SØREN KRARUP
SØREN KRARUP www.advarselspartiet,dk

20 - 9 - 2008 

Danmark er truet skrev Søren Krarup fornylig i Kristeligt Dagblad:

Vi bevæger os nærmere udslettelsen af Danmark som selvstændig stat. Blinde og døve for virkeligheden har vi lagt Danmarks skæbne i hænderne på fanatiske EU-ideologer!


I 1962 VAR JEG medlem af bestyrelsen af Studenterkredsen i København, og i samme år udsendte vi en fælles udtalelse mod dansk tilslutning til Fællesmarkedet. Vi havde læst Rom-traktaten, der var vedtaget i marts 1957 af de såkaldte seks: Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg og Italien, og nogle af os havde også stiftet bekendtskab med de visioner, som franskmanden Jean Monnet havde udkastet. Blandt andet kendte i hvert fald jeg hans voluminøse sætning: "For at freden virkelig kan få en chance, må der først skabes et Europa". Hvilket oppustet bavl! Som om Europa ikke var skabt. Som om Jean Monnet skulle genskabe, omskabe, nyskabe et Europa, som i tusind år havde været skabt. En opblæst nar.

Men først og fremmest havde vi fæstet os ved den indledende sætning i Rom-traktaten,hvor "de seks" bekendtgjorde, at de var "besluttede på at opbygge grundlaget for en union mellem de europæiske folk, som uden ophør gøres stadigt snævrere". Det betød jo, at hele sagen handlede om at skabe Europas Forende Stater og dermed at nedlægge de eksisterende nationalstater i Europa. Der var ikke noget at tage fejl af. Og vi i Studenterkredsen i 1962 ønskede ikke at nedlægge Danmark til fordel for tågede visioner om en overnational union i Europa.

De Gaulles afvisning af Storbritannien i 1963 lagde dog spørgsmålet på køl. Men omkring 1970 kom spørgsmålet igen på både den danske og den europæiske dagsorden, for da var de Gaulle ude af billedet, og nu søgte både Storbritannien og Danmark om optagelse i den union, der "uden ophør gøres stadigt snævrere".

Striden om EF spidsede til. Vi måtte på ny finde Rom-traktaten og Jean Monnets visioner frem af reolen, og i de næste to år rasede kampen om dansk medlemskab i fædrelandet. Den blev lang, varm og bitter. Og det bitreste var i grunden, at det var plat umuligt at blive taget alvorligt, når man gjorde opmærksom på, hvad hele meningen med EF var. Det stod jo klart og tydeligt i Rom-traktaten. Det stod som den første sætning: "At opbygge grundlaget for en union mellem de europæiske folk, som uden ophør gøres stadigt snævrere".

JAMEN, ALLE I EF-tilhængere, I må da tage alvorligt, hvad EF selv erklærer som formålet. Ja, den er god med dig, lød de bagatelliserende svar. Den slags fine ord står i alle traktater. Jamen, er en union ikke en union? Kan man bare tale om "samarbejde", når Rom-traktaten taler om union? Handler det hele ikke om at smelte Europa sammen på en sådan måde, at nationerne udslettes – altså også Danmark? Taler vi i sidste instans ikke om dansk selvstændighed og selvbestemmelsesret?

EF-striden endte som bekendt med, at den 2. oktober 1972 stemte 63,7 procent afdanskerne ja til dansk medlemskab af EF, og således blev Danmark medlem af noget,der kaldte sig selv en overnational union, hvad det efter den herskende klasses mening slet ikke var. Nu er der gået 36 år – og hvad oplever vi? Vi oplever nu, at alt, hvad vi EF-modstandere sagde 1970-72, viser sig at have været rigtigt. De forløbne år er en pinlig demonstration af EF-politikernes uvederhæftighed.

Bid efter bid udhules og ophæves det danske folketings og dermed det danske folks
mulighed for at bestemme selv i Danmark. Den seneste sag med EF-domstolen, der
suverænt tilsidesætter dansk udlændingelovgivning for at ensrette Europa og tvinge
os danskere til noget, vi har sagt nej til, er manifestationen af uvederhæftigheden
fra 1972.

Vi bevæger os nærmere og nærmere udslettelsen af Danmark som selvstændig stat.
Blinde og døve for virkeligheden har vi overgivet Danmarks skæbne og eksistens i
hænderne på fanatiske EU-ideologer og dommere, som ikke forholder sig til gældende
ret i Danmark, men søger at presse en rent ideologisk EU-ret ned over Danmarks
regering og folketing.

Det sker, ganske som der står i Rom-traktaten: "Besluttede på at opbygge grundlaget
for en union mellem de europæiske folk, som uden ophør gøres stadigt snævrere".


Vi pegede på det i 1962, i 1972, i årene, der fulgte. Vi søgte igen og igen at råbe
vore magthavere op.

OG SÅ NÆSTEN VÆRST af alt: Da protesten mod EF-domstolens oprørende reducering af
dansk lovgivning lyder i Danmark og blandt andet Dansk Folkeparti beder
statsministeren om at stå fast på dansk lov, så svarer Anders Fogh Rasmussen (V), at
dette er uansvarligt, for i en retsstat skal man jo rette sig efter domstolens tale.

Jamen, Herre Jemini, hedder retsstaten ikke Danmark? Er det ikke dansk lov, som en
dansk statsminister skal værne og hævde? Er dette ikke et rystende vidnesbyrd, hvor
langt ude vi efterhånden er kommet i Danmark i forhold til den overnationale union,
der uden ophør gøres stadigt snævrere?

En karakterfuld dansk statsminister. En mand, som blandt andre jeg har fremhævet som
en lykke for det land, i hvilket han har været med til at frembringe et
systemskifte. Og så er det EU's anliggende, han viser sig at hævde, ikke Danmarks.
Så er det en politiserende EF-domstol, han bakker op, ikke det land, han er
statsminister for.

Ak, nærmere og nærmere udslettelsen. citat slut.Besøg evt
.  www.tidehverv.dk  

MIN OPFATTELSE      GODNAT  DANMARK     SOV SØDT

Politikere der ikke tør spørge sine vælgere gennem en folkeafstemning,har enten rygrad som en regnorm,eller de har en anden politisk målsætning,end Danmarks befolkning. Hvad mener du ???

EUROMEDITERRANIEN - AFTALEN INGÅET MELLEM

EU  og  MAROKKO,ALGERIET,TUNIS,EGYPTEN,JORDAN,DET PALÆSTINENSISKE SELVSTYRE , LIBANON TYRKIET og et (ikke muslimsk) land (endnu) nemlig ISRAEL.

1 Oprettelse af et frihandelsesområde,samt fra 2010 start på økonomisk sammensmeltning.

2 Væsentlig flere EU-penge til partnere.

3 Kulturelt partnerskab.


DER GARANTERES RESPEKT FOR ISLAM
RESPEKTERER ISLAM DEMOKRATIET ???
RESPEKTERER  EU  DEMOKRATIET ???

Jeg har svært ved at tro på,at muslimer i Danmark,vil lave om på nedenstående holdninger.Vore EU-POLITIKERE har garanteret respekt for islam,så det er nok vores Danske Grundlov,der må vige for Sharia-love,på grund af EUs aftaler med disse middelhavslande.Aftaler som vore EU-POLITIKERE skal løse,og uden at overtræde Danmarks Grundlov,hvis de tror på dialogens kompromier.

1  Vil muslimer i Danmark respektere alle religioner som ligeværdige ?
Hvad mener du  ???
2  Vil muslimer i Danmark afvise terrorisme ?
Hvad mener du  ???
3  Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet
adskillelse af religionen fra staten og fællesskabets anliggender ?
Hvad er din mening ???
4  Vil en muslim gift med en tidligere kristen,opdrage deres børn efter kristne normer ?
Hvad ved du om det ??? Besøg www.islam-info.dk og læs om børneopdragelse.
5  Vil muslimer i Danmark acceptere ,at muslimer forlader islam,og bliver ateister eller tilslutter sig andre religioner,uden at følge den ordre,som shariaen foreskriver er Allah,s ordre ?
Hvad er din mening ???
6  Vil muslimer i Danmark forsøge,rent påklædningsmæssigt,at glide ind i det Danske folks sædvaner ?
Hvad er din opfattelse,af erfaringerne her i Danmark ???
7  Vil muslimer i Danmark kunne anse religion som et personligt anliggende,og praktisere sin religion i privat afsondrethed ?
Hvad er din opfattelse ???
8  Vil muslimske familier opdrage deres børn efter Danske normer for,at vise viljen til,at blive integreret i det Danske samfund ?
Hvad er din opfattelse ???
9  Vil muslimer acceptere,at seksualitet er et frit personligt anliggende,så længe civilsamfundets love overholdes ?
Har du overvejet dette spørgsmål ???
10 Vil muslimer afvise slaveri,som under islam forekommer andre steder på jordkloden ?
Hvad er din klare mening til dette spørgsmål ???
11 Vil muslimer afvise,at bruge æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer,som er en del af islams love ?
Vil islam afskaffe disse sharialove i Danmark,men ikke i de 57 OIC-LANDE ??? Hvad er din mening ???
12 Vil Danmarks muslimer afvise,at efterleve sharia-lovgivningen ?
Hvad er din mening ???
13 Vil muslimer i Danmark acceptere at muslimer,såvel som ikke muslimer kan kritisere islam ?
Kan islam tåle saglig kritik ???
14 Vil islam i Danmark respektere Demokratiet som kerneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ?
Hvad er din opfattelse ???
15 Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet lighed mellem kvinder og mænd i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ?
Kære Kvinder,hvad er jeres opfattelse.Vil muslimer lade den Danske Grundlov have forrang foran sharialove ???
16 Vil muslimer anvende Demokratiske metoder til,at udtrykke sin utilfredshed for,at opnå forandringer af samfundet ?
Hvad mener du ???
17 Vil muslimer i Danmark acceptere,at ytringsfriheden er en  rettighed, der er beskyttet af Danmarks Grundlov ?
Hvad er din mening ???
18 Vil muslimer i Danmark anerkende,at lovene i Danmark,har forrang foran islams sharia-love ?
Hvordan bedømmer du virkelighedens erfaringer ???
19 Vil muslimer i Danmark acceptere,at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse,uden om imamer,Mullaher og Sheiker og koranskoler ?
Hvad er disse hellige mænds opgave i islam ??? Hvad mener du ???
20 Kan kvinders retsikkerhed forbedres efter islams sharialove ???
Hvad siger 1300 års erfaring,om dette spørgsmål ??? Vi vælgere må formode,at de ( politisk korrekte)  EU-POLITIKERE kender svaret på dette spørgsmål ??? Hvad mener i om EU-POLITIKERNES VIDEN omkring dette spørgsmål ???

LIGE ET PAR SPØRGSMÅL MERE 

Hvornår tror i,at EU-POLITIKERNE mener,at EU er snæver nok ??? Hvornår har EU-POLITIKERNE indfriet deres politiske målsætninger ??? Kan du vurdere det ??? Kan disse EU-POLITIKERE kende forskel på islam og en TOTALITÆR IDEOLOGI ??? Kære vælger,kan du vurdere dette.

Min personlige vælger-mening er helt klar.Vi skal ud af EU,og det kan ikke GÅ HURTIGT NOK.Det skal helst ske,inden Det Danske Folketing nedlægges pr. EU-direktiv.

Hvis der kan spares penge,så kommer demokratiske traditioner i anden række.Økonomien kommer i første række,og hvis det eneste vores Danske Folketing formår,det er at genere lokalbefolkningen med rygeforbud,så kan det ende med,at blive et populært EU-direktiv,at nedlægge det Danske Folketing. Hvad mener du som vælger ???

Er vores Danske Udenrigsminisker Hr PER STIG MØLLER en fanatisk EU-ideolog,der tror man kan gå DIALOGENS VEJ med en TOTALITÆR IDEOLOGI,som islam,der ikke har rokket et komma i sin ideologi i de sidste 1000 år ??? Vi vil vide mere efter www.durban2.dk  s  møde i FN i april 2009.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE