KAI SØRLANDER
KAI SØRLANDER www.advarselspartiet.dk

FILOSOFFEN  KAI SØRLANDER

DE TO FRONTER I UDLÆNDINGEDEBATTEN

JEG HAR VÆRET INDE PÅ  www.nomos-dk.dk  og læst hvad FILOSOFFEN  KAI SØRLANDER HAR SKREVET.DET ER BEFRIENDE KLAR TALE,FOR SÅDAN EN SOM MIG,DER KUN HAR 7 ÅRS SKOLEGANG,OG INGEN EKSAMINER.

JEG PRÆSENTERER ET LILLE UDPLUK AF DET, SOM FILOSOFFEN
 KAI SØRLANDER HAR SKREVET PÅ nomos ,UNDER NETOP OVERSKRIFTEN

DE TO FRONTER I UDLÆNDINGEDEBATTEN

Hver af parterne - både de Radikale og Dansk Folkeparti - peger på, at hvis vi ikke fører deres politik, så skaber det alvorlige problemer. Blot er de problemer, som de peger på, forskellige. For de Radikale består problemerne i konkrete brud på menneskeretskonventionerne. For Dansk Folkeparti består problemerne i en opløsning af samfundets sammenhængskraft og dermed af den gensidige følelse af forpligtelse, som er demokratiets forudsætning.
Hvilke problemer vejer tungest? Er det dem, som de Radikale peger på, eller dem, som Dansk Folkeparti peger på? Når vi begynder at overveje det spørgsmål, må vi først gøre os klart, at problemerne præsenterer sig meget forskelligt for os. De problemer, som de Radikale peger på, angår konkrete mennesker her og nu. Det er folk, hvis ansøgning om asyl bliver afvist, eller som ikke kan få familiesammenføring. De kan vises frem på TV i deres konkrete ulykke og tale deres egen sag. De problemer, som Dansk Folkeparti peger på, angår samfundet i fremtiden. De kan altså ikke gives ansigt på TV. De kan omtales, men der kræves en højere grad af fantasi og abstraktionsevne for at leve sig ind i dem.

Men det, at de problemer, som de Radikale peger på, gør sig bedre på TV, end de problemer, som Dansk Folkeparti peger på, medfører ikke i sig selv, at de første problemer er tungere end de andre. Tværtimod, hvis Dansk Folkeparti har ret i sin forudsigelse om, at en fortsættelse af den slappe indvandringspolitik, som blev ført af den socialdemokratiske regering i 90erne, vil føre til opløsning af sammenhængskraften i samfundet og dermed undergrave demokratiet, så er det alvorligere end noget, som de Radikale kan pege på. For så undergraver det selve forudsætningerne for, at vi som samfund stadig kan sikre overholdelsen af de menneskeretskonventioner, som de Radikale selv henholder sig til. Så det afgørende spørgsmål er, om vi bør tage Dansk Folkepartis forudsigelse alvorligt.
 Her er det værd at holde sig Machiavellis formaning for øje. Et sted i sin bog »Fyrsten« siger han, at politiske onder alt for ofte først erkendes, når det er for sent. Tidligt i forløbet, når onderne kun er små, og når de endnu forholdsvis let kan imødegås, er de svære at få øje på, og der kræves visdom for at se, hvad de indebærer. Senere, når onderne er blevet så alvorlige, at alle kan se dem, så er de også meget sværere at afhjælpe; ja, så er det måske slet ikke længere muligt.

Denne fremstilling var taget midt inde i en artikel,som kan læses forfra inde på www.nomos-dk.dk ,hvis de små grå på øverste etage er blevet pirret lidt.Det er jo en befrielse somme tider,at kunne nyde en af  demokratiets  privilegier,nemlig fri adgang til internettet og fri ytringsfrihed.

god fornøjelse.

I øvrigt har jeg for nyligt anskaffet KAI SØRLANDERS sidst udkomne bog, nemlig FORSVAR FOR RATIONALITETEN som formentlig indeholder 236 siders visdom.

Denne bog var ikke alene god,den var LANGT OVER FORVENTNING. Efter min opfattelse er denne bog ET MESTERVÆRK, i international TOP-TOP-KLASSE.Den kan så absolut anbefales til  de mennesker,der ønsker at fordybe sig i virkelighedens verden,og som forsøger at forstå sammenhængen i denne,vor fælles verden.

Det farlige ved at have læst denne bog,det er,at bagefter føler man sig klogere end alle andre mennesker,og det er jo en farlig sygdom at lide af.Derfor denne lille advarsel,men en ganske behagelig indre følelse som jeg nød,indtil jeg igen begyndte at tænke lidt rationelt.  Citat slut

LIDT OPDATERING  14. Juni 2010 =


HVAD MENER FILOSOFFEN KAI SØRLANDER OM = DANMARKS  FREMTID ???

http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
filosoffens bog er udkommet på INFORMATIONS FORLAG
isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008


STAKKELS DANMARK  og   STAKKELS EUROPABLIVER STORMOSKÉEN I KØBENHAVN EN FREMSKUDT BASE =
FOR DEN IRANSKE REVOLUTIONSGARDE ???

Besøg evt.  www.Sappho.dk  og læs under ( interview ) under overskriften = KHOMEINI - Venstrefløjens blinde øje.Besøg eventuelt også =  www.Siad.dk

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE