Organisationen af Islamiske Lande (OIC), der tæller næsten 60 medlemsstater, forbereder en konference for FNs Menneskerettighedsråd til næste år, og udsender et udkast til den færdige erklæring, en ordrig, utilgængelig, snirklet tekst fuld af gentagelser. Emnet er på overfladen menneskerettighedssituationen i store dele af verden, og bag den diplomat-tekniske jargon tegner der sig et dystert billede. Racismen er på fremmarch. Fremmedhadet florerer. Diskrimination er blevet hverdag. Religioner krænkes. 

Og man tænker: hvor? I Libyen? Iran? Egypten? Sudan? Pakistan? Cuba? 

Nej, nej. I Vesten, især i Israel. 

Den sære tekst – der kan downloades her: http://blog.unwatch.org/?p=168knokler derudad som en anden Wartburg på prøveplader og er ikke noget kønt syn. Den er tilmed overordentligt svær at læse, og ligesom med en klassisk krimi skal man helt frem til slutningen for få løst mysteriet og morderen udpeget. 

Den skyldige er imidlertid ikke butleren, men ytringsfriheden. 

Ytringer, der “krænker” religioner, er nemlig at forstå som brud på menneskerettighederne, dvs. ifølge OIC-landene, og den største udfordring for FNs Menneskerettighedsråd bliver således nu “at definere, hvordan ytringsfriheden kan begrænses legitimt med henblik på at beskytte dens ofre”, som det hedder i dokumentet. 

Der var altså clouet; der faldt tiøren. Dette er, hvad FNs kommende menneskerettighedskonference skal handle om, skulle nogen være i tvivl: at beskytte ytringsfrihedens ofre. 

I tvivl, det kom jeg, da jeg fredag havde fornøjelsen af at debattere i P1 Debat med Anette Faye Jacobsen, chefkonsulent i det danske Institut for Menneskerettigheder, hvor emnet netop var omtalte konference. Jeg kom i tvivl om, hvorvidt vi overhovedet talte om den samme konference, eftersom vi så diametralt forskelligt på konferencens indhold og hensigt, og i min forvirring glemte jeg helt at spørge hende, hvordan hun har det med ovenstående citat fra OICs dokument. 

Derfor får jeg en sådan kriblende lyst til at spørge Annette Faye Jacobsen og Institut for Menneskerettigheder, om de går ind for at beskytte ytringsfrihedens ofre ved at begrænse ytringsfriheden? 

For hvis de gør det, så forstår jeg det hele. Så forstår jeg, hvorfor de så gerne vil have, at Danmark og de øvrige demokratier skal deltage i dette frontalangreb på menneskerettighedernes fundament. 

Selv sagde chefkonsulenten i udsendelsen, at Danmark og andre demokratier er nødt til at “gå i dialog” med de andre lande i FN om de emner, der optager medlemslandene. Men vil Annette Faye Jacobsen ikke være så rar og pædagogisk at forklare mig, hvad er der at gå i “dialog” om? Hvad er det, der skal “dialogiseres”? Hvad er det, der skal gives og tages? Hvor kan demokratierne egentlig mødes med teokratierne i spørgsmålet om ytringsfrihed? 

Mener hun ligesom OIC-landene, at der skal være en bedre “balance mellem ytringsfrihed og religionskrænkelse”, sådan som dokumentet fastslår? 

Mener hun ligesom OIC-landene, at der i demokratierne er opstået en “hierarkisk, antagonistisk og ikke-dialektisk fortolkning” af menneskerettighederne, sådan at ytringsfriheden uheldigvis er blevet primær? 

Og mener hun ligesom OIC-landene, at ytringsfriheden skaber “racistisk og religiøst had”? 

I så fald forstår jeg Annette Faye Jacobsen og Institut for Menneskerettigheder meget bedre. 

Men så har de til gengæld komplet opgivet deres mission, som vel egentlig er at beskytte mennesker, og ikke ideer eller religioner. Eller tager jeg helt fejl?

GODE  SPØRGSMÅL

Jeg ,Poul Leo Nielsen  synes det var nogle gode spørgsmål,som Mikael Jalving stillede Anette Faye Jacobsen. Jeg håber hun og Institut for Menneskerettigheder forstår,hvad det vil komme til,at betyde for Jordklodens FORFATTERE i fremtiden.Der findes mennesker,der har svært ved,at erkende virkeligheden,på grund af ønsketænkning.Kan det være tilfældet her ??? Eller har Institut for Menneskerettigheder en helt anden politisk agenda ???

Mine spørgsmål til Institut for Menneskerettigheder.
Er islam en totalitær ideologe ??? Har Institut for Menneskerettigheder overvejet denne mulighed ???
Virkelighedens historie gør mig faktisk meget mistænksom.Hvordan Vestens forfattere skal kunne fungere under GUDEKONTROL,kan jo ikke undgå,at have indvirkning på Menneskerettighederne ??? Hvordan vil FORFATTERE kunne arbejde frit med GUDECENSUR ??? 

NÅR VIDEN GØR ONDT ,MAJ 2008

UDSNIT AF INTERVIEW MED BILL WARNER DIREKTØR FOR STUDIECENTER AF POLITISK ISLAM ( Center of the Study of the Political islam )  CSPI ( kan Google,s )

HER SKAL FORTÆLLES HISTORIEN OM DE VIRKELIGE OFRE --UNDERTRYKTE DHIMMIER,DE KRISTNE ARABERE,DE EGYPTISKE KOPTERE,ARMENIERNE,DE AFRIKANSKE SLAVER,HINDUERNE OG --ALLE DE ANDRE.VI SKAL FORTÆLLE VORE VILDLEDTE DHIMMIER OM DISSE OFRE,DEN HISTORIE SOM KALDES " JIHADS TÅRER".

                                                              DHIMMIER

Dhimmier -- se under  http://www.islam-info.dk/  og videre under (leksikon om islam) og se under d,og se Dar al-harb.

VI HAR ET ENORMT HUL I DEN HISTORISKE VIDEN. DET ER IKKE SÅ MEGET DET,DER MANGLER DER ER PROBLEMET. DET DER ER PROLEMET,DET ER,AT VI IKKE ENGANG VED,AT DET MANGLER.

JEG SPØRGER OFTE TROENDE KRISTNE. HVAD SKETE DER MED DE SYV ASIATISKE KIRKER,SOM NÆVNES I ÅBENBARINGENS BOG I DET NY TETASTAMENTE ??? - - ???

DE FLESTE KRISTNE HAR INGEN ANELSE OM,HVORDAN DET GRÆSKE KRISTNE ANATOLIEN BLEVTIL DET TYRKISKE ISLAMISKE TYRKIET. BUDDHISTER VED IKKE HVORDAN AFGHANISTAN BLEV TIL DEN GHANDARVISKE BUDDHISMES "GROUND ZERO".

JØDERNE KENDER IKKE TIL DERES ROLLE SOM DHIMMIER I ISLAMISK HISTORIE. NORDAFRIKA VAR TIDLIGERE GRÆSK OG ROMERSK.HVORDAN BLEV NORDAFRIKA ISLAMISK ??? - - - ???

DE BLEV ALLE ISLAMISKE SOM FØLGE AF INVASIONER,HVOR DE "VANTRO" BLEV GJORT TIL UNDERTRYKTE DHIMMIER. I LØBET AF DE FØLGENDE ÅRHUNDREDER KONVERTEREDE DHIMMIERNE TIL ISLAM. AT VÆRE DHIMMI ER,AT VÆRE ((HALV-VEJEN)) TIL UNDERKASTELSE UNDER ISLAM. 

ALLE DISSE CIVILISATIONER BLEV UDRYDDET.DET ER ISLAMS MÅL,AT UDRYDDE AL "VANTRO KULTUR". MEN SOM DEN HELT STORE TRAGEDIE ER,AT HISTORIEN OGSÅ BLEV UDRYDDET. VI VED IKKE ENGANG,AT DER FINDES EN SÅDAN HISTORIE.NÆSTEN INGEN "VANTRO" BESKÆFTIGER SIG MED UDRYDDELSENS AF DEN IKKE -- EKSTISTERENDE HISTORIE.

HISTORIEN OM JIHAD OG DHIMMI-TILVÆRELSEN ER SÅ SKAMFULD OG YDMYGENDE,AT VI INTET ØNSKER AT VIDE. DE "VANTRO" MISTEDE ALT HVAD DERES KULTUR INDEHOLDT.

DE MISTEDE DERES SPROG. DE MISTEDE DERES KUNST. DE MISTEDE DERES VANER. DE MISTEDE DERES NAVNE.DE MISTEDE DERES LITERATUR.DE MISTEDE DERES LOVSTYSTEM.DE MISTEDE DERES HISTORIE. DE MISTEDE --ALT. NÅR DU  BESØGER EGYPTEN,HVOR ER SÅ FARAONERNES LEVENDE CIVILASITION ??? - - - ???

NÅR DU TAGER TIL NORDAFRIKA -- HVAD SKETE DER MED DEN GRÆSKE,ROMERSKE OG DEN KRISTNE CIVILISATION ??? - - - ??? DEN ER UDRYDDET.

MAN KAN FINDE SMÅ RESTER,AF ØDELAGTE KULTURER,HVIS MAN VED,HVAD MAN LEDER EFTER,MEN MAN FINDER IKKE HISTORIEN PÅ UNIVERSITERNE. PYRAMIDERNE ER MÅSKE EN UNDTAGELSE,DER VISER,AT DER VAR EN KULTUR FØR ISLAM. AF EN ELLER ANDEN GRUND,ER DETTE SPOR IKKE SLETTET ???

UNIVERSITETERNE UNDERVISER I DEN SMUKKE LØGN OM ISLAMS GLORVÆRDIGE EROBRINGER,OG DEN "GYLDNE TIDSALDER" SOM FULGTE. MEN DER ER OGSÅ EN ANDEN GRUND TIL,AT VI IKKE FORTÆLLER DEN YDMYGENDE OG SKAMFULDE HISTORIE - NEMLIG.

HVIS VI FORSTÅR FORTIDEN,SÅ FORSTÅR VI OGSÅ DET,SOM SKER I DAG I VORES SAMFUND,OG I EUROPA. MEN VI ØNSKER IKKE AT VIDE DET,FOR VIDEN VILLE FORDRE,AT VORE POLIRIKERE GREB TIL HANDLING.

VI ER SOM MANDEN ,DER MISTÆNKER SIN KONE FOR,AT FØRE HAM BAG LYSET,MEN SOM IKKE ØNSKER AT KENDE SANDHEDEN,FOR HVIS HAN KENDTE DEN,SÅ VILLE HAN VÆRE NØDT TIL,AT GØRE NOGET.            UVIDENHED ER EN GOD GRUND,OG EN GOD UNDSKYLDNING FOR, (( INTET AT FORETAGE SIG ))

VI MÅ IKKE LADE SOM OM,AT DHIMMITILVÆRELSENS BRUTALITET ALDRIG HAR EKSISTERET. 270 MILLIONER DRÆBTE ER FOR MANGE AT IGNORERE. HVAD VÆRRE ER,AT 210 MILLIONER AF DE MYRDEDE VAR "FARVEDE".

SELV SUPER POLITISK KORREKTE DHIMMIER KAN BLIVE FORARGEDE,NÅR DE HØRER OM LIDELSER,SOM ER OVERGÅET "FARVEDE". IKKE BLOT KAN VI REDDE VOR EGEN KULTUR,VED AT (( VIDE )) HVAD DER ER OVERGÅET ANDRE "VANTRO" KULTURER. MEN,MEN,MEN.

INDTIL VI ANERKENDER OG HUSKER DE 270 MILLIONER ,SOM ER DRÆBT I ISLAMS NAVN,VIL DERES DØD HAVE VÆRET FORGÆVES.

Kilde  (( Two kinds of dhimmis ))  23 april 2008 i
Front pages magazine.

Da det en sammenslutning af næsten 60 muslimske lande,der skal udøve denne GUDE-CENSUR, så er det jo nok islams religion,som er udgangspunktet for denne GUDE-CENSUR. Derfor kan det være interessant,for læsere af denne side,at besøge www.sappho.dk  samt besøge LEKSIKONNET om islam på  www.islam-info.dk  og der læse om ( kolonialisme )

Bedøm det selv.Din HJERNE har sikkert en længere skolegang end mine 7 år, Hvordan vil fremtiden blive i EUs 27 lande med GUDE-KONTROL ??? Dialog med en totalitær ideologi,lykkes meget sjældent.Det er jo tilladt,at skele til islams over 1000 årige historie.Jeg tror at EUs FORFATTERE går en hård tid i møde.

Måske skal de bøger som PER STIG MØLLER har skrevet TILINTEGØRES eller SKRIVES OM,efter GUDE-CENSUR ??? Hvad er din bedømmelse kære læser ???

UDEN FOR UNDERVISNINGSMINISTERENS KONTROL.

Religiøse skoler.

Forfatter: Poul Vinther Jensen

 

"Religiøse skoler, hvor alle elever deler den samme tro, er med til at fostre ekstremisme." 

Denne påstand kommer fra den britiske professor David Canter, der er leder af centeret for undersøgende psykologi ved universitetet i Liverpool. Han er nået frem til konklusionen efter at have studeret islamiske terrorister og de faktorer, som ledte dem til ekstremisme

Til avisen The Daily Telegraph, siger David Canter bl.a: 

" - Jeg er nødt til at sige - og det er min personlige opfattelse - at de religiøse skoler er forfærdelig farlige. Hele tanken om at skabe skel baseret på tro er udgangspunktet for, at de mennesker ser sig som udskilte og særlige.

Det giver eleverne den opfattelse, at mennesker af en anden religion skal foragtes eller er andenrangsborgere. Det leder igen til en mere fundamentalistisk opfattelse af den religion. 

David Canter, har konkret studeret 49 islamiske jihad-terrorister, som primært kommer fra Pakistan, men sidder fængslet i Indien.

David Canter er nået frem til, at de mennesker hverken er uvidende marionetdukker eller mentalt forstyrrede. Han hævder samtidig, at den vestlige opfattelse af terror bundet i fattigdom og konflikt, er forkert. 

David Canters udsagn kommer, efter at flere forskellige troende britiske organisationer har stiftet organisationen Accord, som skal arbejde for en mere åben tilgang til de såkaldte "Faith Scools", som er tilknyttet en religion. Langt de fleste tilhører den anglikanske Church of England, men også katolikker, jøder og muslimer har deres egne skoler. 

Personligt, er jeg ikke enig med David Canter, når det gælder kristne og jødiske skoler. Jeg har selv to dansk/jødiske børnebørn, der går i jødisk skole i München, det er en stærk skole, udelukkende med tyske lærere.

I Århus, er en af de mest eftertragtede skoler den Katolske Skole, - også blandt ikke katolikker.

Men når det gælder de fundamentalistiske islamiske skoler, ja da er det en helt anden sag, -især i de vestlige sekulære demokratier.

Kilde Kristeligt Dagblad den 11 september 2008

Besøg også www.dendanskeforening.dk