PRÆSENTATION
Velkommen
 OPSTART AF DENNE 123.HJEMMESIDE SKETE   8 - 9 -2008
 GØR NOGET beskyt ytringsfriheden besøg www.durban2.dk

                                                      Præsentation
Mit navn er  Poul Leo Nielsen
Jeg er født 9-5-1945
Jeg er en kedelig person
Jeg er lille og småfed
Jeg interesserer mig for politik
Jeg interesserer mig for,hvordan vi kan vi kan skabe, en bedre verden,for flest mulige mennesker på vores jordklode
Jeg har kun 7 års skolegang.Det giver STAVEFEJL - UNDSKYLD.
Jeg er uddannet bager
Jeg har aftjent min værnepligt i 16 måneder,uden klynk.
Jeg har ingen lederevner,men jeg har meninger
Jeg har gået med læsemapper
Jeg har været mælkebud
Jeg har solgt sparemærker,for en bank i Nørresundby ved Ålborg
Jeg har rejst med omrejsende tivoli
Jeg har været vægter,og har været med til at passe på Danmarks penge i Danmarks ,den gamle Nationalbank
Jeg har også spillet lidt poker,men er en oplagt taber,på grund af manglende evner,manglende intelligens og manglende tålmodighed.
Jeg har været chauffør
Jeg har arbejdet i kødbyen
Jeg har arbejdet hos DSB
Jeg har arbejdet på B&W
Jeg  har prøvet lidt af hvert,her i samfundets sociale bundklasse.Min bedømmelse er ,at  DRONNING MARGRETHE og jeg ,har klaret os godt i det danske samfund,på hvert vores niveau selvfølgelig,selv om ingen af os,er blevet forfremmet.
Jeg tror vi begge ønsker,at Danmark skal bestå,og det er her jeg er bekymret,og gennem advarselspartiet forsøger,at fortælle den danske befolkning om min frygt for ,at Danmark opløses indefra.
Alle steder på vores jordklode,hvor diktatorer hersker,der styrer disse diktatorer pressen..I  USA  hvor kapitalisterne ejer pressen,er formålet med ejerskabet kun,(at tjene penge,) Det sagligt oplysende er totalt ligegyldigt i denne sag.
Hvis du var en diktator,og ville erobre et land,så er første mål,at styre pressen.Det er svært at være Diktator med en fri presse,eller mener du noget andet ???
Hvis du er en erhvervsvirksomhed ,der kun har til formål at tjene penge.Ja de findes.Hvis et sådant multinational monstrum får øje på et svagt DR,så slikker de sig bare om munden,og siger haps.Et multinationalt selskab er sat på jorden for at tjene penge,og ønsker vi at bevare vores nationale demokratiske rettigheder,så må vi kæmpe for dem.Sådan er det.Vi danskere har kun fællesskabet,hvis vi skal hamle op med de Multinationale selskaber,og bevare vores demokratiske friheder.

MINE HJEMMESIDER

Jeg startede min første 123hjemmeside www.pokerpartiet.dk samme dag,som Margrethe Vestager blev formand for de Radikale.Siden har jeg oprettet følgende 123hjemmesider,nemlig www.oplysningspartiet.dk  og fornyelsespartiet og  www.sagenskerne.dk  samt www.forsvarspartiet.dk og nu senest advarselspartiet. På denne måde kan Psykologer og andet godtfolk følge min personlige udvikling,medens jeg forsøger at finde ud af,hvordan Danmark opløses indefra,eller om jeg tager fejl ???

SAGENS-KERNE

SAGENS-KERNE er,om Danmark er under opløsning indefra,af en MILITÆR STRATEGI der styres ((( udefra ))) og som fremmes betydeligt,af en MANGLENDE FORSVARS-VILJE til,at forsvare vores EGNE VANER og vores KORSANG og ((( VORES SPISEVANER )))  Hvad er din bedømmelse ???

MIN BEDØMMELSE
MIN ADVARSEL

Min bedømmelse er,at Danmark og vi blåøjede Danskere er på vej mod tilintegørelse og ud i historiens glemsel.Med min beskedne skolegang på 7 år,så er det naturligvis ingen grund til,at tage mit udsagn særlig alvorligt.Det erkender jeg.Det som jeg bygger min bedømmelse på,er de mange kloge og veluddannedes bedømmelse af VIRKELIGHEDEN,på forskellige HJEMMESIDER,på INTERNETTET. Jeg har på mine 5 andre hjemmesider lagt disse oplysninger ÅBENT frem,som jeg opfatter dem.Det betyder,at ((( DU ))) ((( SELV ))) kan bedømme,om der er hold i min ((( BEDØMMELSE ))) Jeg har også efterladt ((( LINKS ))) til mange kilder,der advarer mod Danmarks UNDERGANG.Derfor KORT og GODT,kære vælger.BEDØM DET SELV .

KRIGSKUNSTEN af SUN TZU 

I krigskunsten skrevet af SUN TZU står der skrevet nederst på side 31.Hvis du kender ((( fjenden ))) og ((( dig selv ))) så skal du ikke frygte hundrede slag.Der findes en anden slags krig.
Den anden form for krig er så farlig, fordi den ikke umiddelbart bliver erkendt som krig. Krigen er camoufleret. Den udspiller sig under dække af fredstilstand og skjuler sig under formen af indre omvæltning. Begyndelsen er ringe og tilsyneladende harmløs - slutningen er så bitter som selve krigen."
Sådan står der indledningsvis i den pjece, som regeringen i Schweiz i 1970 bestemte sig for at lade husomdele i hele Schweiz for at befolkningen ikke skulle stå uvidende om, hvad der kunne ske. En generel forklaring af en strategi om, hvordan et land og et folk kan miste sin selvstændighed, hvis befolkningen ikke er vågen

POLITIKERE og SCHWEIZ

Når SCHWEIZ allerede i 1970 kunne husomdele en pjece i hele landet om,at befolkningen ikke skulle være uvidende om,hvordan landet kunne destabiliseres indefra,betyder det så,at vore Danske politikere er 38 år bagud i forståelsen for,hvordan DANMARK så kan destabiliseres indefra ??? Hvis der er trusler,som vores Danske POLITIKERE ikke aner eksisterer,hvordan skal vore POLITIKERE så kunne advare deres befolkning imod disse trusler ???   SUN TZU SAGDE:
Man bør erobre fjendens land intakt.At ødelægge det,er ikke god krigskunst. ( side 29 ) Er det hvad der sker uden,at vore POLITIKERE aner det ???

POLITIKERE og VIDEN

Jeg mener naturligvis at vore Danske POLITIKERE skal have størst mulig VIDEN om alle RIGETS anliggender.Når så stor en del af Danmarks befolkning er bekymret over islam i Danmark så mener en vælger som mig,at det er vore Danske POLITIKERES OPGAVE,at skaffe sig størst mulig viden om islam.POLITIKERNE bør have mere KONKRET VIDEN om islam,end vore pædagoger,som har mange personlige oplevelser,som giver stor erfaring og viden om islam.Alligevel bør vore POLITIKERE have så meget VIDEN om islam,så de kan danne sig et DANSK OVERBLIK om islam,men også et GLOBALT OVERBLIK af islams ageren på vores jordklode.

ADVARSEL POLITIKERE

Denne side hedder advarselspartiet,og har det formål,at advare Danmarks BEFOLKNING og vore POLITIKERE om,den stærke KULTURELLE INDFLYDELSE,som islam har på vore Danske skikke,som VIGER for islams KULTUR.Måske er islams KULTUR,det stærkeste våben,når kræfter i islam vil EROBRE EUROPA ??? Skaf jeres oplysninger og bedøm det selv.Jeg håber mine hjemmesider giver jer POLITIKERE mulighed for,at i kan få en nøgle til mere viden om islam,og tid til at skaffe jer mere viden om islam. Kære POLITIKERE,hvis vi Danskere skal bevare vore Danske SKIKKE,så er det gennem jeres initiativer og lovgivning,og derfor håber jeg,at i VED,at hvis en fjende skal besejres,så skal denne fjende studeres MEGET NØJE,inden der LOVGIVES ??? 

TILGÆNGELIG VIDEN

For de VIDE-BEGÆRLIGE findes der mere TILGÆNGELIG VIDEN om islam, under overskriften LINKS og meget mere.Der er alle VÆLGERE i Danmark VELKOMNE til,at søge mere VIDEN om islam,og POLITIK og meget mere. VIDEN er et godt udgangspunkt for dine beslutninger som VÆLGER og for andre VÆLGERNES beslutninger på VALGDAGEN.

                               
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE