EROBRINGS-STRATEGIEN
EROBRINGS-STRATEGIEN www.advarselspartiet.dk

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU  og lyt. 

EROBRINGS-STRATEGIEN  www.advarselspartiet.dk

 

  Projekt-dokumentet har cirkuleret i efterretningskredse, men er stort set ikke omtalt i pressen. Det kom først til offentlighedens kendskab med den schweiziske journalist Sylvain Besson’s bog, “La conquête de l'Occident: Le projet secret des Islamistes (Erobringen af Vesten: Islamisternes Hemmelige Projekt),” fra oktober 2005.

 

 

  Her følger en række af de taktiske tiltag fra ”Projektet:”

 

·1  Etablering af netværk og koordinering af aktioner mellem ligesindede islamiske organisationer;


·2
 At undgå åbne alliancer med kendte terroristorganisationer og –individer for at opretholde en tilsyneladende moderat fremtræden;


·3
 Infiltrering og overtagelse af eksisterende muslimske organisationer for at bringe dem på linie med Det Muslimske Broderskabs kollektive mål;


·4
 Brug vildledning for at maskere målene for islamiske aktioner, blot dette ikke er i konflikt med sharia-lov;


·5
 Undgå sociale konflikter med lokale vesterlændinge, nationalt og globalt, når dette kunne skade langtids evnen til at ekspandere den islamiske magtbase i vesten eller provokere et tilbageslag mod muslimer;


·6
 Etablering af finansielle netværk til at betale arbejdet med omdannelsen af de vestlige lande, incl. understøttelsen af fuldtids administratorer og arbejdere;


·7
 At foretage overvågning, indhente data, opsamle data og etablere faciliteter til dataoplagring;


·8
 Etablering af overvågningssystemer for at følge vestlige medier med henblik på at advare muslimer mod “internationale sammensværgelser imod dem;”


·9
 At dyrke et islamisk intellektuelt fællesskab incl. etablering af tænketanke og græsrods-grupper, udgivelse af akademiske studier for at legitimere islamiske standpunkter og for at skrive den islamiske bevægelses historie;


·10
 Udvikling af en sammenhængende 100-års plan for at fremme den islamiske ideologi på verdensplan;


·11
 Afbalancering af internationale mål med lokal fleksibilitet;


·12
 Udbygning af omfattende sociale netværk af skoler, hospitaler og velgørende organisationer dedikeret til islamiske idealer, så kontakten med bevægelsen af muslimer i vesten er konstant.


·13
 Ideologisk involvering af engagerede muslimer i demokratisk-valgte institutioner på alle niveauer i vesten incl. regeringer, NGO’er, private organisationer og faglige organisationer.


·14
 Deltage i brugen af vestlige institutioner indtil de kan konverteres og bringes i islams tjeneste;


·15
 Udformning af islamiske forfatninger, love og politikker for senere ikrafttræden;


·16
 At undgå konflikter inden for de islamiske bevægelser på alle niveauer, incl. udvikling af   processer for konfliktløsning;


·17
 At indgå alliancer med vestlige “progressive” organisationer, der deler lignende mål;


·18
 Etablering af selvstændige “sikkerheds styrker” for at beskytte muslimer i vesten;


·19
 Opflamme til vold og holde muslimer i vesten i en “jihad-sindstilstand;”


·20
 At understøtte jihad-bevægelser overalt i den muslimske verden gennem ledelse af bøn,   propaganda, personel, finansiering, teknisk og operational støtte;


·21
 At gøre den palæstinensiske sag til en global kernesag for muslimer;


·22
 At gøre den totale befrielse af Palæstina fra Israel og dannelsen af en islamisk stat en hjørnesten i planen for den globale islamiske dominans;


·23
 At ophidse i en konstant kampagne for at opildne til muslimsk had mod jøder og forkaste enhver diskussion om forsoning og sameksistens med dem;


·24
 Aktivt at skabe jihad terror-celler i Palæstina;


·25
 At sammenkæde terrorist-aktiviteterne i Palæstina med den globale terror-bevægelse;


·26
 At indsamle tilstrækkelige pengemidler til ubegrænset at forlænge og understøtte jihad verden rundt;

 

  “Projektet” blev altså skrevet i 1982, da de nuværende spændinger og terroristaktiviteter i Mellemøsten kun var i deres spæde begyndelse.

KONKLUSION 

 

  I uhyggeligt omfang kan vi konkludere, at disse retningslinier svarer til faktiske islamiske aktiviteter i den vestlige verden, hvad enten vi ser på “de moderate” eller på egentlige terrorgrupper gennem de seneste par årtier.

Der kan næppe være megen tvivl om, hvad 100 års-planen indeholder.

 

 

 

Kilder:
http://www.frontpagemag.com/articles/Read.aspx?GUID={61829F93-7A81-4654-A2E8-F0A5E6DD3DC4 }

http://www.e-prism.org/aboutprism.html

http://www.cooperativeresearch.org/context.jsp?item=a1282theproject

HVAD MENER VORE POLITIKERE ER ((( RETTIDIG OMHU ))) MEDENS DENNE DANMARKSGRAF VISER,AT DANSKERNE VIL VÆRE I MINDRETAL I ÅR 2055 ??? cirka. BESØG www.dendanskeforening.dk  og bliv orienteret.

HAR VORE POLITIKERE ET POLITISK SVAR PÅ DENNE UDVIKLING ???

Broderskabet har som sit motto: ”Allah er vort mål, Profeten er vor leder, Koranen er vor lov, Jihad er vor vej, at dø på vej mod Allah, er vort højeste håb.”

BESØG internet-LEKSIKONNET 
www.islam-info.dk og læs hvad JIHAD betyder,hvis du ikke ved det.

BESØG også
www.Sappho.dk og læs HELLE MERETE BRIX,ses ( interview ) der står under overskriften  KHOMIENI OG VENSTREFLØJENS BLINDE ØJE  der forklarer hvordan islam med MAGT,har overtaget magten i IRAN i 1979,og har indsat ( DET RELIGIØSE RÅD ) der ( KONTROLERER ) de Demokratisk valgte politikere.

BESØG igen 
www.Sappho.dk og læs hvad der står skrevet under ( artikler ) under overskriften  DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN

BESØG igen  
www.Sappho.dk   og læs om,hvornår DEMOGRAFIEN viser det rigtige øjeblik,til at overtage den FULDE MAGT i DANMARK ved at læse under ( interview ) under overskriften TABERNES KONTINENT.

BESØG også 
www.Siad.dk   som mener,at truslen fra islam er det vigtigste politiske spørgsmål i DANMARK og i EUROPA.Derfor har de kun ( EET PUNKT ) på deres POLITISKE DAGSORDEN. BESØG (  SELV )  www.Siad.dk   og læs deres begrundelser for at BEKÆMPE ISLAM-TRUSLEN.

KVINDER,
jeg vil anbefale jer,at besøge www.islam-info.dk og læse om ((( BØRNEOPDRAGELSE i ISLAM )))

SOLDATER  og ((( KRIGSKUNSTEN ))) skrevet af SUN TZU BESKRIVER PÅ SIDE 30 ((( JEG CITERER )))

Den dygtige leder ( General ) besejrer sin fjende uden kamp,erobrer hans byer uden belejring og styrter ham uden langsstrakte felttog.Er det hvad der sker lige nu for Danmark og Europa ???   citat slut.

ØKONOMI

Målet den 9 - 11 - 2001 var også USAs økonomiske stoltheder World Trade Center.Er det en del af islams strategi,at undergrave EUROPAs og USAs økonomier ??? Bare en tanke der strejfede mig.Det er en del af Vesten kultur,at der med større men jævne mellemrun er en finanskrise. Erfaringen hidtil har været. USA og VESTEN har  rejst sig igen ((( HVER GANG )))  Når alt kommer til alt,så har EUROPA og USA en forbavsende STOR omstillingsevne til,at ERKENDE VIRKELIGHEDENS VERDEN. Vesten kan sikkert kun overvindes af sine fjender,gennem gennemtænkt krigslist.Hvad er din vurdering ???

DURBAN 2 KONFERENCEN 

Handler om FNs forsatte forsvar af ytringsfriheden.Vil ytringsfriheden fremover blive bedømt efter om islams religion bliver fornærmet ??? Vil vore EU-POLITIKERE og vore DANSKE-POLITIKERE med PER STIG MØLLER i spidsen, stemme for de forslag i FN,som de 57 muslimske lande har foreslået ??? Vil FN fremover blive en ((( GLOBAL UDGAVE )))  af det ((( VOGTERNES RÅD ))) som fungerer i IRAN ???

GØR NOGET for YTRINGSFRIHEDEN - - besøg www.durban2.dk  og  støt underskrifts-indsamlingen.

Det bliver vildt spændende at få at vide,hvilket resultat afstemningen giver i ( april måned 2009 ) ved ( DURBAN2 - AFSTEMNINGEN i FN )  vIL vores Udenrigsminister Hr PER STIG MØLLER stemme for religiøs kontrol af ytringsfriheden ??? Eller vil vores Danske Udenrigsminister stemme for bevarelse af vores og EUROPAS YTRINGSFRIHED ???

05.11.2008

Forsvar kristne mindretal.

Forfatter: Poul Vinther Jensen

  

For en uges tid siden skrev jeg om  konferencen i København den 23-24 oktober, hvor en række muslimske paraplyorganisationer, og en del kristne organisationer havde sat hinanden stævne, for at føre samtaler om, hvorvidt Kristenheden, og Islam har noget til fælles. 

Konferencen blev ledet af biskop Erik Normann Svendsen

Temaet på konferencen blev belyst ud fra foredrag, paneldebatter og fælles diskussioner, og de to dage kom til at spænde over emner med samfundsmæssige aspekter såsom ytringsfrihed, frihed til at konvertere, majoriteters beskyttelse af minoriteter samt teologiske overvejelser i forbindelse med "A Common Word"-dokumentet, - det brev, der i oktober 2007 blev udsendt fra 138 muslimske lærde til en række fremstående personer i den kristne kirke.

 

På konferencen deltog ca 50 biskopper, imamer og præster, under temaet "Frihed i religion, religion i frihed".Cika halvdelen af deltagerne kom fra den islamiske kulturkreds.

Det er den tredje konference i Kristen Muslimsk´s regi. 

Nu er der ikke noget negativt i, at mennesker på tværs af religioner mødes for at føre samtale med hinanden.

Men, når det drejer sig om Islam, og Kristendommen er der en uovervindelig forhindring for fredelig sameksistens, - nemlig, at hele den islamiske verden, bygger sine samfund på en lovreligion, med sharialoven som det bærende fundament.

Alle  internationale islamiske organisationer, forhandler, og træffer beslutninger ud fra sharialovens ånd. Her bliver der ikke forhandlet om frihed til at konvertere!! 

Beskyttelse af religiøse mindretal i de islamiske lande, står ligeledes i skærende kontrast, til det der rent faktisk foregår.

I disse dage, besøger De kaldæiske katolikkers patriark, og kardinal i den katolske kirke Emmanuel III Delly, Danmark. Han er i Danmark for at indvie en ny kaldæsik kirke i Søborg

Han kan berette om trusler, drab, bortførelser og nedbrændinger af kirker i Irak.

Borgerkrigen i Irak har ramt landets mindretal på omkring 600.000 kaldæiske kristne hårdt.

Op imod halvdelen menes at være flygtet siden Saddam Hussein blev væltet.

Alene fra Mosul i Nordirak, er op imod 13.000 kristne flygtet til andre kristne enklaver i landet. 

Jeg stiller spørgsmålet:

Hvorfor hører man aldrig, at muslimske ledere står op og støtter kristne mindretal rundt om i de islamiske lande.

Her er en opgave for bl.a: de 138 lærde muslimer, der har udarbejdet "A Common Word" - dokumentet.

Forsvar de kristne mindretal i Saudia-Arabien, Irak, Iran, Tyrkiet, og mange andre lande.

Gør det højlydt!!!

 

 

Kilde: Kristeligt Dagblad, den 4. november 2008.

         Tomas Revsbech, Sami Kucukakin, og Anne Ehlers

         Fremhævelse: PVJHej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE