BØGER VIDEN NETTET
BØGER VIDEN NETTET www.advarselspartiet.dk


BØGER VIDEN OG INTERNETTET    28 - 9 - 2008

UNDSKYLD MIG - - - MEN JEG SER ISLAMS RELIGIØSE LOVE,SOM UFORENELIG MED DANMARKS GRUNDLOV.

I bogen KRIGSKUNSTEN af SUN TZU står der skrevet på side 30 at, den dygtige leder besejrer sin fjende uden kamp,erobrer byer uden belejring og styrter ham uden langstrakte felttog.

I samme bog står der skrevet nederst på side 31 Hvis du KENDER FJENDEN,og DIG SELV,skal du ikke frygte hundrede slag.

Ud fra denne viden,så er det min opfattelse,ud fra kendsgerningerne på Nørrebro og i Gjellerup-parken i Århus,og andre steder i landet,at ALLE ANSVARLIGE PARTIER i FOLKETINGET,bør ANALYSERE ISLAM,som en MULIG FJENDE af DEMOKRATIET. Det betyder IKKE,at islam er en fjende af vores Danske GRUNDLOV,men for en SIKKERHEDS SKYLD,så bør denne ANALYSE FORETAGES. Det er tilladt at være uenig med mig.

I et VIDENS-SAMFUND som det DANSKE,bør POLITISKE BESLUTNINGER baseres på VIDEN,og ikke på HOLDNINGER ALENE.Gode meninger og gode hensigter bør hvile på et FUNDAMENT af KONKRET VIDEN. Dette er bare min mening.

TILGÆNGELIG VIDEN PÅ DANSK

For de vælgere her i Danmark,der SELV,ønsker mere VIDEN om islam,de kan finde mere viden om islam på internettet og i bøger.Jeg vil anbefale dem,der ønsker MERE VIDEM om islam,at besøge følgende internetsider.

INTERNET-LEKSIKONNET  www.islam-info.dk   og
www.sappho.dk under ( interview ) læse DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN  og
www.sappho.dk og også læse om VENSTREFLØJENS BLINDE ØJE samt også på www.sappho.dk læse under ( artikler ) om TABERNES KONTINENT

På  www.nomos-dk.dk  kan det være interesant,at læse følgende kronikker
Den nye Orientalisme  af forfatter MICHAEL PIHL
Multikulturel verden med nationalt afsæt af forfatter KASPER STØVRING
De to fronter i indvandrerdebatten af filosof  KAI  SØRLANDER
Aftenlandets Undergang  af forfatter  MORTEN  UHRSKOV

POLITISKE INDFALDSVINKLER OG MENINGER

På  www.spydet.blogspot.com er der næsten dagligt kommentarer til politikernes reaktioner på islams tilstedeværelse i Danmark og Sverige og andre af EUs 27 medlemslande.Absolut et besøg værd.

På  www.kvinderfordanmark.dk  er islams målsætninger trukket skarpt op,og det anser jeg for naturligt ( for de kvinder ) der ikke vil tvinges til,at bære tørklæde,som det er en religiøs lov,der påtvinger kvinder i de 57 muslimske lande,der er medlem af OIC

På  www.kvinderforfrihed.dk  er det en kvindelig læge,der er formand for denne forening,og hun er dybt utilfreds med det usunde ved at bære tørklæde

På  www.siad.dk  er der ingen tvivl om,at islams ( religiøse love ) er uforenelige med Danmarks GRUNDLOV,og derfor skal alle,der siger de er muslimer ( ud af Danmark ) Kære læsere af denne net-side,i  kan besøge www.siad.dk og der læse deres egne begrundelser for denne holdning.

JUNIBEVÆGELSEN

På  www.HanneDahl.eu  kan du læse om EUs manglende demokratiske Fundament,hvor junibevægelsen betegner det,som en STOR SKANDALE,at EU nægter,at spørge vælgerne i gennem folkeafstemninger om vigtige spørgsmål.Hvad er vigtigt at vide om LISSABON-TRAKTATEN ??? Det kunne jo være følgende ???

Vil EU vil frede pædofile ???

Hr. Niels Erik Søndergård har bemærket at Lissabon-traktaten (EU traktaten af 2007) indeholder de samme forbud som  EU-traktaten af 2004 mod forskelsbehandling på grund af "seksuel orientering eller ethvert andet forhold...". Dog, der er èn meget væsentlig undtagelse; traktaten af 2004 indeholder en "protokol", der undtager pædofile fra forbudet mod forskelsbehandling. (NJS 16 AUG). Det gør den nye traktat ikke. Den blev som bekendt alligevel godkendt af bl.a. det danske Folketing, men forkastet ved den irske folkeafstemning....

Har vores Danske politikere,da de underskrev LISSABON-TRAKTATEN også gjort PÆDOFÆLI ((( lovligt ))) i EUROPA ??? Vil vore Danske Politikere kikke LISSABON-TRAKTATEN igennem een gang mere,og fortælle nærmere om,hvorfor denne ( PROTOKOL ) er fjernet i LISSABON-TRAKTATEN,og hvad det indebærer,hvis LISSABON-TRAKTATEN skulle blive vedtaget ???

Kærlighed til Danmark

Der er Danskere der føler en stor kærlighed til Danmark,og de findes efter min opfattelse i
www.dendanskeforening.dk  og i  www.DKsamling.dk  og i foreningen www.danskkultur.dk

Det smukke i Danmarks indre udvikling, er kvinders stemmeret,som blev indført i 1915 ,som giver kvinder samme DEMOKRATISKE FRIHEDER  som MÆND. Det giver kvinder ret til,at arbejde,og optræde i det offentlige rum,på lige fod med mænd. Det giver kvinder mulighed for,at klæde sig,som de vil,og derfor er www.amine.dk faktisk en NET-SIDE der viser kvinders mange muligheder for smykker og påklædning som kan bruges i det offentlige rum. Denne ((( kvinde-frihed ))) SKAL bevares,sammen med kvinders YTRINGSFRIHED på lige fod med mændene.  www.amine.dk NET-SIDEN er derfor en smuk del,af DANSK KULTUR som skal forsvares mod,at blive lukket inde i et tørklædefængsel.Det er bare min mening.

KONKRET  VIDEN

Da islam er ( tro og lovgivning ) samlet i een pakke,så er det nødvendigt,at LÆSE BØGER om islam,for at forstå denne religion i dybden.Da islam også er en lovreligion,så er der også en politisk indfaldsvinkel til islam,som det er nødvendig at studere,hvis du ønsker at forstå islam i sin helhed.Det vi ønsker er naturligvis KONKRET VIDEN om islam.Der findes efterhånden en del bøger på DANSK,som beskriver og analyserer islam fra forskellige indfaldsvinkler,og jeg vil her nævne nogle af de bøger,som jeg har læst,inden for de sidste to år.

MUHAMMEDS  LIV  oversat af  HENRIK RÆDER CLAUSEN udkommet på forskningsforlaget  RAFAEL.

Da historikeren Ibn Ishaq cirka 750 skrev bogen om MUHAMMEDS LIV så regnes han af islamforskere for den mest troværdige kilde til oplysninger om MUHAMMEDS LIV. Dette gør denne bog,til en utrolig vigtig bog ( fordi )de svar som imamerne ikke kan finde i koranen,bliver omformet til dette spørgsmål. Hvad kan vi formode at MUHAMMED ville svare,ud fra den personlige måde,han  levede sit liv på.

I KRIGENS HUS er skrevet af HELLE MERETE BLIX og TORBEN HANSEN samt LARS HEDEGAARD og handler om islams forhold til VESTEN gennem 1000 år.Efter min opfattelse en vældig oplysende bog,der også belyser det POLITISKE aspekt i disse konfrontationer mellem ISLAM og VESTEN.

MOD MØRKET er skrevet af HELLE MERETE BLIX

Denne bog anser jeg for særdeles vigtig at læse for vore politikere,fordi den efter min opfattelse afslører flere islamske sociale og kulturelle institutioner som ((( dække ))) for en erobring af både DANMARK og EUROPA. Men læs bogen,og bedøm selv,om vore politikere bør læse denne bog.Læs mere om bogen på www.sappho.dk

EN LÆRKE LETTED´ er skrevet af ÅSE CLAUSEN BJERG

Den handler meget om islams behandling af kvinder og om kvinders rettigheder i religionen islam.Min vurdering er,at der er høj faglig viden,der er fundamentet i denne bog.Du kan læse mere om bogen på www.kvinderfordanmark.dk  

MASKERET  TVANG  hvor hovedredaktøren er VIBEKE MANNICHE 

Bogen giver blandt andet et indblik i tørklædets  sundhedsskadelige virkninger,og på side 40 kan der læses om kvindebevægelsens store svigt.Der kan læses mere om bogen på www.kvinderforfrihed.dk

KOSOVO - frontlinien mellem kristendom og islam

Denne bog er skrevet af  MONICA PAPAZU som er født i 1954 i Rumænien og er magister i sammenlignende literatur.Hun har boet i Danmark siden 1980 Hun er gæsteforelæser på udenlandske Universiteter og har gæsteforelæst blandt andet på Brown University og Sorbonne.Bogen er udgivet på Forskningsforlaget RAFAEL. Efter min opfattelse bogen der viser,hvor galt det kan gå,hvis EUs politikere ikke kender den Europæiske historie ((( medmindre ))) der var en anden bevidst politisk dagsorden,som jeg ikke kan gennemskue.

GØGEUNGE-EFFEKTEN

Min personlige mening er,at DANMARK og EUROPA er under angreb af stærke kræfter i islam,og vi Danskere langsomt men sikkert smides ud af vores egen rede,vores eget land.Vi lader langsomt men sikkert islam erobre dele af vores fædreland indefra,og ligesom en gøgeunge der vokser sig stor,og smider de andre fugleunger ud af reden,således lader vi muslimer erobre bydele i Danmark. I har ret til,at være fuldstændig uenige med mig,og have jeres egen mening. Det er vore Politikere,der afgør Danmarks Fremtid,og hvis vore Politikere mener,at islam er en kulturel berigelse,så vil jeres børn eller børnebørn sandsynligvis komme til,at leve efter islams religiøse lov nemlig sharialoven.Vore politikere opfatter det måske ikke som en krig,fordi erobringen går langsomt,men 54 lande har allerede indført sharialov.

ADVARSLEN

Som vælger har du efter min opfattelse muligheden for,gennem internettet og bøger,at analysere islam i dybden,og overveje hvilket parti,og hvilke politikere du tør stole på,når det næste valg kommer.Der er kommet mange advarsler,fra mange steder fra i vores samfund,og fra mange begavede mennesker som forsker i islam,men hvis vi er både døve og blinde for,at ERKENDE VIRKELIGHEDEN,har vi så overhovedet fortjent,at overleve som et folk,med vores egen KULTUR ??? Her kommer advarslen

FLERE  BØGER

ET DELT FOLK skrevet af  MORTEN UHRSKOV JENSEN

Denne bog er et MESTERVÆRK i studiet af en POLITISK udvikling her i Danmark,som tager sit udgangspunkt i 1983 og beskriver hvordan integrationspolitikken har udviklet sig frem til 2008. Et vildt SERIØST ARBEJDE er lagt i denne bog,og som fortjener STOR ROS.Denne bog kan du læse mere om på www.nomos-dk.dk

Winston Churchill: Om islam

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899
Er det POLITISK KORREKT,at citere WINSTON CHURCHIL fra en vurdering fra 1899 eller er det POLITISK UKORREKT ???

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for retten, når vi let kan vinde uden blods-udgydelser; hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chance er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end at leve som slaver."

Winston Churchill

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE