SPØRGSMÅL
SPØRGSMÅL www.advarselspartiet.dk

SPØRGSMÅL  www.advarselspartiet.dk  se også www.sagenskerne.dk

1   Vil muslimer i Danmark respektere alle religioner som ligeværdige ?
2.  Vil muslimer i Danmark afvise terrorisme ?
3.  Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet adskillelse af religionen fra staten og fællesskabets anliggender ???
4. Vil en muslim gift med en tidligere kristen, opdrage deres børn efter kristne normer ?
5  Vil muslimer i Danmark acceptere, at muslimer forlader islam, og bliver ateister eller tilslutter sig andre religioner, uden at følge den ordre, som shariaen foreskriver er Allahs ordre ?
6. Vil muslimer i Danmark forsøge, rent påklædningsmæssigt,at glide ind i det danske folks sædvaner ?
7. Vil muslimer i Danmark, kunne anse religion som et personligt anliggende, og praktisere sin religion i personlig afsondrethed ?
8. Vil muslimske familier opdrage deres børn efter danske normer for, at vise viljen til,at blive integreret i det danske samfund ?
9. Vil muslimer acceptere, at seksualitet er et frit personligt anliggende, så længe civilsamfundets love overholdes ?
10. Vil muslimer i Danmark afvise slaveri, som under islam forekommer andre steder på jordkloden ?
11. Vil muslimer afvise, at bruge æresmord, piskning, dødsdom og afskæring af lemmer, som en del af islams love ?
12. Vil Danmarks muslimer afvise, at efterleve sharia-lovgivningen ?
13. Vil muslimer i Danmark acceptere at muslimer,såvel som ikke-muslimer kan kritisere islam ?
14. Vil islam i Danmark respektere demokratiet som kærneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ?
15. Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet lighed mellem kvinder og mænd i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ?
16. Vil muslimer anvende demokratiske metoder til, at opnå forandringer af samfundet ?
17. Vil muslimer i Danmark acceptere, at ytringsfriheden er en rettighed, der er beskyttet af Danmarks Grundlov ?
18. Vil muslimer i Danmark anerkende, at lovene i Danmark har forrang foran islams sharia-love ?
19. Vil muslimer i Danmark acceptere, at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse, uden om imamer, mullaher og sheiker ?
20. Hvordan sikrer islams sharialove kvinders retssikkerhed her i Danmark ?

http://www.internationalfreepresssociety.org/ om fri tale og frihed.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE