhedsbekymringer, islamisterne kalder dem racister.


Tag eksempelvis Sutana Freeman, en burkabærer i Florida, hun nægtede at fjerne sløret, da hendes billede skulle tages i forbindelse med DMV (Department of Motor Vehicles), påberåbende sig dydighed. I virkeligheden gør hun grin med enhver fornuftig persons definition af dydighed, eftersom ID-billeder intet har at gøre med tiltrækning og seksualitet, fuldstændigt ignorerende Florida´s ret til af hensyn til offentlighedens sikkerhed, at identificere borgerne.

Sådan blind insisteren på Sharia, mere end på statens lov, eksemplificerer islamisternes foragt for ikke-muslimer og sund fornuft, hvor end de lever.


3. Polygami i Amerika


Imamer i U.S.A. kan indenfor amerikansk sekulær lov udføre deres pligter. Dog, visse imamer, som Siraj Wahhaj, foretrækker blot at ignorere amerikansk lov, hvor den er i konflikt med islamisk lov. Wahhaj erklærede i Paul Barrett´s bog fra 2007 ”American Islam”, at ”hvis man kan have hundrede veninder, og det er lovligt, så kan jeg ikke se hvorfor man ikke kan have mere end én kone”.


I stedet for at forklare hvad der er galt med at mænd har flere relationer, giver Wahhaj grønt lys til det, under dække af polygami, til trods for at amerikansk lov er imod det. Dette skyldes, at han kun ser relationer fra et énsidigt mandligt perspektiv, hvor han burde lære mænd at se kvinder som ligestillede partnere. Yderligere ignorerer han fuldstændigt kvindens perspektiv. Dette medfører, at kvinderne ingen retssikkerhed har. Familieproblemer, husvold, kombineret med økonomisk afhængighed, tvinger kvinder til at forblive tavse, når problemer opstår.


Wahhaj ignorerer også den kriminelle svindel bag polygami. Storbritannien og Canada møder som U.S.A. velfærdsfusk, hver gang polygame ægteskaber indgås. Som følge af dette, kan kvinder der lever i et ægteskabeligt hushold, søge hjælp som enlig, da ægteskabet ikke registreres. Manglen på registrering er ikke noget tilfælde. Polygame ved, at hvis de registrerer de virkelige omstændigheder, vil de blive anholdt for forbrydelse mod loven om bigami. Derudover kan disse se de økonomiske fordele ved velfærdspolitikken. Sådanne svindelnumre findes i tusindtal, og belaster alle skatteborgere.


Tiden er kommet til, at politikerne indser, at Sharia er et system af had, og ikke må opnå nogen indflydelse i det amerikanske samfund. Det nedgør kvinder, ikke-muslimer og den amerikanske konstitution. Lovgiverne må i lyset af den islamiske agenda, definere grænserne for religiøs tilpasning. Ellers vil demokrati og sand tolerance være intet andet end meningsløse ord, i takt med at islamismen spredes i Vesten. Skiltet er et godt sted at begynde med at drage nationens opmærksomhed mod farerne fra Sharia.

projektet?????????????

hvad ??
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE