SULT MÅNEN KRIGE
SULT MÅNEN KRIGE


MENNESKEHEDENS STØRSTE UDFORDRING ??? HVAD ER DET ???

MENNESKET HAR VÆRET PÅ MÅNEN,OG HAR SENDT RAKETTER OG VEJR-RAKETTER OP.

VIDENSKABEN HAR VÆRET PÅ MÅNEN,MEN HAR IKKE FÅET UDRYDDET SULT OG KRIGE.

HVORFOR  IKKE  ???

JEG ER IKKE SIKKER PÅ,AT UDRYDDELSE AF KRIG ER MÅLET ELLER ØNSKVÆRDIGT ELLER BARE MULIGT,OG ALLIGEVEL ER DETTE EFTER MIN OPFATTELSE,EN STOR UDFORDRING FOR VORES ART. HVAD MENER DU ???

STUDENTER  STUDERENDE

PÅ TRODS AF VIDENSKABENS MANGE OPFINDELSER OG LANDEVINDINGER,KAN JEG HER I DAG, DEN 10.OKTOBER 2008
 KONSTATERE,AT DER ER FLERE KRIGE OG MEGEN SULT,RUNDT OM PÅ JORDKLODEN.HVAD ER DET DER GØR,AT DEMOKRATISKE LANDE,KAN FØDE SINE EGNE BEFOLKNINGER ??? ,OG HVORFOR KAN DEMOKRATISKE LANDE LEVE I NOGENLUNDE FRED MED HINANDEN ??? KÆRE STUDERENDE,DA DET ER JER, DER SKAL STYRE JERES EGEN PERSONLIGE FREMTID,OG FORHOLDE JER TIL DISSE FREMTIDS-UDFORDRINGER,SÅ VIL EN OLDSAG SOM MIG FRA 1945  SIGE ((( SVAR UDBEDES ))) TAK.

GLOBALT OVERBLIK

ER FØRSTE SKRIDT,AT SKAFFE SIG ET GLOBALT OVERBLIK,OG ET HISTORISK GLOBALT OVERBLIK FRA 1945 DA ANDEN VERDENSKRIG SLUTTEDE,OG FREM TIL I DAG 2008 ??? JEG MÅ KONSTATERE,AT TRODS ERFARINGER FRA ANDEN VERDENSKRIG I 1945,SÅ HAR DE VIDENSKABELIGE FREMSKRIDT SOM RAKETTER OG MÅNELANDINGER IKKE UDRYDDET SULT OG KRIGE HER PÅ JORDKLODEN. HVORFOR IKKE ???

GLOBALE KRIGSTRUSLER

VESTENS DEMOKRATIER HAR FORMÅET AT OPRUSTE,UDEN AT DERES BEFOLKNINGER HAR LIDT AF OVERVÆLDENDE SULT.HVIS VI KIKKER PÅ NORDKOREA OG BURMA OG ZIMBABWE,OG FLERE LANDE I AFRIKA,SÅ MANGLER EVNEN TIL SELVFORSØRGELSE.HVOR LIGGER FORSKELLEN ???

ØKONOMI og MAGT

EFTER MIN OPFATTELSE,SÅ ER GOD ØKONOMI BETINGELSEN FOR MAGT. USAs ØKONOMI ER UNDER PRES,OG I DENNE GLOBALE ØKONOMISKE KRISE,SÅ FORSKUBBER DEN ØKONOMISKE BALANCE SIG MÅSKE. SAUDI-ARABIEN OG RUSLAND HAR OLIEPENGE PÅ KISTEBUNDEN. EUs ØKONOMI ER NATIONAL-ØKONOMIER.INDIEN  HAR OGSÅ EN STOR ØKONOMI.

EUROPA OG USA OG KULTUR

I ØKONOMISKE KRISETIDER VIL USA OG EUROPA ALTID REJSE SIG IGEN,PÅ GRUND AF VORES KULTUR. DET VIL FØRST GÅ RIGTIGT GALT,HVIS VI OPGIVER VORES EGEN KULTUR,DER HAR UDSPRING I NATIONALSTATERNES LOVGIVNING.

USA OG EUROPA OG VESTEN

VELSTANDENS SYGDOM I USA OG I EU,HAR ÅBENBART VÆRET GRÅDIGHED,OG MULIGHEDEN FOR UHÆMMET GRÅDIGHED BØR JUSTERES I DE VESTLIGE DEMOKRATIERS LANDE.HVORDAN DET GØRES,MÅ DER ANALYSERES PÅ. FØRSTE ERKENDELSE MÅ VÆRE. DEN GLOBALE ØKONOMISKE MAGTBALANCE HAR FORRYKKET SIG.VESTEN MÅ BYGGE ET NYT ØKONOMISK SYSTEM OP FRA BUNDEN,SÅLEDES AT DE FATTIGSTE BEFOLKNINGSGRUPPER HAR DE BASALE NØDVENDIGHEDER INDTAKT,OGSÅ I EN GLOBAL BANK-KRISE SOM DEN NUVÆRENDE,OGSÅ I USA.DER SKAL TÆNKES NYT.

VÆKST - MANTRAET 

VÆKST ER IKKE DET NÆSTE ØKONOMISKE MÅL,BARE FOR VÆKSTENS SKYLD.DET NÆSTE ØKONOMISKE MÅL ER ØKOLOGISK BALANCE I VÆKSTEN . DERFOR MÅ BARAK OBAMA,S 10 ÅRS-PLAN OM USAs  UAFHÆNGIGHED AF OLIE,SOM ENERGIKILDE FØLGES,VED OMLÆGNING TIL VIND-ENERGI OG SOLENERGI OG ANDRE ENERGIKILDER.NÅR USA KUNNE KOMME TIL MÅNEN,SÅ KAN USA OGSÅ OMLÆGGE SIT ENERGIFORBRUG TIL ALTERNATIV OG ØKOLOGISK BÆREDYGTIG ENERGI.DET VIL OGSÅ GIVE USA DE ARBEJDSPLADSER,SOM DER ER BRUG FOR.

SOLIDARITET og SAMMENHOLD

HVIS USA REGERING OG USAs BEFOLKNING HOLDER SAMMEN,OG KÆMPER FOR DET SAMME MÅL,SÅ ER DE UOVERVINDELIGE.SOLIDARITET ER IKKE,AT GIVE DE FATTIGSTE DELE AF BEFOLKNINGEN ,HVAD DE HAR BRUG FOR,MEN AT SKABE RAMMERNE FOR,AT DERES MERE BEGRÆNSEDE EVNER KAN KOMME TIL UDFOLDELSE GENNEM EN ARBEJDS-INDSATS,SOM DE KAN LEVE AF.

USA og MULTINATIONALE SELSKABER

USA BØR KRÆVE AF DE MULTINATIONALE SELSKABER,DER HAR HOVEDKVARTER I USA,AT DERES PRODUKTER ER ØKOLOGISK BÆREDYGTIGE OG IKKE EFTERLADER KEMISKE AFFALDS-PLADSER.DESUDEN BØR LØNNINGER TIL VERDENS FATTIGSTE LØN-SLAVER VÆRE SÅ STORE,AT DE KAN LIDT MERE END AT OVERLEVE. HVIS USA SKAL VÆRE TRO,MOD SINE EGNE DEMOKRATISKE IDEALER,SÅ SKAL DET ALTID KUNNE BETALE SIG AT ARBEJDE.

markedets fundament

markedets fundament er efter min opfattelse nationalstaten,og når et marked skal fungere godt,så skal denne nationalstats fundament være en fælles kultur,hvilket mange økonomer ikke har med i deres vurderinger.paralelsamfund i europa destabiliserer EUROPAS ØKONOMIER.Hvis 40 procent af danmarks sociale midler går til beboere 5 procent af befolkningen,som lever i paralelsamfund i DANMARK,så har DANMARKS BEFOLKNING et stor økonomisk byrde,som kan føles uhensigts-mæssigt.

islams svagheder

da islam ensretter mennesker,så vil muslimer med intellektuel format,ikke komme til udfoldelse i denne kultur.Det har kostet mange intellektuelle livet,gennem hundreder af år,at forsøge.
islams stolthed over mange børnefødsler,giver et stort fødselsoverskud som bevirker,at et land ikke vedblivende kan forsørge sin egen befolkning,og derfor vil de med mellemrum være nødt til,at forlade deres land,for at overleve,eller skabe sig en fremtid.Det sker i stor udstrækning fra Nordafrika til Europa i disse år.Fremtids-scenariet er efter min opfattelse,at muslimer på grund af fødselstallet vil Erobre hele verden,og det er EUROPA der står for tur. På et tidspunkt,så kan end ikke hele jordkloden brødføde muslimerne.Besøg eventuelt www.sappho.dk og læs LARS HEDEGAARDS (interview) af GUNNAR HEINSOHN. ( TABERNES KONTINENT )

indre krige i europa

Det vil uungåeligt føre til indre krige i EUROPA,hvilket naturligvis vil DESTABILISERE ØKONOMIEN i EUROPA fordi islam intet økonomisk ansvar føler for EUROPAS NATIONALSTATER,fordi muslimer kun føler ansvar over for MUHAMMED og ALLAH. islam tolererer ikke YTRINGSFRIHEDEN,hvilket er meget tydeligt i FN,hvor YTRINGSFRIHEDEN bliver bragt under religiøs kontrol i ( april 2009 ) på durham 2  konferencen.Besøg www.durham2.dk og bliv lidt mere oplyst.Min opfattelse er,at på Durban2 konferencen vil det blive klart,om EU vil stå fast på Demokratiet eller overgive sig til religiøs kontrol af islam ???

STUDERENDE og STUDENTER

HVORDAN BLIVER JERES STUDIE-FREMTID,NÅR JERES STUDIER KOMMER UNDER RELIGIØS KONTROL AF ET VOGTERNES RELIGIØST RÅD ??? KÆRE KVINDELIGE STUDERENDE,HVORDAN VIL JERES FREMTID BLIVE,HVIS DE 27 EU-LANDE PÅ www.durban2.dk   STEMMER FOR RELIGIØS KONTROL AF YTRINGSFRIHEDEN. DET KUNNE JO VÆRE EN OVERVEJELSE VÆRD,AT UNDERSØGE JERES FREMTID,OG HVORDAN JERES MULIGE FREMTIGE ARBEJDSPLADSER VIL FUNGERE,HVIS IKKE EUs POLITIKERE STÅR FAST PÅ YTRINGSFRIHEDEN.ER JERES FREMTID I FARE ???

USA og josept stiglitz

JOSEPH STIGLITZ SIGER OM USAs ØKONOMI HER I 2008,AT I DE SIDSTE 7 ÅR,SÅ HAR AL TILVÆKST GÅET TIL DE 7 PROCENT AF DE RIGESTE I USA.DET BETYDER EFTER JOSEPH STIGLITZ UDSAGN,AT MARKEDET IKKE HAR LEVERET,HVAD DET BURDE LEVERE.DESUDEN HAR AMERIKANERNE LEVET OVER EVNE,SÅ DER VENTER EN REGNING DER SKAL BETALES PÅ ET TIDSPUNKT.DISSE UDTALELSER ER FRA FØR DEN NUVÆRENDE BANKKRISE HER I OKTOBER MÅNED 2008.DET KRÆVER EFTER JOSEPH STIGLITZ,AT USA SKAL TIL,AT UDTÆNKE NYE MÅDER,AT SKABE ET SOCIALT SIKKERHEDSNET I USA.BANK-KRAK I NOGLE AF USAs BANKER,BURDE KUNNE INSPIRERE USAs POLITISKE LEDELSE,TIL AT UDTÆNKE NYE MÅDER,AT KONTROLERE MARKEDET PÅ. HVIS DET KUN ER DE 7 PROCENT RIGESTE,DER FÅR DEL I TILVÆSTEN,SÅ KUNNE DET VÆRE EN BEGRUNDELSE FOR REGULERING AF MARKEDET,ELLER HVAD ???

SULT

SULT KAN SKYLDES ET FOLKS KULTURELLE ADFÆRDSMØNSTRE.USAs KULTURELLE ADFÆRDSMØNSTER ER,AT DE ALTID REJSER SIG,EFTER KRISESITIVATIONER.DET VIL OGSÅ SKE DENNE GANG.GRÅDIGHEDENS APOSTLE SKAL LIGE LUGES UD AF BANKVÆSENET.DET BLIVER SPÆNDENDE AT FØLGE GENREJSNINGEN AF USAs ØKONOMI,UNDER LEDELSE AF EN NYVALGT PRÆSIDENT.DET KAN VARE LIDT,FOR USAs NÆSTE PRÆSIDENT BLIVER JO IKKE INDSAT PÅ VALGDAGEN DEN 4 NOVEMBER.

KRIGE

AL ERFARING TYDER PÅ,AT DET ER LETTERE,AT REJSE TIL MÅNEN,END AT AFSKAFFE KRIGE OG SULT.HVORFOR FORSØGE AT GØRE DET UMULIGE ??? HELLERE ERKENDE VIRKELIGHEDEN,OG HAVE EN FAST FORSVARSHOLDNING TIL KRIGE,OG VÆRE BEREDT PÅ DET VÆRSTE,NEMLIG AT DET KAN SKE. HVOR SKAL FORSVARS-STREGEN TRÆKKES I SANDET ??? HVILKE PRINCIPPER VIL EU STÅ FAST PÅ ??? HAR EU-POLITIKERNE NOGLE PRICIPPER,SOM DE VIL STÅ FAST PÅ ??? VI FÅR SVARET I APRIL I 2009. DET ER JO DE INTELLEKTUELLES YTRINGSFRIHED DER STÅR PÅ SPIL,OG JOURNALISTERNES ARBEJDSVILKÅR.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE