PUTIN og RUSLAND
PUTIN og RUSLAND www.advarselspartiet.dk

RUSLANDS BEFOLKNING

Jeg Poul Leo Nielsen mener,at den Rusiske befolkning har lidt meget,og mistet millioner af menneskeliv  under anden verdenskrig, men RUSLAND  tilhører STADIG den VESTLIGE  KRISTNE  kulturkreds.Derfor har jeg stillet mig selv det spørgsmål.Hvad kan PUTIN og MEDJEDEV gøre,for at hjælpe udviklingen på vej intert i RUSLAND ???

FORUDSÆTNINGER

RUSLAND har STORE Olieforekomster og STORE afstande.RUSLAND har afstande der internt strækker sig over 8 eller 9 TIDS-ZONER. Store afstande kræver GODE veje for befolkningen.

FØDSELSTALLET

Fødselstallet i RUSLAND er for nedadgående,og det kan jo skyldes de LANGE AFSTANDE ???  Hvad kan PUTIN og MEDJEDEV gøre for at ungdommen kan mødes og formere sig og udvikle sig SELV og SAMFUNDET ???

FORSLAGET =  PROJEKTET  ((( FØRSTE DEL)))

PUTIN bygger nogle MOTORCYKEL - FABRIKKER, hvor der bygges en SÆRLIG SLAGS MOTORCYKLER. Disse MOTORCYKLER har 1 FORHJUL og 2 BAGHJUL og derefter et LAD,der er mellem ((( 1 METER og 2METER ))) og cirka 80 CENTIMETER BREDT. Der skal være en HØJDE på cirka 60 CENTIMETER på siderne på denne kasse. FORREST sidder føreren af motorcyklen,og BAGERST skal der også være et sæde med  PLADS til en PASSAGER.

FORSLAGET - PROJEKTET    ((( ANDEN DEL )))

PUTIN sætter sin administration til at lave en oversigt over, hvor vejnettet i RUSLAND ,trænger mest til forbedringer,og hvor det er mest HENSIGTSMÆSSIGT,at lave disse interne VEJNET i forhold til INDUSTRI og FORRETNINGER. Desuden planlægger PUTINs ADMINISTRATION hvor det er mest hensigtmæssigt,at placere BENZIN-TANKE og HOTELLER ved disse vejnet.

FORSLAGET - PROJEKTET    ((( TREDIE DEL )))

Når der er produceret et VIST ANTAL motorcykler,så går PUTIN på det LANDSDÆKKENDE  TV i RUSLAND og siger noget i den her retning.
VORES VEJNET her i RUSLAND skal UDBYGGES. Det vil koste formidable summer,som RUSLAND ikke ejer her og nu.Derfor må UDBYGNINGEN af VEJNETTET vente nogle år endnu.Men EN BEGYNDELSE er,at få hullerne i vejene FYLDT OP. Derfor har vi BYGGET en SPECIEL MOTORCYKEL som kan transportere jord,som skal fyldes i disse huller.

ERHVERVELSE af den SPECIALBYGGEDE MOTORCYKEL

1   Denne SPECIAL-BYGGEDE motorcykel kan erhverves GRATIS ,mod at arbejde  24 TIMER om UGEN med at fylde huller op i VEJNETTET.Der medfølger SKOVL og KOST i ladet på MOTORCYKLEN således,at arbejdet straks kan gå i gang,når MOTORCYKLEN leveres.

2   Denne SPECIAL-BYGGEDE MOTORCYKEL, med 1 FORHJUL og 2 BAGHJUL og et LAD og bagerst plads til en PASSAGER MERE, kan erhverves til cirka HALV PRIS, Hvor KØBEREN forpligtiger sig til ((( 12 TIMERS ARBEJDE ))) om UGEN,med at fylde hullerne i VEJNETTET OP.

3   Denne SPECIALBYGGEDE MOTORCYKEL som på Dansk,kan betegnes som en forstørret CHRISTIANIACYKEL bare med MOTORCYKEL-MOTOR og plads til en ekstra PASSAGER BAGERST,kan også erhverves til FULD PRIS. Det giver ingen pligt til,at fylde huller ud ,i RUSLANDS VEJE.

FORSLAGET - PROJEKTET   ((( FJERDE DEL )))

4   Der skal naturligvis være ((( RASTEPLADSER ))) og ((( HOTELLER ))) langs de udbyggede veje med Passende mellemrum,og ((( BENZINTANKE ))) som naturligvis placeres i nærheden af ((( HOTELLER og RASTEPLADSER )))
((( HOTELLERNE ))) placeres så vidt muligt med cirka ((( 100 kilometers ))) mellemrum.
I nærheden af ((( HOTELLERNE ))) bygges der ((( ARBEJDSBYGNINGER ))) hvor beboerne ((( BOR og SPISER ))) ((( GRATIS ))) ,og hvor der til gengæld er ((( ARBEJDSPLIGT ))) i ((( NYTTEHAVERNE )))
De cirka ((( 100 PERSONER ))) der bor i en sådan ((( ARBEJDSBOLIG ))) eller ((( ARBEJDSBYGNING ))) er ((( FORPLIGTIGET TIL ))) at dyrke jorden  lige omkring ((( ARBEJDSBYGNINGEN ))) samt forsyne HOTELLET med de afgrøder,som ((( HOTELLET ))) har brug for,og som kan dyrkes i disse ((( NYTTEHAVER ))) Naturligvis må de cirka 100 personer selv leve af de afgrøder,de selv dyrker i disse ((( NYTTEHAVER ))) uden brug af sprøjtemidler ???

FORSLAGET - PROJEKTET         ((( FEMTE DEL )))

PUTIN går på Russisk TV, og måske sammen med MEDJEDEV ??? I TV-STUDIET hænger der et KORT over RUSLAND, hvor RUSLANDS VEJNET er groft tegnet op. Her holder PUTIN en tale til ((( DET RUSSISKE FOLK )))  PUTIN siger noget i den her retning.
Jeg har besluttet at RUSLANDS VEJNET skal udvikles. Jeg har besluttet,at det skal gøres,på en sådan måde,at de LANDSMÆND,der ønsker at være en del af denne KÆMPEOPGAVE,får en MULIGHED,for at deltage,også dem,der ((( PENGEMÆSSIG og ØKONOMISK ))) har en stram økonomi.

((( ALLE ))) der ønsker at tage del i dette vejprojekt,kan sende en ansøgning til RUSLANDS ADMINISTATIONS-BYGNING,og de vil så få svar,efterhånden og hen ad vejen. Vi vil fra RUSLANDS ((( POLITISKE LEDELSE ))) hver ((( TREDIE MÅNED ))) komme med en oversigt over dette PROJEKTS UDVIKLING. Her vil vi også kort omtale,hvor mange ansøgere, der har været til overtagelse af en sådan MOTORCYKEL med LAD.

JERES VILJE er RUSLANDS FREMTID. Vi, de RUSSISKE POLITIKERE giver hermed ((( DET RUSSISKE FOLK ))) en mulighed for,at gøre noget for (((  DERES LAND ))) men også en mulighed for,at den enkelte russer,kan gøre noget ((( FOR SIG SELV ))) Der kan transporteres meget,på sådan en ((( SPECIELBYGGET RUSSSISK MOTORCYKEL ))) med ((( LAD ))) som kan komme mange RUSSERE til gavn,i deres PRIVATLIV.

FORSLAGET - PROJEKTET  ((( SJETTE DEL ))) ORIENTERING

Det er naturligvis KLOGT, hvis PUTIN kommer med en ((( ORIENTERING ))) om udviklingen med jævne mellemrum på RUSSISK TV . Personligt vil jeg foreslå ((( HVER TREDIE MÅNED ))) Jeg foreslår,at PUTIN, hver tredie måned møder op,men en ansvarlig EMBEDSMAND, som kan forklare lidt om ((( VANSKELIGHEDERNE ))) og ((( FREMSKRIDTENE ))) i de forskellige dele,af RUSLANDS VEJPROJEKT.

1  RUSLANDS eller KREMLS ((( OVERBLIK ))) af opgaverne.

2  Hvor mange ((( SPECIALBYGGEDE MOTORCYKLER ))) forlader RUSLANDS MOTORCYKEL - FABRIK ???
3  Hvor kan ((( HOTELLERNE ))) bedst placeres ???
4  Hvor kan ((( RASTEPLADSERNE ))) bedst placeres ???
5  Hvor kan der bedst dyrkes afgrøder i nærheden af ((( HOTELLERNE )))
6   Hvor mange ((( BENZINTANKE ))) skal der bygges og hvor ???
7   Hvor brede skal vejene være ???
8   Hvordan vedligeholdes vejene ???
9   Hvor mange frivillige er i gang med,at opfylde huller i vejene ???
10 Hvor kan ((( NYTTEHAVERNE ))) placeres,så de ligger i nærheden af de ((( HOTELLER og RASTEPLADSER ))) som skal forsynes af disse ((( NYTTEHAVER )))

FORDELENE  for  det RUSSISKE FOLK

Jeg er udmærket klar over,at RUSLAND har TEKNIK til en anden form for UDVIKLING af deres VEJNET, men det giver den LOKALE RUSSISKE BEFOLKNING mulighed for at gøre en indsats for deres FÆDRELAND samtidig med,at befolkningen får et ((( PRAKTISK KØRETØJ ))) som er meget nyttigt med de KÆMPE-AFSTANDE der er i RUSLAND,og en sådan MOTORCYKEL er også nyttigt i nærområdet,til mindre transporter og til familieture,hvor familie-faderen sidder forrest,og moderen bagerst,og børnene kan anbringes i ladet,hvor moderen kan holde øje med børnene .Disse muligheder for den enkelte RUSSER, vil også give større individuel frihed,og mange kreative RUSSERES evner,kan bedre komme til udfoldelse.

DR og GLOBALISERINGEN

Nu kan det være interesant,om der er en af DRs medarbejdere der føler sig som så stor en del af GLOBALISERINGEN,således at en medarbejder hos DR mener at denne side skal printes ud,og sendes til den RUSISSKE AMBASSADE for,at vise,at der er en i den VESTLIGE VERDEN der bekymrer sig om RUSLAND og om RUSLANDS indbyggere.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE