LIDT STATESTIK www.advarselspartiet.dk
Velkommen til vores hjemmeside

LIDT STATESTIK

Danskerne – et truet folk

 

I år er det 40 år siden, at danskerne holdt op med at reproducere sig selv.

Danskernes antal er faldet støt siden 1981.

 

Bliver vi flere eller færre?

Svaret er, at indbyggertallet vokser, mens antallet af danskere falder.

Forklaringen er følgende:

 

Hvis antallet af mennesker i et samfund skal vokse eller blot holdes uforandret, skal hver kvinde i gennemsnit føde flere end 2 børn. 2 til at afløse de to forældre samt lidt flere til at kompensere for, at nogle kvinder af forskellige årsager ikke får børn.

Til at belyse dette forhold beregner man den samlede fertilitet, som er det antal børn, kvinder gennemsnitligt får i løbet af deres fødedygtige alder.

 

I Danmark var den samlede fertilitet over 2 indtil 1968, som blev det sidste år, danskerne reproducerede sig selv. Siden 1968 er der hvert år blevet født så få danskere, at folketallet falder.

Den samlede fertilitet nåede et lavpunkt i 1983 på 1,3 og er siden steget som følge indvandring af kvinder, som får mange børn. I 2007 var den samlede fertilitet i Danmark 1,8. For danske kvinder er fertiliteten næppe højere end i 1983. Tallet kendes ikke, fordi flere og flere indvandrere får dansk statsborgerskab, hvorefter de statistisk set betragtes som danskere.

 

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

2,6

2,6

2,4

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

 

 

 

Hvor mange får dansk statsborgerskab?

Siden vedtagelsen af udlændingeloven af 1983 har ca. 200.000 udlændinge fået dansk statsborgerskab, men det reelle tal er langt højere, fordi de fleste tildelinger inkluderer de pågældendes børn og efterkommere.

Det årlige antal tildelinger i de seneste 10 år fremgår af denne tabel:

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

10277

12478

19323

11892

16662

6583

14976

10197

7961

3648

 

 

 

Hvor mange udenlandske statsborgere er der i Danmark?

Som det fremgår af afsnittet ovenfor, fortæller opgørelsen over antallet af udenlandske statsborgere i Danmark intet om det samlede antal fremmede i Danmark. Selv om der i de seneste mange år er indvandret flere end 50.000 mennesker til Danmark årligt, så er antallet af udenlandske statsborgere i landet ofte faldet, fordi mange udenlandske statsborgere hvert år får dansk statsborgerskab. Det ses af nedenstående opgørelse over antallet af udenlandske statsborgere i Danmark. Sammenlign faldene med tildelingerne ovenfor.

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

249628

256274

259357

258629

266729

265424

271211

267604

270051

278096

 

Danmarks Statistik opgør et tal for antallet af ”efterkommere”, som er endnu mere meningsløst. Efterkommere defineres som personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger født i Danmark. Danmarks Statistik opgør antallet til 119297 personer pr. 1. januar 2008.

 

 

Hvor mange bor der i Danmark?

Tallene nedenfor angiver antallet af indbyggere i Danmark d. 1. januar i det pågældende år i 1000 personer.

 

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

4,879

4,907

4,951

4,976

5,008

5,036

5,054

5,065

5,08

5,097

 

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

5,112

5,122

5,124

5,119

5,116

5,112

5,111

5,116

5,125

5,129

 

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

5,13

5,135

5,146

5,162

5,181

5,197

5,216

5,251

5,275

5,295

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

5,314

5,33

5,349

5,368

5,384

5,398

5,411

5,427

5,447

5,476

 

Læg mærke til, at folketallet topper i 1981, hvorefter det begynder at falde. Det var effekten af det lave fødselstal siden 1968, som slog igennem – forsinket af den højere levealder.

I 1981 var næsten alle indbyggere i Danmark etniske danskere. Antallet af danskere har derfor aldrig været højere end i 1981. Siden er det faldet år for år.

 

Imidlertid vedtager folketinget i 1983 en ny udlændingelov, som medfører en stærkt forøget indvandring til Danmark. Indvandringen medfører, at det samlede folketal i Danmark begynder at vokse fra og med 1986, og det er vokset år for år siden.

 

Det samlede indbyggertal vokser, mens antallet af danskere falder. Danskerne udgør derfor år for år en faldende andel af indbyggerne i Danmark.

 

 

 

Indvandring og udvandring

Udlændingeloven af 1983 havde den virkning, at forholdet mellem indvandring og udvandring, som indtil da havde været nogenlunde lige store størrelser, blev forrykket, således at indvandringen i alle årene siden 1983 har været større end udvandringen. Det fremgår af denne tabel:

 

Indvandring og udvandring efter år

1982

1983

1984

1985

1986

1987

Indvandrede fra udlandet

28223

27718

29035

36214

38932

36296

Udvandrede til udlandet

28328

25999

25053

26715

27928

30123

 

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

35051

38391

40715

43567

43377

43400

44961

63187

54445

50105

34544

34949

32383

32629

31915

32344

34710

34630

37312

38393

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

51372

50236

52915

55984

52778

49754

49860

52458

56750

64656

40340

41340

43417

43980

43481

43466

45017

45869

46786

41566

 

Størstedelen af de udvandrede er danskere. Fra 1980 til 2007 (begge incl.) udvandrede over 1 million personer fra Danmark. Nøjagtigt 1.002.849 personer.

Det skal dog bemærkes, at enkelte udvandrede vender hjem igen, ligesom der i seneste år har været en del tidligere indvandrere blandt de udvandrede.

 

Konklusion

Den Danske Forening anslår på baggrund af de ovenfor anførte tal for fødselsrater og vandringer, at antallet af etniske danskere i Danmark næppe overstiger 4½ millioner.

 

Danskerne holdt op med at reproducere sig selv i 1968 og er på vej til at uddø som etnisk gruppe.

Folketallet vokser udelukkende som følge af fremmed indvandring.

Hvad denne udvikling kommer til at betyde for de tilbageværende etniske danskere, afhænger af karakteren af den indvandring, som finder sted.

 

Indvandrede enkeltpersoner, som ønsker at være en integreret del af det danske samfund, kan problemfrit medvirke til at føre landet videre. Det gælder folk fra nabolandene og fra de fleste ikke-muslimske lande.

 

Store grupper af mennesker, som ikke ønsker at deltage på lige fod i det danske samfundsliv, men betragter sig som værende i opposition til dette, vil derimod uvægerligt skabe store problemer. Det gælder folk fra den muslimske kulturkreds.

 

At undlade hjemsendelse af disse sidstnævnte vil være direkte livstruende for vore efterkommere.

 

 

Kilder: Samtlige tal stammer fra Danmarks Statistiks Statistikbank


Vil det gå i DANMARK som i kosovo. Hvor mange muslimer var der i Kosovo i 1945 og hvor stor en procentdel er nu muslimer i kosovo ??? Anden verdenskrig sluttede i 1945,og en ny fremtid begyndte. Er Kosovos skæbne,et billede på DANMARKs fremtid ??? Hvornår bliver der lavet en PHD-afhandling om denne udvikling i Serbiens KOSOVO ???

besøg www.dendanskeforening.dk og læs mere.

 

 

Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE