OM VALGET 2007
OM VALGET 2007 www.advarselspartiet.dk

VALGET
VALGET

            

                                                                                  24-10-2007
                                                                           FOLKETINGSVALG

Danmarks Statsminister Hr Anders Fogh Rasmussen har i dag 24-10-2007 udskrevet valg,som bliver afviklet, den 13-11-2007.I dag den,25-10-2007 ser Gallup,s valgprognose således ud.

Socialdemokraterne                            25,8 procent vælgere
Radikale                                                6,8
Konservative                                         8,7
Socialitisk Folkeparti                             9,1
Kristdemokraterne                                1,1  
Dansk    Folkeparti                              13,2
Venstre                                                26,8
Ny Alliance                                            5,5
Enhedslisten                                           2,5 procent af vælgerne

                                                                                   30-10-2007

Fra DRs-Tekst-TV er kommet følgende oplysninger.I løbet af de 6 år VK-regeringen har været ved magten,er der kommet mange flere ansatte i ældreplejen,men der er kun kommet 6 procenr flere ansatte,som har med den daglige kontakt med de ældre.
Samtidigt er antallet af administrativt og ledende  personale vokset med over 41 procent,viser tal fra Danmarks statestik.
Det får ældresagen og oppositionen til at anklage VK-regeringen for,at have bureaukratiseret ældreplejen.                

                                                                                      4-11-2007
                                                                                    ADVARSEL

ADVARSEL til DANSK FOLKEPARTI fra terrorgruppe i GAZA med navnet al-aqsa Martyrenes Brigader er udtalt af deres talsmand Khaled al-Jabbari.Dansk Folkepartis valgannonce med tegning af Muhammed vækker fordømmelse i Mellemøsten.Han siger,at han er parat til,at deltage i angreb mod danske institutioner.Dansk Folkeparti handler med den Danske befolknings blod,og det er FARLIGT,siger talsmanden.Jeg TRUER IKKE siger ,siger talsmanden jeg ADVARER.Dette stod at læse på DRs  TEKSKT-TV 4-11-2007.Udtalelsen faldt i et interview med JYLLANDSPOSTEN i Gaza,

                                                                                 KOMMENTAR

I følge min opfattelse,så har vi i Danmark og vi indbyggere i Danmark ifølge den Danske GRUNDLOV fra 1849 disse rettigheder.YRINGSFRIHED og TEGNEFRIHED og DEMOKRATI.Når DANSK FOLKEPARTI bruger sine GRUNDLOVS-SIKREDE RETTIGHEDER  der er over hundrede år gamle, i deres valgplakat i deres eget fædreland,så er de grundlovs-sikrede rettigheder ikke noget ,der lige er opfundet,for at genere muslimer.Kaster du en sten ind blandt en flok ulve,så hyler den der bliver ramt.Hvorfor råber muslimer i udlandet op,fordi et parti i sit fædreland bruger sine over hundrede år gamle Demokratiske rettigheder  ???

                                                                          EFTERTANKE

Dansk Folkeparti er altså blevet advaret af en talsmand i Gaza ,imod at agere inden for  rettighederne i Den Danske Grundlov i dette partis eget fædreland.Jeg opfatter denne advarsel fra Gaza,som talsmænd,der mener,at religionen ISLAM har større RETTIGHEDER i Danmark end Danmarks Grundlov.Så dygtig er religionon ISLAM,til at hjernevaske sine tilhængere.Dette kan vi alle tænke over,hver for sig.- - - - - .ISLAMs hjernevaskede OFRE ,har min fulde MEDLIDENHED.HVORDAN kan vi HJÆLPE DEM  ???

                                                                       VALGRESULTATET

Her til morgen 14-11-2007 kan vi her til morgen konstatere,at VKO-blokken kan mønstre 90 mandater ,når det borgerlige mandat fra færøerne medregnes.Inden finjusteringerne af optællingen ser valgprognosen således ud.
                                                                                 Mandater  stemmer

Socialdemokraterne                                 25,5                45    881.870
Radikale Venstre                                       5,1                9    177.269
Konservative                                           13,8               18     359.238
Socialistisk Folkeparti                              12,5               23     451.316
KD                                                           0,9                0       30.110
Dansk Folkeparti                                      13,8              25     478.640
Venstre                                                     26,3             46      908.883
Ny Alliance                                                 2,8               5        96.856
Enhedslisten                                                2,2               4         74.671
Andre                                                         0,1                1             341

Der vil på et senere tidspunkt,en af de nærmeste dage,komme flere oplysninger om valgets resultater,og en eventuel finjustering af valgets resultat.(Advarsel).Der er små unøjagtigheder i procenterne.

                                    SOCIALDEMOKRATIETs BLINDE ØJE

Hvorfor fik Dansk Folkeparti en lille fremgang,trods store angreb fra flere af de andre partier ??? Mit synspunkt er følgende.Socialdemokratiet og andre partier fra rød blok forstår ikke rigtigt religionen ISLAM.

                                                            MIT SYNSPUNKT

Islam er en religion,hvor troen og lovgivningen er samlet under een hat.Derfor burde lovgivningsdelen af Islam ,den såkaldte sharia-lovgivning sammenlignes med vores Danske Demokratiske lovgivning,og analyseres nærmere. Dansk Folkepartis vælgere har et åbent øje for,at Islams lovgivningsdel ikke er til debat,når religionen Islam har flertal i et lands befolkning.Derfor bør det analyseres hvordan religionen fungerer i andre lande,hvor muslimer har flertal.Virkeligheden bør være et udgangspunkt for politiske holdninger.HVEM KAN SE MED LUKKEDE ØJNE ???  Kære journalister Kære Universiteter. Vi vælgere mangler konkret viden.Gør noget.
 
Hvilke partier kan lave politik efter virkeligheden,hvis partierne konsekvent lukker øjnene for denne virkelighed ??? - - - ???  Et politisk muligt konkret problem kan der derfor ,ikke tages højde for,(og lovgives om),hvis ( rød stue) konsekvent undlader at analysere problemstillinger omkring religionen Islam.Hvorfor gik Dansk Folkeparti frem ??? - - - ???  Hvad er rød stues analyse   ??? - - - ???

                                                                      INTERNETTET

Islam bør betragtes fra et globalt synspunkt,og analyseres fra et globalt synspunkt.Alle de oplysninger,som DR og andre Danske medier undlader,at bringe af begivenheder uden for Danmark,de når nu frem til os bogligt uoplyste gennem internettet.Måske mangler rød stue nogle informationer om virkeligheden uden for Danmarks grænser.Vores danske medier,bort set fra weekendavisen,har meget nationale briller på.

                                                                      NY FORMAND

THORs økonomiske HAMMER,skal overdrages til en ny FINANSMINISTER fordi Thor Pedersen,har indvilliget i,at blive ny Formand for Folketinget,hvor han afløser parti-kammeraten Cristian Mejdahl.Lars løkke Rasmussen er under mistanke,for at overtage VK-regeringens økonomiske HAMMER. GUD bevare DANMARK.

                                                                       KONSTATERING
                                                                              17-11-2007

Til oplysning for kommende GENERATIONER.Her finder du navnene på de ministre der var i Det Danske Folks TJENESTE,da vores Danske Statsminister Hr Anders Fogh Rasmussen udskrev valg i 2007

Statsminister                                 Hr   Anders Fogh Rasmussen

Beskæftigelsesminister                       Claus Hjort Frederiksen
Finansminister                                      Thor Pedersen
Forsvarsminister                                   Søren Gade
Indenrigs og Sundhedsminister            Lars løkke Rasmussen
Justitsminister                                       Lene Espersen  
Kirkeminister                                        Bertel Haarder
Miljøminister                                         Connie Hedegaard
Familie og Forbrugsminister                 Carina Christensen
Flygtninge Integration Invandrem.       Rikke Hvilshøj
Fiske og Landbrugsminister                 Eva Kjer Hansen
Videnskabs Teknologi og
Udviklingsminister                                Helge Sander
Skatteminister                                       Kristian Jensen
Transport og Energiminister                Jakob Axel Nielsen
Udenrigsminister                            Hr  Per Stig Møller
Undervisningsminister                          Bertel Haarder
Økonomi og Erhvervsminister       Hr  Bendt Bendtsen
Kulturminister                                       Brian Pedersen

Vi vil i den nærmeste fremtid blive oplyst om gamle Ministerier skal nedlægges,og om andre ministerier bliver oprettet.Det kan naturligvis også være interesant,om der sker nogle minister-rokader,selv om man må formode,at politikken forbliver den samme,uanset journalisters PERSONFIKSERING.

                                                          JOURNALIST-TESTEN

For de journalister der er Politisk INTERESSEREDE  de kan teste sig SELV på følgende måde.Skriv en seddel,hvor du skriver de 11 største UDFORDRINGER,  som Danmarks politikere bør løse i næste VALGPERIODE i  (PRIORITERET) RÆKKEFØLGE.  Læg sedlen i din lomme,eller gem den et andet sted. SPØRG så ALLE de Politikere i MØDER,(om) hvad de mener er Danmarks 11 største UDFORDRINGER i den kommende VALGPERIODE.Sammenlign derefter Politikernes svar, med din private personlige liste i al stilfærdighed,eller fremvis den i et væddemål med en kollega ??? - - - ??? Jeg er ikke sikker på,at Statsministerens besvarelse af disse 11 spørgsmål,skal offentliggøres som den første,af en eller anden grund    ??? - - - ???

                                                                       TOP 20 LISTEN

 1  58.751    Anders Fogh Rasmussen                        V
 2  49.926    Helle Thorning-Schmidt                          A
 3  47.611    Pia Kjærsgaard                                      O
 4  33.010    Villy Søvndal                                          F
 5  29192     Orla Hav                                                A
 6  27.457    Lene Espersen                                        C
 7  27.077    Mette Frederiksen                                  A
 8  23.993    Søren Gade                                            V
 9  23.464    Bendt Bendtsen                                      C
10  22.769   Svend Auken                                          A
11  21.751   Connie Hedegaard                                  C
12  21.751   Lars Løkke Rasmussen                           V
13  19.993   Kristian Thulesen Dahl                             O
14  17.562   Kristian Jensen                                        V
15  17.562   Eva Kjer Hansen                                     V
16  15.970   Bjarne Laustsen                                       A
17  14.196   Margrethe Vestager                                 B
18  14.054   Peter Kkaarup                                         O
19  13.692   Karen Jespersen                                      V
20  13.377   Per Stig Møller                                        C

Dette var så  TOP - 20-listen ved valget   13  november  2007
TILLYKKE med den store FOLKELIGE  OP-bakning af VÆLGERNE.

                                                                     FOLKEVALGTE 
                                                               SOCIALDEMOKRATER

Helle Thorning-Schmidt                             København
Orla Hav                                                   Nordjylland
Mette Frederiksen                                     Københavns Omegn
Svend Auken                                            Østjylland
Bjarne Laustsen                                        Nordjylland
Henrik Dam Kristensen                             Østjylland
Nick Hækkerup                                        Nordsjælland
Henrik Sass Larsen                                   Sjælland 
Kim Mortensen                                        Sydjylland
Magnus Heunicke                                     Sjælland
Jens Christian Lund                                   Vestjylland
Kirsten Brosbøl                                        Østjylland
Mogens Lykketoft                                    Københavns Omegn
Jeppe Kofod                                            Bornholm
Carsten Hansen                                        Fyn
Thomas Jensen                                        Vestjylland
Benny Engelbrecht                                   Sydsjælland
Torben  Hansen                                       Østjylland      
Mette Gjerskov                                       Sjælland
Lone Møller                                            Nordsjælland
Thomas Adelskov                                   Sjælland
Karen Johanne Klint                                Sydjylland
Julie Skovsby                                          Fyn
Ole Vagn Chtistensen                              Nordjylland
Leif Lahn Jensen                                     Østjylland
John Dyrby Paulsen                                 Sjælland
Lennart Damsbo-Andersen                      Sjælland
Lise von Seelen                                       Sydjylland
Mogens Jensen                                       Vestjylland
Morten Bødskov                                    Københavns Omegn
Jens Peter Vernersen                              Vestjylland
Ole Hækkerup                                        Sjælland
Julie Rademacher                                   Sydjylland
Klaus Hækkerup                                   Nordsjælland
Rasmus Prehn                                       Nordjylland
Niels Sindal                                            Fyn
Lene Hansen                                         Nordjylland
Rene Skau Bjo"rnsson                            Østjylland
Christine Antorini                                   København
Poul Andersen                                        Fyn
Anne-Marie Meldgaard                         Østjylland
Karen Hækkerup                                   København
Sophie Hæstorp Andersen                     Københavns Omegn
Flemming Møller Mortensen                  Nordjylland

                                       FOLKEVALGTE  RADIKALISTER

14.106   Margrethe Vestager           Nordsjælland
 5.290    Lone Dybkjær                   København
 3.309    Marianne Jelved                Nordjylland
 3.143    Niels Helveg Pedersen      Fyn
 2.895    Morten Østergaard           Østjylland
 2.594    Morten Helveg Pedersen   Københavns Omegn
 2.470    Johs.Poulsen                     Vestjylland
 1.903   Simon Emil Ammitzbøll      Sjælland
 1.079   Bente Dahl                         Sydjylland

                                       FOLKEVALGTE  KONSERVATIVE

Bendt Bendtsen   Lene Espersen  Connie Hedegaard  Per Stig Møller  Henriette Kjær  Helge Adam Møller  Carina Christensen  Jakob Axel Nielsen  Pia Christmas Møller  Lars Barfoed  Brian Mikkelsen  Tom Benhke  Knud Christensen  Helle Sjelle  Per Ørum Jørgensen  Mike Legarth  Vivi Kier  Charlotte Dyremose

                                       FOLKEVALGTE  SOCIALISTHØGE

   33.010  Villy Søvndal
     9.547  Ida Auken
     9.264  Ole Sohn                           og

Anne Baastrup Pernille Vigsø Bagge  Flemming Bonne  Pernille Frahm  Kamal H. Qureshi  Holger k.Nielsen  Kristen Tougaard   Anne Grethe Holmsgaard  Steen Gade  Ozlem Sara Cecic Astrid Krag  Pia Olsen Dyhr
Karl H. bornhøft  Karsten Hønge  Nanna Westerby Jensen  Jonas Dahl  Jesper Petersen  Eigil Andersen  Hanne Agersnap  Karina Lorentzen

                                        FOLKEVALGTE  FOLKEDANSKERE

47.611   Pia Kjærsgaard
19.993   Kristian Thulesen Dahl
14054    Peter Skaarup
11.466   Morten Messerschmidt

Jørn Dohrmann  Christian H.Hansen  Bent Bøgsted  Søren Espersen  Søren Krarup  Jesper Langballe ( Mogen Camre) viser sig at være Velfærdskavaler, og trækker sig til fordel for Anita Christensen og ind kom også Pia Adelsteen  Hans Kristian Skibby  Anita Knarkergaard  Karin Nødgaard  Tina Petersen  Mikkel Dencker   Ib Poulsen  Martin Kelkelund  Mia Falkenberg  Colette Brix  Kim Christiansen  Henrik Brodersen  Martin Henriksen  Liselott Blixt

                                          NY-VALGTE  ALLIANCE-PARTNERE

 7.456   Naser Khader
 6235    Gitte Seeberg
 6065    Anders Samuelsen
 3.958   Malou Aamund
 2.204   Jørgen Poulsen

                                  FOLKEVALGTE for ENHEDSLISTEN

8.964   Johanne Schmidt-Nielsen    København
3.312   Line Barfod                        Sjælland
2.590   Frank Aaen                        Kbh.Omegn
   867   Per Clausen                        Østjylland

Efter at have gennemgået over hundrede navne på folkevalgte politikere her i november 2007 mener jeg at kunne konstatere,på stavemåden,at LINE BARFOD  og  LARS BARFOED  kommer fra 2 forskellige slags BARFOD-STAMMER.

        FOLKEVALGTE  HØJRE-FOLK  FOR  VENSTRE

 58.751   Anders Fogh Rasmussen ( Statsminister for tredie gang.) 
 23.993   Søren Gade
 21384    Lars Løkke Rasmussen
 17.804   Kristian Jensen
 17.562   Eva Kjer Hansen

Karen Jespersen  Inger Støjberg  Ellen Trane Nørby  Bertel Haarder  Hans Christian Schmidt  Michael Aastrup Jensen  Preben Rudiengaard  Troel Lund Poulsen  Erling Bonnesen Tina Nedergaard  Birthe Rønn Hornbech  Henrik Høegh  Torsten Schack Pedersen  Hans Christian Toning  Søren Pind  Birgitte Josefsen  Lars Christian Lilleholt  Peter Christensen  Ulla Tørnæs  Helge Sander  Kristian Pihl Lorentzen  Jens Kirk  Kim Andersen   Jacob Jensen  jens Viberg  Sophie Løhde   Anne-Mette w,Christiansen   Thor Pedersen  Karsten Lauritsen  Claus Hjort Frederiksen  Karen Ellemann  Per Bisgaard  Trols Christensen  Gitte Lillelund Bech  Peter Juel Jensen  Louise  Schack Elholm  Flemming Damgaard Larsen  Britta Schall Holberg Rikke Hvilshøj  Eyvind Vesselbo  Karsten Nonbo   Gitte Lillelund Bech

Hermed skulle de fleste personer, der er valgt til Folketinget være nævnt her.Foreløbig mangler de valgte fra Grønland og Færøerne,men de kommer med senere.Jeg vil også gøre opmærksom på,at med kun 7 års skolegang,kan der forelægge (UBEVISTE FEJL) Jeg kan naturligvis ikke leve op til uddannede Journalisters meget høje faglige NIVEAU. Der kan stadig ske Justeringer ved stemmeoptællingen,og hvis det sker,så vil denne side blive korrigeret.   med venlig hilsen     og    TILLYKKE med VALGET            Saxo-Poul

Foreløbig ser valgresultatet på Færøerne ud til.at give valg til
Høgni Hoydal
Edmund Joensen
Foreløbig ser valgresultatet på Grønland ud til at give valg til
Juliane Henningsen
Lars Emil Johansen
Det bliver først endeligt bekræftet af Folketinget den,28.november 2007,og derfor kan der intet garanteres 100 procent inden den Dato.

                                                                                  23-11-2007

I dag 23-11-2007 har Anders Fogh Rasmussen præsenteret sine ændringer i Ministerierne og nogle nye Ministre,og herefter kan følgende konstateres.

INTERGRATIONSMINISTER  er nu Birthe Rønn Hornbech
KIRKEMINISTER                       er nu Birthe Rønn Hornbech

MILJØMINISTER                       er nu Troel Lund Poulsen

VELFÆRDSMINISTER              er nu  Karen Jespersen
INDENRIGSMINISTER             er nu   Karen Jespersen
SOCIALMINISTER                     er nu   Karen Jespersen
FAMILIEMINISTER                   er nu   Karen Jespersen

FINANSMINISTER                     er nu   Lars Løkke Rasmussen

KLIMAMINISTER                      er nu   Connie Hedegaard
ENERGIMINISTER                    er nu    Connie Hedegaard
   
SUNDHEDSMINISTER               er nu    Axel Jacob Nielsen
FOREBYGGELSESMINISTER   er nu    Axel Jacob Nielsen

TRANSPORTMINISTER            er nu     Carina Christensen 

                                                                MINISTERLISTEN

I dag den 25-11-2007 kan det konstateres,at Danmarks Regering består af følgende Ministerier og ministre.

STATSMINISTER                    Anders Fogh Rasmussen
ØKONOMIMI og
ERHVERVSMINISTER           Bendt Bendtsen
FINANSMINISTER                  Lars løkke Rasmussen
UDENRIGSMINISTER            Per Stig Møller
SKATTEMINISTER                  Kristian Jensen
SUNDHEDSMINISTER           Jacob Axel Nielsen
JUSTITSMINISTER                 Lene Espersen
FORSVARSMINISTER            Søren Gade
ENERGIMINISTER og
KLIMAMINISTER                   Connie Hedegaard
KIRKEMINISTER og
INTEGRATIONSMINISTER             Birthe Rønn Hornbech
BESKÆFTIGELSESMINISTER        Claus Hjort Frederiksen
VELFÆRDSMINISTER                      Karen Jespersen
UNDERVISNINGSMINISTER           Bertel Haarder
TRANSPORTMINISTER                    Carina Christensen
FØDEVAREMINISTER                       Eva Kjer Hansen
VIDENSKABSMINISTER                   Helge Sander
MILJØMINISTER                                Trols Lund Poulsen
UDVIKLINGSMINISTER                    Ulla Tørnæs
KULTURMINISTER                             Brian Mikkelsen

Hermed er Danmarks Politiske SUPERSTJERNER for 2007 præsenteret,og nye er på vej mod den politiske STJERNEHIMMEL. HELD og LYKKE til jer alle for DANMARKS SKYLD.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE