GRØNLAND OG EU
GRØNLAND OG EU www.advarselspartiet.dk

GRØNLAND OG EU OG ØKONOMI OG KULTUR

EUROPAS KULTUR HAR VÆRET BASERET PÅ ET HÅRDT ARBEJDENDE FOLK,ET DYGTIGT  HÅNDVÆRKERFOLK,DER HAR BRUGT DERES HJERNE TIL,AT FRAVRISTE JORDEN FØDEN.

EN LILLE OVERKLASSE HAR SÅ FRAVRISTET FOLKET OVERSKUDDET SÅLEDES DE HÅRDTARBEJDENDE LEVEDE YDERST NØJSOMT.

VESTENS OVERLEGENHED OG ORGANISATION HAR FØRT TIL STORE FREMSKRIDT,OG KRISTENDOMMEN OG KONGER OG ADELEN BEKÆMPEDE DE YDRE FJENDER.

DEN TABTE KULTUR I EUROPA

KAPITALISMEN HAR GJORT HÅNDENS ARBEJDE OVERFLØDIG,I KRAFT AF MASSEPRODUKTION,OG ØKONOMISSK AFHÆNGIGHED AF GLOBALE MARKEDER.DET KAN KONSTATERES I DAG ,DEN 2. OKTOBER 2008,HVOR DER ER EN GLOBAL FINANSKRISE,UDSPRUNGET I USA.VESTEN HAR TABT SIN UAFHÆNGIGHEDSKULTUR,OG DERMED DELE AF SIN SELVSTÆNDIGHED.

GRØNLAND OG EU

DA GRØNLAND OG DANMARK HAR ET RIGSFÆLLESSKAB,SÅ ER GRØNLAND KOMMET MED I EU. GRØNLAND HAR DOG FORSTÅET,AT BEVARE KULTUREL SELVSTÆNDIGHED,OG FORHANDLET SIG TIL ØKONOMISKE FORDELE MED EU.GODT GJORT.OM DENNE SELVSTÆNDIGHED I GRØNLAND,KAN OMSÆTTES TIL EN NY GRØNDLANDSK KULTUR,VIL FREMTIDEN GIVE SVAR PÅ,MEN DE HAR MULIGHEDEN.HAR DANMARK DENNE MULIGHED ???

DANMARKS KULTUR

DANMARKS KULTUR ER I FRIT FALD INDEFRA,FOR VORES REGERING OG TIDLIGERE POLITIKERE HAR GIVET ØKONOMI FØRSTE-PRIORITERET,OG ER ( ELLER HAR VÆRET) LIGEGLAD MED DET DANSKE FOLKS VANER,SOM ER ET FOLKS KULTUR.VI HAR OPGIVET VORE GRÆNSER.EU STYRER VORES DANSKE ØKONOMI,OG VORES POLITIKERE HAR FORHANDLET,OG LAVET AFTALER MED EN TOTALITÆR IDEOLOGI,SOM HEDDER ISLAM.

DET KLYNKENDE FOLK

DET BEGYNDTE SÅ SMUKT.VI SKULLE GØRE VORES PLIGT OG KRÆVE VORES RET.VI ER MANGE FRA ÅRGANG 1945 OG DER OMKRING,DER HAR GJORT VORES PLIGT,OG HAR LÆRT AT KRÆVE VORES RET.VI ER BLEVET FORGYLDT OG FORKÆLET,OS DER KOM FRA SAMFUNDETS BUND,OG NU HAR VI KUN EN PLIGT,AT KRÆVE MERE.HVOR ER VORES SOLIDARITET MED DANMARKS FÆLLESSKAB ??? VI GIDER NOK IKKE MERE,OS GAMLE,FRA DENGANG ARBEJDSTIDEN VAR 6 DAGES UGE,OG 48 TIMER OM UGEN,OG TIT MERE.HVORNÅR HAR EN LO-FORMAND SAGT,(VED DISSE LØNFORHANDLINGER VIL VI RESPEKTERE HELHEDEN I DANMARKS ØKONOMI,OG UNDLADE AT STILLE KRAV TIL ARBEJDSGIVERNE).NÅR VÆKST,ER DEN NYE GUD,SÅ GLEMMES KULTUREN OG FOLKETS VANER.VI KRÆVER OG KRÆVER,FOR DET ER DET VIGTIGSTE VI HAR LÆRT.

JULEN,SALMER,FLÆSKESTEG OG KORSANG

VORES DANSKE LANDBRUGS-KULTUR ER OGSÅ BYGGET OP OMKRING GRISEN,MEN GRISEN HAR KUN INTERESSE INDEN FOR VÆKST-STRATEGI.KUN GANSKE FÅ DANSKERE EVNER AT HÅNDSLAGTE EN GRIS,PÅ GAMMELDAGS MANER.DET ER DANSK KULTUR PÅ TILBAGETOG.
JULEN OG SALMESANG OG FLÆSKESTEG HØRER TIL MINE DANSKE VANER,MEN DENNE DANSKE SKIK ER PÅ HASTIG RETUR,FOR NU HEDDER DET PITZAER OG HALAL-SLAGTET KØD.
VORES DANSKE KORSANG,SOM ER UDVIKLET FRA KIRKERNE,OG EN DEL AF KRISTENDOMMENS KULTURELLE ARV,FINDES IKKE I DE 57 MUSLIMSKE LANDE,DER ER MEDLEM AF OIC = ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE. KUN ISLAMS KULTUR RESPEKTERES OG BEVARES,DER HVOR ISLAMS SHARIALOVE GÆLDER.VI HAR LÆRT AT KLYNKE,IKKE AT KÆMPE FOR VORES KULTUR.

DANSKERNES IDENDITET

SOM LO-FORMAND THOMAS NIELSEN SAGDE I 1964,SÅ HAR VI SEJRET OS IHJEL.VI BLEV SÅ RIGE,AT VI LANGT HEN AD VEJEN HAR GLEMT VORES EGEN KULTUR.HVOR MANGE HUSMØDRE KAN I DAG IKKE SLAGTE EN GRIS HJEMME I KØKKENET,ELLER SELV SYLTE RØDBEDER,ELER LAVE SYLTETØJ ELLER SAFT ??? HER ER MEGET TABT VIDEN,OG DET BETYDER GLEMT KULTUR,OG DERMED TABT DANSK IDENDITET.ENGANG HAVDE  DANMARKS KVINDER TID TIL,AT GÅ PÅ KONDITORI,OG TALE OM LØST OG FAST.DEN TID ER NÆSTEN OGSÅ FORBI.DANSKERNES VANER ER PÅ HASTIG TILBAGETOG,OG DERMED OGSÅ VORES KULTUR OG IDENDITET.SOM FILOSOFFER SIGER,SÅ ER ET FOLK UDEN SELVSTÆNDIG IDENDITET ET UDSLETTET FOLK.

VANER OG VÆKST

DE GLOBALE MULTINATIONALE SELSKABER FØLGER DERES VÆKST-STRATEGIER OG RATIONALISERER FAGLIG VIDEN VÆK,OG BYGGER FABRIKKER,OG NÅR DE FINDER ANDRE,HVOR LØN-SLAVERNE ER BILLIGERE,SÅ LUKKER DE FABRIKKEN OG FYRER DE LOKALE MEDARBEJDERE,OG NATIONALSTATERNE MÅ BAGEFTER FORSØRGE DE FYREDE MEDARBEJDERE.DE KAN SKAFFES NYT ARBEJDE,SÅ LÆNGE DER ER GLOBAL VÆKST,MEN NÅR VÆKST-BOBLEN BRISTER,OG DE ØKONOMISKE MARKEDER BRYDER SAMMEN,SÅ SIDDER IGEN NATIONALSTATERNE TILBAGE MED PROBLEMERNE,FOR AT FORSØRGE EN BEFOLKNING,DER KUN HAR LÆRT AT KRÆVE,OG SOM HAR MISTET SIN GRUNDLÆGGENDE VIDEN OG FAGLIGHED SOM  I KRISETIDER KUNNE SIKRE MAD PÅ BORDET VED SELVHJÆLP.GLOBALISERINGEN OG VÆKST-STRATEGIEN OG MARKEDETS ØKONOMISKE SAMMENBRUD VISER I DISSE DAGE,AT DER ER EN ØVRE GRÆNSE FOR VÆKST.

MILJØMÆSSIG ROVDRIFT

HVIS DER I DAG,DEN 2 - 10 - 2008 SKULLE GØRES GLOBALT OP,MED DET SVINERI SOM MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER HAR EFTERLADT I DE SIDSTE 200 ÅR PÅ VORES JORDKLODE,MED UHENSIGTS-MÆSSIG TRÆFÆLDING,OG KEMISKE LOSSEPLADSER,MED MERE,SÅ ER MIT SPØRGSMÅL.HAR MULTINATIONALE SELSKABER LAVET MERE SKADE PÅ VORES JORDKLODE END GAVN ??? HVAD ER DIN VURDERING ??? MULTINATIONALE SELSKABER HAR BRUG FOR ET MARKED,FOR AT DE KAN SÆLGE DERES PRODUKTER,OG DE ER SIKKERT LIGEGLADE MED,OM KUNDERNE ER MUSLIMER ELLER DEMOKRATER.HVAD MENER DU ???

GRØNLANDS NATUR OG KULTUR

DET GRØNDLANDSKE FOLK HAVDE TILPASSET SIG GRØNLANDS NATUR,OG FORMET SIN KULTUR EFTER NATURENS STRENGE MULIGHEDER.DE FORSTOD AT OVERLEVE PÅ KNAPPE RESURSER,VED AT UDNYTTE FANGERNES UDBYTTE TIL DET YDERSTE.SÅ KOM VI DANSKERE MED VORES LEVEVIS OG DANSKE KULTUR.DE DANSKE VANER OG KULTUR PASSER BARE IKKE TIL GRØNLANDS LEVE-VANER OG KULTUR.DEN GRØNDLANDSKE KULTUR ER UNDER STÆRKT PRES,OG MÅSKE ENDDA TÆT PÅ OPLØSNING.KAN GRØNDLANDS KULTUR OG GRØNDLANDSK IDENDITET REDDES ??? KUN GRØNDLÆNDERNE KAN KLARE DENNE OPGAVE,OG DET KRÆVER KLAR MÅLSÆTNING,OG VILJE TIL SELVSTÆNDIGFED OG EN HEL DEL DICIPLIN.MÅSKE KLARER DE DEN ???

DANSKE KULTURVANER

LIGESOM GRØNDLANDSKE KULTURVANER ER VOKSET OP,UD FRA GRØNDLANDS NATURS OVERLEVELSESBETINGELSER,SÅLEDES ER DANSK KULTUR VOKSET OP,UD FRA DANMARKS OVERLEVELSESBETINGELSER.VI HAR VÆRET UTROLIGT HELDIGE MED DANMARKS FORUDSÆTNINGER FOR OVERLEVELSE.VI HAR INGEN MALARIA-MYG ELLER FARLIGE GIFTSLANGER,ELLER MANGE LIVSFARLIGE ROVDYR.VI HAR INGEN STORMFLODER ELLER JORDSKÆLV ELLER FARLIGE VULKANER.KUN 2 TIL 3 MÅNEDER OM ÅRET ER DER FOR VARMT,MEN ALT I ALT HAR VI DANSKERE VÆRET PRIVILIGERET MED DET LAND VI ER VOKSET OP I.VI DANSKERE HAR GENNEM OVER TUSIND ÅR FORSTÅET AT VRISTE FØDEN UD AF DETTE VENLIGE LANDSKAB,OG GENNEM FLID OG VANER OG TRADITIONER OG HÅRD KAMP,HAR VI OPBYGGET ET DEMOKRATI,MED STOR FRIHED FOR DEN ENKELTE. DANSKERNE FANDT DERES DAGLIGE VANER,OG DERMED DERES KULTUR,INDEN FOR RAMMERNE AF LANDETS MULIGHEDER,OG VORES FORFÆDRE HAR GJORT DET GODT.

ISLAMS KULTUR

ISLAMS KULTUR STAMMER FRA SAUDI-ARABIEN,OG ER EFTER MIN OPFATTELSE EN KRIGERKULTUR,DER ER SAMMENSAT SÅLEDES,AT DET NÆRMEST ER UMULIGT AT OPLØSE DEN INDEFRA.NÅR SHARIA-LOVGIVNINGEN FØRST ER INDFØRT,SÅ ER DER TILSYNELADENDE INGEN VEJ TILBAGE.KORT SAGT,SÅ SER VI INGEN TEGN PÅ,AT DER I DE 57 MUSLIMSKE LANDE ER DEMOKRATISKE LOVE,DER STÅR OVER SHARIALOVEN.DERFOR BURDE NÆSTE GENERATION AF UNGE POLITIKERE I DANMARK OVERVEJE,OM DE BØR FORSØGE AT FORANDRE DEN SAMARBEJDSPOLITIK,SOM ÆLDRE POLITIKERE I DANMARK OG I EU,HAR LAVET MED DISSE MUSLIMSKE LANDE,OM AT TILLADE FRI INDVANDRING TIL DE 27 EU-LANDE.VI DANSKERE MÅ EFTERHÅNDEN ERKENDE,AT ISLAMS KULTUR ER STÆRK,OG DEN FØLGER MED DISSE TILFLYTTERE.

ET EKSEMPEL

NÅR DSB SKAL BRUGE 4 MILLIONER KRONER OM ÅRET,PÅ REPERATION AF KNUSTE RUDER I TOGENE,SÅ ER DET NATURLIGVIS UTILPASSEDE UNGE,DER HAR GJORT DET.JEG VIL IKKE UDELUKKE,AT DISSE UNGE MENNESKER ER INSPIRERET AF ISLAM,DA STENKAST PÅ FORSKELLIG MÅDE ER INDARBEJDET I DENNE KULTUR,OG INSPIRERER TIL AT GØRE DET,SOM ER EN DEL AF ISLAMS KULTUR.I EN ØRKEN KAN STENKAST VÆRE ET UDMÆRKET FORSVARSVÅBEN,MEN STENKAST MOD KØRENDE TOG I DANMARK,KAN KUN SES SOM TRÆNING I STENKAST,TIL DEN ENDELIGE FINALE.ANDRE FORMÅL KAN JEG IKKE UMIDDELBART SE,MED DISSE STENKAST MOD DSB,S MATRIALE OG TOG.

ISLAMS TILHÆNGERE

MUSLIMER ER LIGE SÅ BEGAVEDE SOM BEFOLKNINGERNE I EUROPA,MEN DERES KULTUR OG RELIGION HAR FØRSTEPRIORITET NÅR DET GÆLDER UDVIKLINGEN AF DERES TANKEVIRKSOMHED.DERFOR KOMMER MANGE MUSLIMERS EVNER IKKE TIL FULD UDFOLDELSE.DETTE KULTURELLE FANGENSKAB I ISLAM HAVDE WINSTON CHURCHILL BLIK FOR,ALLEREDE I 1899.DET ER HVAD JEG UDLEDER AF FØLGENDE.

Winston Churchill: Om islam

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

MIT RÅD TIL GRØNLÆNDERNE

MIT RÅD TIL GRØNLÆNDERNE OG GRØNLANDSKE POLITIKERE.
FØLG GODT MED I UDVIKLINGEN I EUROPA,OG HOLD ØJE MED,OM MUSLIMER KAN OMSTILLE SIG TIL,AT LEVE I ET DEMOKRATISK SAMFUND,EFTER DEMOKRATISK LOVGIVNING.HOLD ØJE MED MUSLIMERS FORHOLD TIL GRØNLÆNDERE I GJELLERUP-PARKEN I ÅRHUS,OG ANDRE STEDER I DANMARK.ØJNENE BØR BRUGES TIL,AT HOLDE GODT ØJE MED VIRKELIGHEDENS UDVIKLING HER I DANMARK.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE