POLITISK KORREKT
POLITISK KORREKT www.advarselspartiet.dk

Hvordan skal man være for,at være  POLITISK KORREKT ??? Skal jeg være lige som alle de andre ??? Skal jeg forholde mig til virkeligheden ??? Må jeg ikke ryge,fordi jeg kan få en GUL NEGL ??? Må man ikke køre i bil ??? Skal vi altid spise sundt ??? Skal man mene noget bestemt,for at være POLITISK KORREKT.??? Er det POLITISK KORREKT,at erkende virkeligheden ???

Hvornår er man en nyttig idiot ??? 

Et juridisk parallelsystem til det engelske retsvæsen er nu anerkendt i Storbrittanien!!! Shariadomstole er blevet oprettede i London, Birmingham, Bradford og Manchester, og to mere planlægges i Glasgow og Edingburg ifølge Sunday Times. Denne afsløring kommer blot 7 måneder efter, at ærkebiskoppen Rowan Williams gav udtryk for, at det var uundgåeligt og helt i orden at oprette shariadomstole i Storbrittanien.


Den mand som forårsagede en af 1900-tallets største menneskelige katastrofer – kommunisten Lenin – kaldte venstreaktivister i Vesten for ”nyttige idioter”. Hvad skal man kalde dem, som tier over for Irans morderregime og de, som bukker og bøjer sig over for den smygende isalmisering i Europa?

Kilde: Världen i dag 22.9.08

Er jeg POLITISK KORREKT,når jeg som vælger mener,at der kun skal være et RETS-SYSTEM i en selvstændig Nation ???

Er jeg POLITISK KORREKT,når det er min opfattelse,at vi også får to RETS-SYSTEMER her i lille Danmark ??? Kan det også ske her i Danmark ??? Er min frygt ubegrundet ??? Kære vælgere,tror i vores Politikere magter,at forsvare GRUNDLOVEN, som den eneste LOV her i Danmark ??? Hvad er konsekvensen af 2 lovsystemer i Danmark ???

225 kvinder æresdræbt de sidste seks måneder i Pakistan

skrevet 30 -9 - 2008

Lahore: To hundrede og fem-tyve kvinder er blevet dræbt i  Karo Kari (æresdrab) i de sidste seks måneder i hele Pakistan, ifølge en undersøgelse foretaget af  Aurat Foundation,Meddelte BBC Urdu i fredags. Aurat Foundation siger, at selv om æresdrab har forskellige navne i forskellige områder af Pakistan,er traditionen  den samme i hele landet. Malik Asghar  fra  Aurat Foundation sagde, at undersøgelsen omfattede detaljer om kvinder der blev æresdræbt  mellem januar og juni 2008. Ifølge undersøgelsen er antallet af kvinder myrdet i løbet af de seks måneder af andre grunde end æresdrab  722. Undersøgelsen viste, at kun to anklagede for Karo Kari(æresdrab)  registreret de seneste seks måneder var blevet dømt, mens resten var stadig under behandling af domstolene

Er det POLITISK KORREKT,at vurdere islam fra en global indfaldsvinkel ???  Eller  ???

MIN DANSKE MENING OM ÆRESDRAB

Det DYBESTE en familie kan synke,det er efter MIN MENING,at slå en fra sin EGEN FAMILIE IHLEL Større SKAM  kan en FAMILIE ikke opnå i et Dansk Demokratisk Samfund. Sådan er vores Danske KULTUR og Danske RETS-OPFATTELSE.Har vore Politikere også denne opfattelse ???

Er det POLITISK KORREKT,at nævne forskellige KULTURELLE FORSKELLIGHEDER ???

Tvungent ægteskab for mindreårige    

BRITISKE BØRN HELT NED TIL 9-ÅRS ALDEREN TVINGES TIL ÆGTESKAB.

Organisationer advarer britiske myndigheder om at børn helt ned til 9-års alderen bliver tvunget ind i ægteskabet af deres familier.

Organisationerne, der hjælper ofre for tvungne ægteskaber, fortæller om et stigende antal teenagere og mindre børn der søger hjælp.

De anbefaler at skolerne bliver mere strikse når man opdager, at elever er i risikofare, tager deres ansvar alvorligt og alarmerer myndighederne når elever forsvinder.

Tusinder af britere - mest kvinder fra de Asiatisk dominerede områder - mistænkes for at være ofre for tvungne ægteskaber hvert år, men opmærksomheden bør især rettes mod gruppen af mindreårige, som bliver tilbudt til ægteskab med fremmede mænd endnu før børnene har forladt underskolen.

Der eksisterer ingen sikre tal for udbredelsen af fænomenet, men regeringens afd. for tvangsægteskaber har i de sidste 4 år reddet 60 børn på 15 år og derunder - incl. 11 børn i 2008- og eksperter frygter at disse tal kun er "toppen af isbjerget".

Typisk sendes ofrene til udlandet med et falsk formål og tvinges ind i et ægteskab. I ekstreme tilfælde, hvor kvinder gør oprør mod familiens planer og prøver at flygte, resulterer det i "æresdrab" eller selvmord.

Britiske ministre skuffede organisationerne ved at forkaste et lovforslag om at gøre det til en kriminel handling at tvinge nogen til ægteskab. Muslimske grupper havde opponeret stærkt imod loven.

En medhjælper ved den nationale "åben linie" for tvungne ægteskaber, Karma Nirvana, fortalte om et tilfælde hvor en 9-årig pige fra en pakistansk familie i Østengland var blevet anbragt i pleje, efter at hendes forældre havde fortalt at hun skulle giftes.

Direktør Jasvinder Sanghera fortæller at 1 barn om ugen i gennemsnit søger hjælp efter at nødlinien blev oprettet i April mdr.

Jasvinder Sanghera fortæller at det yngste barn man har fået opkald fra var 9 år gammel. Hun havde fortalt sin lærerinde at hun skulle giftes, men lærerinden troede ikke på barnets historie. Imidlertid trådte hjælpeorganisationen for tvungne ægteskaber ind i sagen og ved hjælp af reglen om beskyttelse af børn blev pigen tvangsfjernet og anbragt i familiepleje.

Afd. for tvungne ægteskaber, støttet af indenrigsministeriet og udenrigsministeriet, behandler omkring 5000 opkald og 300 identificerede sager om året, ca. 30% af disse henvendelser kommer fra personer under 18 år, og 15% involverer drenge der tvinges til at gifte
sig.

Det yngste offer, som er bragt tilbage til England fra udlandet, er 11 år. Hun blev fløjet tilbage til England da hendes forældre forsøgte at tvinge hende til ægteskab med en lokal mand i Bangladesh.

Frk. Sanghera, der selv flygtede fra hjemmet efter at være truet med tvungent ægteskab 15 år gammel, siger : lejlighedsvis har vi sager der involverer 4 børn i alderen 11 til 14 år, som er blevet tvunget til ægteskab eller risikerer det, men nu er under domstolenes beskyttelse.

"Man bliver ikke bare tvunget til ægteskab i en alder af 16-17 år. Dette sker for meget unge børn. Vi har også sager hvor mindreårige er blevet misbrugt seksuelt. Men vi har ingen ide om hvor mange børn under 16 der er i risikogruppen, og dette skyldes skolernes uvilje mod at involvere sig i problemet. Mange skoler tager ikke affære p.gr.a. kulturel hensyntagen."
Hun tilføjer: "Disse ægteskaber kan forhindres ved at anerkende problemet i skolerne og at læreren tror på eleven, når eleven fremlægger problemet."

Problemet er især stort i Pakistansk dominerede byer, hvor børnene tvinges til at gifte sig med fætre og kusiner. Organisationen anbefaler at skolerne foretager mandtal både før og efter sommerferien.

En rapport fra indenrigsministeriet fastlår, at der ikke kunne gøres rede for ca. 2000 elevers udeblivelse i bare 14 skoledistrikter i England og Wales.

G. Jørgenseniflg. Daily Mail News i England. Se også   www.siad.dk

HVORDAN BLIVER BØRNEOPDRAGELSEN I FREMTIDENS DANMARK ???

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Børneopdragelse i muslimske hjem

De første år opdrages barnet primært af kvinden. I 5-6 årsalderen sender religiøse forældre ofte deres barn i Koranskole, som består i at lære Koranen udenad på arabisk. Kønnene adskilles og opdragelsen foregår også gennem korporlig og psykisk afstraffelse. Pigerne skal gå ind i husholdningen og være med til at renholde hjemmet og passe de mindre søskende. Hun skal også sørge for de ældre brødres velbefindende for at finde sin rolle. Dette er en del af den religiøse opdragelse, så hun kan finde sin plads under Allahs lov. For religiøse muslimer er det ofte vigtigere, at pigen lærer arabisk end dansk, da hun skal kunne læse Koranen. Af disse grunde forsømmer nogle piger skolen. Da de tilmed skal lave mad, vaske tøj og passe syge søskende, er deres tid til lektier begrænset. Dårlig opførsel hjemme kan betyde forbud mod at gå i skole. Når hun bliver 9-14 år, skal hun klæde sig med tørklæde og lang kjole, hun må ikke deltage i svømning, idræt og lejerskoler. I hjemmet indstilles hun af moderen på hendes 3 vigtigste opgaver: at føde mange børn, at styre det huslige og oplære det lille barn i islam. Den muslimske kvinde “styrer huset”. Den ældste kvinde irettesætter de yngre: svigerdøtre, voksne døtre, yngre søstre etc. Den unge kvinde i hjemmet, som endnu ikke er gift, skal beskyttes af familien, da hun er den muslimske families ære. Hendes ansvar er det, at familiens ære er stor blandt muslimske naboer og venner. Overtræder hun disse regler, mister hele familien sin ære og ikke kun kvinden selv. Hun vil da ikke kunne få sig en mand. Det er faderens ansvar, at barnet får en muslimsk opdragelse.
Det er ham, der på dommedag må stå til regnskab for, om børnene blev muslimsk opdraget, selvom han, når børnene er små, delegerer arbejdet ud til kvinden, dvs. enten sin hustru eller sin mor. Hvis hustruen vurderes til ikke at være god muslim, vil manden overdrage børneopdragelsen til sin mor. Dette bevirker at danske kvinder i muslimske ægteskaber ofte må anstrenge sig for at være gode muslimer.
Profeten Muhammad anbefalede, at opdragelsen foregår i 3 faser: I første fase forkæles barnet. Dette gælder særligt drengebørn og især det første drengebarn, som faderen har “frembragt” som stedfortræder og arvtager. Han behandles som kronprins. Han kaldes tronarvingen “wali al-ahd”og overøses med ros og agtelse.
I anden fase anbefalede profeten at opdrage det 5-10 årige barn ved at lære dem, hvad der er islamisk og hvad der uislamisk, hvad der er
tilladt (halal) og forbudt (haram). Denne alder kalder Muhammad for retledningsalderen (al-tawjeh). Især drengene skal lære at være stolte og fremhæve egen fortræffeligheder, hvilket er stik modsat dansk tradition, ikke at blære sig.
Der er visse ting, som er forbudte for alle, andre ting er kun forbudte for piger. En pige må ikke lege med en dreng. Det er forbudt for en dreng at græde. En dreng må ikke hjælpes af en pige eller sin søster med lektierne, han må ikke gå med korte bukser. Børn må ikke se voksne i øjnene, og piger må ikke se drenge i øjnene. Piger skal lære at slå øjne ned, ellers anses hun for løsagtig. Spiseforskrifter indlæres etc. Barnet lærer de 5 søjler, samt at bruge højre hånd; brugen af venstre hånd er uislamisk.
Overtræder børnene disse regler anses familien ikke for at være ærbar. Derfor straffes overtrædelserne ofte hårdt. Det forventes, at også naboer etc. deltager i opdragelsen.
Opdragelsens 3.fase er forskellig fra dreng til pige. Piger skal lære lydighed, underdanighed, sænke blikket. Hun skal vide, at hendes mødom er familiens ære. Hun må ikke give en fremmed mand hånd, (hvis det alligevel sker, skal den være slap). Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen, hun må ikke grine højt, eller sidde med benene over kors, ikke sige ukvemsord. Hun skal være
(hvis det alligevel sker, skal den være slap). Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen, hun må ikke grine højt, eller sidde med benene over kors, ikke sige ukvemsord. Hun skal være klædt anstændigt. Overholder hun ikke disse regler, betragtes hun som en skøge. Den ikkemuslimske pige kaldes almindeligvis "vantro svin" eller "ludder". Det ødelægger familiens ære og bevirker, at hun ikke kan blive gift. Hun skal opdrages til at blive gift, hun skal lære at opvarte familiens medlemmer.
Hos drengen fremelskes i 3.fase stolthed, selvglæde, høj selvagtelse og maskulinitet. Det er godt at lære at fortælle om alle sine gode egenskaber. Drengen får i forhold til pigen megen frihed. Drengene kan ofte færdes frit uden forældrene bekymrer sig om, hvad de laver. Gæstfrihed fremelskes, samt at drenge bør reagere voldsomt, hvis nogen sårer familiens ære. Drenge må ikke hjælpes med lektier af kvinderne. Det skal de være for stolte til. De skal vise respekt mod faderen som familiens overhovede. Drenge må ikke holde piger i hånden. En from muslim giver heller ikke en kvinde hånden når man hilser. De ældste søskende opdrages til at irettesætte mindre søskende.  Besøg også   www.islam-info.dkHej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE