PROJEKTET
PROJEKTET www.advarselspartiet.dk

”Projektet”

 

Masterplanen for Det Muslimske Broderskab’s magtovertagelse

 

 

Af Ole Gerstrøm

 

Den 7. november 2001 foretog schweizisk politi en ransagning af en luksusvilla i Campione, Schweitz. Man var interesseret i ejeren, Youssef Nada, som var direktør for Al-Taqwa Banken i Lugano. Han havde i mere end 50 år deltaget i Det Muslimske Broderskab, og han indrømmede at være en af organisationens internationale ledere.

 

  Det Muslimske Broderskab blev grundlagt i Egypten i 1928 af Hasan al-Banna, farfar til Tarek Ramadan, den velkendte euro-muslimske akademiker, der ikke vil tage fuld afstand fra stening, men blot foreslår en midlertidig indstilling af denne familieretslige praksis. I Danmark kender vi bedst afdøde imam Abu Laban fra Det Islamiske Trossamfund, Dortheavej, København NV, som den tve-tungede repræsentant for Det Muslimske Broderskab.

 

  Broderskabet har som sit motto: ”Allah er vort mål, Profeten er vor leder, Koranen er vor lov, Jihad er vor vej, at dø på vej mod Allah, er vort højeste håb.”

 

  Baggrunden for ransagningen var undersøgelser af hvidvaskning og terrorfinansiering omfattende Al-Qaeda, HAMAS (den palæstinensiske gren af broderskabet), det algierske GIA, og det Tunesiske Ennahdah.

  Under ransagningen af den schweiziske villa fandt man en 14-siders plan skrevet på arabisk, dateret 1. december 1982. Her var der formuleret en 12-punkts strategi kaldet ”Projektet”, som omhandlende ”etableringen af et islamisk styre på jorden”. Nada erklærede over for de schweiziske myndigheder, at det usignerede dokument var udarbejdet af islamiske forskere med forbindelse til Det Muslimske Broderskab.

 

  Den israelske islamforsker Reuven Paz siger, at ”Projektet” var grundlaget for etableringen af broderskabets internationale organisation i 1982. En oprindelige plan fra 1960’erne gik ud på at overføre syriske og egyptiske intellektuelle medlemmer af broderskabet til Europa. Naser Khader kom iøvrigt som 11-årig til Danmark fra Syrien i 1974.

 

  Hvad der gør ”Projektet” helt unikt er, at det indeholder en fleksibel, flerfaset, langtidsplan for en ”kulturel invasion” af vesten omhandlende indvandring, infiltration, overvågning, propaganda, protest, bedrag, politisk legitimitet og terrorisme. Planen er åbenbart fulgt. Således er der indført parallelt islamisk styre i Sverige, Danmark blev udsat for tegnings-jihad, franskmændene fik en bil-afbrændings intifada og englænderne fik 7/7 terroristangrebet. Projektet’s” elementergennemføres med succes.

 

  Projekt-dokumentet har cirkuleret i efterretningskredse, men er stort set ikke omtalt i pressen. Det kom først til offentlighedens kendskab med den schweiziske journalist Sylvain Besson’s bog, “La conquête de l'Occident: Le projet secret des Islamistes (Erobringen af Vesten: Islamisternes Hemmelige Projekt),” fra oktober 2005.

 

 

  Her følger en række af de taktiske tiltag fra ”Projektet:”

 

·  Etablering af netværk og koordinering af aktioner mellem ligesindede islamiske organisationer;

·  At undgå åbne alliancer med kendte terroristorganisationer og –individer for at opretholde en tilsyneladende moderat fremtræden;

·  Infiltrering og overtagelse af eksisterende muslimske organisationer for at bringe dem på linie med Det Muslimske Broderskabs kollektive mål;

·  Brug vildledning for at maskere målene for islamiske aktioner, blot dette ikke er i konflikt med sharia-lov;

·  Undgå sociale konflikter med lokale vesterlændinge, nationalt og globalt, når dette kunne skade langtids evnen til at ekspandere den islamiske magtbase i vesten eller provokere et tilbageslag mod muslimer;

·  Etablering af finansielle netværk til at betale arbejdet med omdannelsen af de vestlige lande, incl. understøttelsen af fuldtids administratorer og arbejdere;

·  At foretage overvågning, indhente data, opsamle data og etablere faciliteter til dataoplagring;

·  Etablering af overvågningssystemer for at følge vestlige medier med henblik på at advare muslimer mod “internationale sammensværgelser imod dem;”

·  At dyrke et islamisk intellektuelt fællesskab incl. etablering af tænketanke og græsrods-grupper, udgivelse af akademiske studier for at legitimere islamiske standpunkter og for at skrive den islamiske bevægelses historie;

·  Udvikling af en sammenhængende 100-års plan for at fremme den islamiske ideologi på verdensplan;

·  Afbalancering af internationale mål med lokal fleksibilitet;

·  Udbygning af omfattende sociale netværk af skoler, hospitaler og velgørende organisationer dedikeret til islamiske idealer, så kontakten med bevægelsen af muslimer i vesten er konstant.

·  Ideologisk involvering af engagerede muslimer i demokratisk-valgte institutioner på alle niveauer i vesten incl. regeringer, NGO’er, private organisationer og faglige organisationer.

·  Deltage i brugen af vestlige institutioner indtil de kan konverteres og bringes i islams tjeneste;

·  Udformning af islamiske forfatninger, love og politikker for senere ikrafttræden;

·  At undgå konflikter inden for de islamiske bevægelser på alle niveauer, incl. udvikling af   processer for konfliktløsning;

·  At indgå alliancer med vestlige “progressive” organisationer, der deler lignende mål;

·  Etablering af selvstændige “sikkerheds styrker” for at beskytte muslimer i vesten;

·  Opflamme til vold og holde muslimer i vesten i en “jihad-sindstilstand;”

·  At understøtte jihad-bevægelser overalt i den muslimske verden gennem ledelse af bøn,   propaganda, personel, finansiering, teknisk og operational støtte;

·  At gøre den palæstinensiske sag til en global kernesag for muslimer;

·  At gøre den totale befrielse af Palæstina fra Israel og dannelsen af en islamisk stat en hjørnesten i planen for den globale islamiske dominans;

·  At ophidse i en konstant kampagne for at opildne til muslimsk had mod jøder og forkaste enhver diskussion om forsoning og sameksistens med dem;

·  Aktivt at skabe jihad terror-celler i Palæstina;

·  At sammenkæde terrorist-aktiviteterne i Palæstina med den globale terror-bevægelse;

·  At indsamle tilstrækkelige pengemidler til ubegrænset at forlænge og understøtte jihad verden rundt;

 

  “Projektet” blev altså skrevet i 1982, da de nuværende spændinger og terroristaktiviteter i Mellemøsten kun var i deres spæde begyndelse.

 

  I uhyggeligt omfang kan vi konkludere, at disse retningslinier svarer til faktiske islamiske aktiviteter i den vestlige verden, hvad enten vi ser på “de moderate” eller på egentlige terrorgrupper gennem de seneste par årtier.

Der kan næppe være megen tvivl om, hvad 100 års-planen indeholder.

 

 

 

Kilder:
http://www.frontpagemag.com/articles/Read.aspx?GUID={61829F93-7A81-4654-A2E8-F0A5E6DD3DC4 }

http://www.e-prism.org/aboutprism.html

http://www.cooperativeresearch.org/context.jsp?item=a1282theproject

HVAD MENER VORE POLITIKERE ER ((( RETTIDIG OMHU ))) MEDENS EN DANMARKSGRAF VISER,AT DANSKERNE VIL VÆRE I MINDRETAL I CIRKA 2055

BESØG  WWW.DENDANSKEFORENING.DK  OG LÆS OM DINE BØRNEBØRNS FREMTID MED EN PARALELKULTUR I DANMARK. HVAD ER DIN FREMTIDSVISION ???

HAR VORE POLITIKERE ET POLITISK SVAR PÅ DENNE UDVIKLING SOM VIRKER PÅ DENNE MÅDE IFØLGE I DOKTOR PETER HAMMOND

ISLAM GLOBALT SET

                                       
 GLOBALT OVERBLIK AF DR.PETER HAMMOND

SÅ VIDT VIDES,SÅ ER BOGEN AF DR PETER HAMMOND UDGIVET I 2005,OG NU SKRIVER VI AUGUST 2008. SÅ DER ER JO FØDT NOGLE BØRN SIDEN 2005 OG DERFOR PASSER TALLENE SIKKERT IKKE MERE. DE ER SIKKERT STØRRE. DETTE UDPLUK AF BOGEN BØR SÅLEDES STUDERES NØJERE,HVIS TALLENE SKAL BRUGES VED EN STUDENTER-EKSAMEN.

ISLAM HAR RELIGIØSE,JURIDISKE ,ØKONOMISKE OG MILITÆRE KOMPONENTER.DEN RELIGIØSE KOMPONENT ER ET DÆKKE OVER ALLE DE ANDRE KOMPONENTER.

ISLAMISERING FOREKOMMER,NÅR DER ER TILSTRÆKKELIGT MANGE MUSLIMER I ET LAND TIL,AT AGITERE FOR DERES "RELIGØSE RETTIGHEDER."

NÅR POLITISK KORREKTE OG KULTURELT MANGFOLDIGE SAMFUND INDVILLIGER I DE "RIMELIGE" MUSLIMSKE KRAV OM " REGILIØSE RETTIGHEDER" SÅ FÅR DE OGSÅ DE ANDRE KOMPONENTER MED UNDER BORDET.

                                                 DET VIRKER PÅ FØLGENDE MÅDE.

SÅ LÆNGE DEN MUSLIMSKE BEFOLKNINGSANDEL FORBLIVER PÅ CIRKA 1 PROCENT I ET GIVET LAND,VIL DE BLIVE BETRAGTET SOM EN ((FREDSELSKENDE MINORITET)) OG IKKE SOM EN TRUSSEL MOD NOGEN.

USA  HAR                             1 PROCENT MUSLIMER
AUSTRALIEN HAR CIRKA          1,5  %  MUSLIMER
CANADA HAR CIRKA                1,9 PROCENT MUSLIMER
KINA HAR FRA                       1 til 2 % MUSLIMER
ITALIEN HAR CIRKA                 1,5 % MUSLIMER
NORGE HAR CIRKA                  1,8 % MUSLIMER

NÅR MUSLIMERNE  BLIVER MELLEM 2 OG 3 PROCENT AF DEN LOKALE BEFOLKNING,SÅ BEGYNDER DE AT HVERVE TILHÆNGERE BLANDT ANDRE ETNISKE GRUPPER,HERUNDER ISÆR STOR REKRUTERING I FÆNGSLER OG BLANDT GADEBANDER.

DANMARK 
FORMODES HER I 2008 AT HAVE OVER 600.000 MUSLIMER
TYSKLAND HAR CIRKA      3,7  %  MUSLIMER
STORBRITANNIEN CIRKA   2,7 %
SPANIEN MED ANDOLUSIEN CIRKA 4,6 PROCENT

FRA 5 %  AF BEFOLKNINGEN OG OPEFTER  UDØVER DE I FORHOLD TIL DERES PROCENTVISE ANDEL AF BEFOLKNINGEN OVERDREVEN INDFLYDELSE.DE KRÆVER HALAL ((REN EFTER ISLAMISKE STANDARDER)) MADVARER HVOR VED MUSLIMER SIKRES JOBS I TILBEREDDELSEN AF MADVARER.DE ØGER PRESSET PÅ SUPERMARKEDS-KÆDERNE OM,AT HAVE DET PÅ HYLDERNE - FULGT AF TRUSLER,HVIS DE IKKE MAKKER RET.

FRANKRIG HAR CIRKA        8 % MUSLIMER
FHILLIPPINERNE CIRKA       5 %
SVERIGE HAR CIRKA           5 %
SCHWEIZ HAR CIRKA          4,3  %
HOLLAND         CIRKA        5,5  %
TRINIDAD &TOBAGO          5,8  %  MUSLIMER

PÅ DETTE STADE VIL DE ARBEJDE PÅ,AT FÅ DEN HERSKENDE REGERING TIL,AT TILLADE DEM,AT REGERE SIG SELV UNDER SHARIA,DEN ISLAMSKE LOV.

ISLAMS ENDELIGE MÅL ER IKKE ,AT KONVERTERE VERDEN,MEN AT ETABLERE ((SHARIA-LOV)) OVER HELE VERDEN.

NÅR MUSLIMER HAR NÅET CIRKA 10 PROCENT AF BEFOLKNINGEN,SÅ VIL DE ØGE LOVLØSHEDEN ,SOM ET MIDDEL TIL,AT KLAGE OVER DERES FORHOLD. EKS, (( PARIS - BILAFBRÆNDINGER )) HVILKET VI OGSÅ HAR SET I UGE 8 HER I 2008 HER I DANMARK.

ENHVER (( IKKE MUSLIMSK HANDLING )) DER KRÆNKER ISLAM,VIL NU MEDFØRE TRUSLER. EKSEMPLER ( AMSTERDAM-MUHAMMED-TEGNINGER ) DANMARK ( MUHAMMED TEGNINGER )

GUYANA      HAR CIRKA  10 % MUSLIMER
INDIEN               CIRKA  13,4 %
ISRAEL              CIRKA   16 %
KENYA              CIRKA   10 %
RUSLAND          CIRKA   10  TIL  15 % MUSLIMER.

VED ((20 %)) KAN MAN FORVENTE OPTØJER,OPSTÅET UD AF INGENTING.DER DANNES JIHAD-MILITSER,DER FOREKOMMER SPORADISKE MYRDERIER,OG KIRKER OG SYNAGOGER NEDBRÆNDES.

ETIOPIEN HAR CIRKA 32,8 PROCENT MUSLIMER.

VED 40 PROCENT OPLEVES OMFATTENDE MASSAKRER,EVINDELIGE TERRORANGREB OG VEDVARENDE MILITS-KRIGSHANDLINGER. 

BOSNIEN HAR CIRKA      40 % MUSLIMER
CHAD  ER CIRKA PÅ       53,1 %
LIBANON ER PÅ            59,7 % MUSLIMER

FRA EN BEFOLKNINGSANDEL PÅ 60 % MUSLIMER AF DEN SAMLEDE BEFOLKNING,KAN MAN FORVENTE UHÆMMET FORFØLGELSE AF (( IKKE TROENDE)) OG TILHÆNGERE AF ANDRE RELIGIONER,SPORATISKE ETNISKE UDRENSNINGER (( FOLKEMORD )) ANVENDELSE AF (( SHARIA-LOV)) SOM ET VÅBEN OG JIZAY - DEN SKAT,DER PÅLÆGGES VANTRO.

MAYLAYSIA   HAR CIRKA         60,4 % MUSLIMER
ALBANIEN         CIRKA           70,0 %
QATAR               CIRKA         77,5 %
SUDAN              CIRKA          70,0 % MUSLIMER.

EFTER 80 PROCENT AF NATIONENS BEFOLKNING AF MUSLIMER,KAN MAN FORVENTE STATSDIRIGERET ETNISK UDRENSNING OG FOLKEMORD.

BANGLADESH            HAR 83 % MUSLIMER
EGYPTEN                       90 %
GAZA                           98,7 %
INDONESIEN                   86,1 %
IRAN                             98 %

IRAK                           97 %
JORDAN                      92 %
MAROKKO                   98,7 %
PAKISTAN                    97 %
PALÆSTINA                 99 %

SYRIEN                         90 %
TADTJEKISTAN              90 %
TYRKIET                       99,8 %
FORENEDE  ARABISKE EMIRATER     96 %

YEMEN                        99,9 %
SAUDI-ARABIEN            100  %
AFGHANISTAN              100 %
SOMALIA                     100 %

100 PROCENT MUSLIMER I ET LAND,DET INDVARSLER (( DAR-ES-SALAAM )) (( FRED)) DETTE FREDENS HUS-DER SKULLE FORESTILLE AT VÆRE FRED,FORDI ALLE ER MUSLIMER

HVORDAN SER UDVIKLINGEN SÅ UD I DANMARK  ???

Burde der ikke være nogle ((( journalister ))) der oplyste os danskere om udviklingen i Danmark i de områder hvor muslimerne slår sig ned ??? Jeg kunne godt tænke mig et årligt overblik om udviklingen i disse områder.

ALBERTSLUNDS BOLIGSOCIALE CENTER
ALBERTSLUND SYD
ALBERTSLUND HEDEMARKEN
ALLERØD  ØRNEVANG OG UGLEBJERGVEJ
BALLERUP ESKEBJERG / MÅLØVVANG
BORNHOLM  HØJVANGSPARKEN
BRØNDBY  BRØNDBY STRAND
ESBJERG  STENSGÅRDS KRAGLUND ØSTERBRO
ESBJERG  THULEV  BLÅGÅRDSBJERGPARKEN
FAXE  FRØGÅRDEN

FREDENSBORG  EGEDALSVÆNGE
FREDENSBORG NIVÅHØJ OG ISLANDSPARKEN
FREDENSBORG  ENEBÆRHAVEN HUMLEBÆK
FREDENSBORG  NIVERØD III   OG  IV
FURESØ  FARUM MIDTPUNKT
FREDERIKSBERG SOLBJERG HAVE OG FINANSHAVEKVARTERET
FREDERIKSBERG SOLBJERG HAVE OG SØNDERMARKEN
GLADSAXE  MØRKHØJ VÆNGE
GLADSAXE  HØJE GLADSAXE
GLOSTRUP  HVISSINGE

GREVE  ASKERØD
GREVE  GERSAGERPARKEN
GULDBORGSUND  LINDHOLM
HADERDERSLEV HJORTEBROPARKEN
HELSINGØR  NØJSOMVEJ
HELSINGØR  VAPNAGÅRD
HJØRRING  HJØRNING VESTBY
HILLERØD  KONGEVÆNGET 1 - 2
HVIDOVRE   AVEØRE STADITIONSBY
HVIDOVRE  EGEVOLDEN II

HOLBÆK HAVEVANG/AGERVANG OG AGERVANG ENGE
HOLBÆK LADEGÅRDSPARKEN
HOLBÆK  BJERGPARKEN
HORSENS  SUNDPARKEN
HORSENS BERINGSVÆNGET
HORSENS  ALEXBORG SØNDERBRO
HØJE TÅSTRUP CHARLOTTEKVARTERET
HØJE TÅSTRUP GADEHAVEGÅRD
HØJE TÅSTRUP TÅSTRUPGÅRD 
ISHØJ  GADEKÆRET
KOLDING  SKOVPARKEN

KØBENHAVN  AKACIAPARKEN
KØBENHAVN  TELEMARKSGADEKVARTERET
KØBENHAVN  LUNDTOFTEGADEKVARTERET
KØBENHAVN  HOLMBLADSGADEKVARTERET
KØBENHAVN INDRE NØRREBRO ( OG BISPEBJERG)
KØBENHAVN  MIMERSGADEKVARTERET
KØBENHAVN  TINGBJERG - UTTERSLEVHUSE
KØBENHAVN  SJÆLØR BOULEVARD
KØBENHAVN  GYLDENRISPARKEN
KØBENHAVN  SUNDHOLMSKVARTERET 
KØBENHAVN  URBANPLANEN

KØBENHAVN  BISPEBJERG
KØBENHAVN  FRITIDSJOBKONSULENTERNE
KØBENHAVN  AFDELING 60 og 61 DIALOG VESTERBRO
KØBENHAVN  KONGENS ENGHAVE
KØBENHAVN  JAGTVEJSKVARTERET
KØBENHAVN  LØNSTRUPGÅRD og HVIDBJERGVEJ
KØBENHAVN  FOLEHAVEN
KØBENHAVN  ABKs ÆLDREBOLIG - AFDELINGER
KØBENHAVN  LIVORNOPARKEN OG GRØNDAL
KØBENHAVNs  SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABS ÆLDREBOLIG - AFDELINGER

LOLLAND  SOGNEFOGEDVÆNGET  SYDHOLMPARKEN og KONGELEDDET
LOLLAND  RIDDERBORGSPARKEN OG NØRREVÆNGET
MIDDELFART  MELFARPARKEN
ODENSE  VOLLSMOSE
ODENSE ST - KLEMENTSPARKEN
ODENSE  HØJSTRUPHAVE OG UFFESVEJ
RANDERS  RANDERS NORDBY
RINGKØBING  SKJERN  DAMTOFTEN
ROSKILDE Bs SJÆLLAND AFDELINGER I ROSKILDE
RØDOVRE  KÆRENE OG BYBJERGET
RINGSTED  OPSØGENDE BOLIGSOCIAL MEDARBEJDER

SLAGELSE  PARKVEJ
SLAGELSE  RINGPARKEN
SLAGELSE  MOTALAVEJ - KVARTERET 
SVENDBORG  BYPARKEN OG SKOVPARKEN
SØNDERBORG AFDELING 22 24 30 33 OG 35
VARDE  BOULEVARDBEBYGGELSERNE 
VEJLE BOLIG VEJLE ( ISÆR FINLANDSPARKEN OG LØGET )
VIBORG  HOULKÆR
ÅBENRÅ  HØJE KOLSTRUP
ÅLBORG  ÅLBORG ØST

ÅRHUS  GELLERUPPARKEN
ÅRHUS  HØJSKOLEPROJEKTET I GELLERUP
ÅRHUS  BISPEHAVEN
ÅRHUS  HERREDSVANG
ÅRHUS  FRYDENLUND
ÅRHUS  TRIGEPARKEN
ÅRHUS  RUNDHØJ
ÅRHUS  MØLLEVANGEN
ÅRHUS  HOLMSTRUP - ODINSGÅRD - THORSBJERG
ÅRHUS  SKOVGÅRDSPARKEN
ÅRHUS  KALMARGADE

FORTIELSENS KUNST

Er udelukkelsen af disse oplysninger en bevidst politik fra ((( journalist-standen )))  ???
Kan vi danskere ikke tåle,at få den globale sammenhæng at vide,om islams virke her på jordkloden,herunder også i EUROPA og DANMARK ???

Besøg også www.durban2.dk der efter min opfattelse beviser,at der er en global sammenhæng mellem islams måde.at optræde på over hele jordkloden,og også i EUROPA og i DANMARK.

Den bedste måde at forstå,hvordan islam breder sig på,det er ved at besøge www.Sappho.dk  og læse artiklen skrevet af LARS HEDEGAARD og som hedder DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN. Lad mig sige det rent ud.Det er ikke mig,der dyrker FORTIELSENS KUNST.

På min side med links,åbner jeg op for,at alle kan finde SERIØS VIDEN også om islam.  M.V.H.  Saxo-Poul

Mit ønske med mine 6 hjemmesider er,at du skal danne dig din personlige mening om islams påvirkning på det danske samfund,og det er naturligvis en forudsætning for at du kan danne din personlige mening,at du har tilstrækkelig med viden om islam.Håber vi er enige så langt ???

Derfor betragt mine hjemmesider som debatoplæg,til dine personlige overvejelser om islams inflydelse i Danmark og i Europa.Besøg eventuelt www.sagenskerne.dk


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE